Een lastige wedstrijd voor de Provincie

8 nov.- Gisteren, dinsdag 7 november besloot Provinciale Staten Noord-Holland de procedure die er is voor fusie van gemeenten, te verlengen. Deze mogelijkheid staat niet in de wet. Het is eerder gebeurd, bijvoorbeeld bij de vorming van Gooise Meren en niemand kreeg natuurlijk celstraf; maar in dit geval zijn er toch een aantal juridische interessante haken en ogen. De kans is erg groot dat die roet in het Haarlemse eten kunnen gooien.

 

Artikel 8 van de wet Algemene Regels Herindeling (ARHI) bepaalt, dat voor de provincie een herindeling mag voorstellen, er eerst overlegd moet worden met alle betrokken gemeenten. Dit open overleg duurt maximaal zes maanden. Die tijd bleek ook nodig. Hetzelfde artikel bepaalt, dat binnen drie maanden na afloop van dit overleg, de provincie een herindelingsadvies naar de gemeenten moeten sturen.

 

 

Er arriveerde best een lijvige brief woensdag 8 november, maar geen herindelingsadvies. Dat kon ook niet, want Haarlem wil het referendum in Weesp afwachten. Daarom wordt de procedure voor de ARHI in Weesp en in de BEL-dorpen verlengd tot september 2018. De gemeenten kunnen niks ter inzage leggen en de termijn van drie maanden na zes maanden open overleg, kan onmogelijk worden gehaald.

 

Als alle gemeenten zich erbij zouden hebben neergelegd dat ze gefuseerd zouden worden, is er niet zoveel aan de hand. De overheid is in dit soort processen wel vaker langzaam, daar kijkt niemand van op. Maar in dit geval probeert Haarlem iets van bovenaf op te leggen, waar geen enkele gemeenteraad voorstander van is: drie gemeenten in het Gooi. Huizen pleit voor zelfstandigheid, net als Blaricum, Eemnes, Laren, Wijdemeren. Weesp heeft zijn eigen route gekozen. Hilversum ziet niets in drie machtsblokken en Gooise Meren is nog aan het bijkomen. Kortom, er is geen begin van enig draagvlak.

 

Als je zonder draagvlak een beslissing wilt doordrukken, moet je twee dingen voor elkaar hebben: je onderbouwing moet solide zijn en je moet geen procedurefouten maken. Helaas voor GS Noord-Holland is de bestuurskracht van de BEL-dorpen per saldo voldoende. En ze overschrijden nu ook de termijnen in de wet, dus op de procedure is ook van alles aan te merken.

 

Is dit op te lossen door Haarlem? Men denkt waarschijnlijk van wel, anders nemen ze zo’n besluit niet. Maar laten we de stappen even logisch uitzetten in de tijd.

 

Noord-Holland wil, wet of geen wet, de procedure tot september verlengen. Laren zal dat aanvechten, maar zelfs als dit geen succes heeft, is nu erg onduidelijk wat de verkiezingen van maart 2018 inhouden. Voor hoe lang worden de volksvertegenwoordigers gekozen? De grondwet bepaalt dat dit voor vier jaar is, tenzij een wet anders bepaalt. Maar die wet is pas op zijn vroegst klaar in 2019, omdat de provincie de procedure heeft verlengd. Vroeg in 2019 zijn er ook provinciale statenverkiezingen, het is niet zeker wie daarna op in het college van gedeputeerde staten komt en het dossier overneemt.

 

Omdat de termijnen niet gehaald zijn, zal de raad van state (die adviseren over elke wet) waarschijnlijk niet enthousiast zijn over het proces en dat ook opschrijven. De Tweede Kamer trekt zich daar niet altijd wat van aan, maar de Eerste Kamer wel. En heeft de coalitie van vier partijen daar in de tweede helft een meerderheid? Dat staat nog niet vast.

  

Als dit zo onzeker is, is er bijzonder weinig reden om de BEL Combinatie eerder te gaan ontvlechten. Voor dat proces staat twee jaar, dat is verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling. Dus zelfs als de Eerste Kamer instemt in de tweede helft van 2019, ben je dus pas in de tweede helft van 2021 klaar met ontvlechten; en kun je per 1/1/2022 de nieuwe gemeente vormen.

 

En dit alles is dus nog zonder de vertragende werking van procedures van Laren (en andere gemeenten wellicht) bij de bestuursrechter!

 

De brief van de provincie van woensdag, noemt daarom 1/1/21 als ‘eerst haalbare fusiedatum’. Men weet daar ook wel dat het eigenlijk gewoon 1/1/2022 wordt, als alles meezit. Maar Haarlem gaat dit dus pas erkennen ná de verkiezingen van maart. Met andere woorden, de nieuwe raadsleden weten niet of ze wel voor vier jaar worden gekozen. Dat is intussen gewoon in strijd met de grondwet, die stelt: als je raadsleden voor een andere periode dan vier jaar wilt laten kiezen, moet je dat bij wet regelen.

  

Met de datum 1/1/22 is iets bijzonders aan de hand: het huidige kabinet wordt demissionair in 2021, als het de rit uitzit. Herindelingswetten staan laag op de prioriteitenlijst van het parlement, en worden altijd uitgesteld tot het niet meer kan en al helemaal als er nog rechtszaken lopem. Bij een demissionair kabinet worden ze ook vaak controversieel verklaard en dan kunnen ze niet verdedigd door een demissionair kabinet. In juli 2022 loopt de ambtstermijn van Remkes af. Het is ook niet bekend wie dan de gedeputeerde is. Ook is nu onzeker of er een meerderheid van de huidige coalitie is in de Eerste Kamer in 2022.

 

Kortom: de brief van de provincie suggereert dat er definitieve besluiten zijn genomen, maar als Haarlem echt goed powerplay had willen spelen, had men gewoon nu al een herindelingsadvies moeten neerleggen, inclusief Weesp; maar beter nog, GS had zich moeten afvragen waarom ze een fusie willen opdringen als de geraadpleegde inwoners tegen drie gemeenten zijn, de gemeenteraden tegen zijn en nagenoeg alle gemeenten bestuurskrachtig zijn. Geen urgentie, geen draagvlak, geen procedure netjes volgens de wet; Haarlem gaat nog een hele lastige  wedstrijd krijgen

 

 

Bestuur Larens Behoud
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cma
17°Cdi
16°Cwo
16,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]