De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie.

Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende:

Op weg naar 21 maart zijn er inzake de lokale democratie overigens wel een paar punten van zorg. In de eerste plaats de soms moeizame zoektocht naar kwalitatief goed gevulde kandidatenlijsten. Hier wreekt zich de onder druk staande recruteringsfunctie van de vaak sterk in ledentallen geslonken politieke partijen. Ook zien veel mensen een combinatie van het raads-lidmaatschap met een reguliere baan en een fatsoenlijk privéleven als bezwaarlijk, ook gelet op de vaak matige financiële vergoeding die er tegenover staat. En tenslotte helpen ook de onderlinge omgangsvormen in sommige gemeenteraden -de politieke cultuur- niet altijd.

In de tweede plaats de opkomstpercentages bij de raadsverkiezingen. Ook al laten herindelingsverkiezingen meestal een relatief lage opkomst zien, zijn de opkomstpercentages bij de herindelingsverkiezingen in november 2017, die in alle gevallen ruim beneden de 50% bleven, weinig hoopgevend. In 2014 was het gemiddelde opkomstpercentage 54%. Meestal is vooral in de grotere gemeenten sprake van relatief lage opkomstpercentages. Als dat beeld ook de resultaten van 21 maart bepaalt, heeft dat gevolgen voor de legitimatie waarmee gemeenteraden hun werk kunnen doen. Dat vraagt om een ruimere toepassing van experimenten om burgers bij het bestuur en het werk van de gemeenteraden te betrekken.

Naar mijn idee staat hier: het is enorm lastig voor nationale partijen om zich op lokale schaal te onderscheiden, en we zien over het hele land de betrokkenheid met nationale partijen afnemen.

Ten tweede lijkt de betrokkenheid van de inwoners (stemmers) af te nemen, als de gemeente opgaat in een groter geheel.

Larens Behoud is het hier helemaal mee eens. Wij zien een grote betrokkenheid van de Larense inwoners met de politiek, ja, wel de lokale politiek: in het afgelopen jaar is het ledental van Larens Behoud met 50 % gegroeid: van 120 naar 180 leden: meer dan de VVD heeft aan leden in Laren, Blaricum en Eemnes samen. En dit is geen triomfalisme, maar een constatering die de bewering van de CdK onderstreept. Temeer omdat in onze BEL gemeenten de VVD traditioneel het hoogste scoort bij de nationale verkiezingen.

De kieslijst van Larens Behoud telt meer dan 30 namen, met een dwarsdoorsnede van de totale Larense bevolking en kandidaten met gezond verstand en hart voor ons dorp, waarvan wij verwachten dat er een heel duidelijke democratische legitimatie op 21 maart voor zal worden uitgesproken.

Beste mensen van Laren, laat Remkes zien dat hij gelijk heeft, de verkiezingscampagne is begonnen:

Stem Larens Behoud!


Peter Calis

Lijsttrekker Larens Behoud Lijst 1 


 


 

Ga terug

Publicatie datum: 13-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cwo
12,5°Cdo
11°Cvr
11°Cza

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]