De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie.

Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende:

Op weg naar 21 maart zijn er inzake de lokale democratie overigens wel een paar punten van zorg. In de eerste plaats de soms moeizame zoektocht naar kwalitatief goed gevulde kandidatenlijsten. Hier wreekt zich de onder druk staande recruteringsfunctie van de vaak sterk in ledentallen geslonken politieke partijen. Ook zien veel mensen een combinatie van het raads-lidmaatschap met een reguliere baan en een fatsoenlijk privéleven als bezwaarlijk, ook gelet op de vaak matige financiële vergoeding die er tegenover staat. En tenslotte helpen ook de onderlinge omgangsvormen in sommige gemeenteraden -de politieke cultuur- niet altijd.

In de tweede plaats de opkomstpercentages bij de raadsverkiezingen. Ook al laten herindelingsverkiezingen meestal een relatief lage opkomst zien, zijn de opkomstpercentages bij de herindelingsverkiezingen in november 2017, die in alle gevallen ruim beneden de 50% bleven, weinig hoopgevend. In 2014 was het gemiddelde opkomstpercentage 54%. Meestal is vooral in de grotere gemeenten sprake van relatief lage opkomstpercentages. Als dat beeld ook de resultaten van 21 maart bepaalt, heeft dat gevolgen voor de legitimatie waarmee gemeenteraden hun werk kunnen doen. Dat vraagt om een ruimere toepassing van experimenten om burgers bij het bestuur en het werk van de gemeenteraden te betrekken.

Naar mijn idee staat hier: het is enorm lastig voor nationale partijen om zich op lokale schaal te onderscheiden, en we zien over het hele land de betrokkenheid met nationale partijen afnemen.

Ten tweede lijkt de betrokkenheid van de inwoners (stemmers) af te nemen, als de gemeente opgaat in een groter geheel.

Larens Behoud is het hier helemaal mee eens. Wij zien een grote betrokkenheid van de Larense inwoners met de politiek, ja, wel de lokale politiek: in het afgelopen jaar is het ledental van Larens Behoud met 50 % gegroeid: van 120 naar 180 leden: meer dan de VVD heeft aan leden in Laren, Blaricum en Eemnes samen. En dit is geen triomfalisme, maar een constatering die de bewering van de CdK onderstreept. Temeer omdat in onze BEL gemeenten de VVD traditioneel het hoogste scoort bij de nationale verkiezingen.

De kieslijst van Larens Behoud telt meer dan 30 namen, met een dwarsdoorsnede van de totale Larense bevolking en kandidaten met gezond verstand en hart voor ons dorp, waarvan wij verwachten dat er een heel duidelijke democratische legitimatie op 21 maart voor zal worden uitgesproken.

Beste mensen van Laren, laat Remkes zien dat hij gelijk heeft, de verkiezingscampagne is begonnen:

Stem Larens Behoud!


Peter Calis

Lijsttrekker Larens Behoud Lijst 1 


 


 

Ga terug

Publicatie datum: 13-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
23°Czo
25°Cma

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]