Gemeentes moeten haast maken

28 juni.- Als de BEL-gemeentes en Huizen hun zelfstandigheid willen behouden dan moeten de raden echt haast gaan maken. Dat was de belangrijkste boodschap die professor Elzinga gisteravond een groot aantal raadsleden uit Laren, Blaricum, Huizen en nog enkele andere raadsleden uit Wijde Meren en Weesp voorhield. Elzinga kwam op uitnodiging van de raden van Laren en Blaricum om een en ander uiteen te zetten met betrekking tot de mogelijke gedwongen fusie van de Gooische gemeentes, de zogenaamde Ahri-procedure.

 

Professor dr. mr. Elzinga is hoogleraar aan de universiteit in Groningen en is een autoriteit op het gebied van het lokaal bestuur. Hij was de uitgelezen persoon die de raadsleden uitgebreid kon bijpraten over de ophanden zijnde acties van de provincie en de dingen die de gemeentes zelf kunnen ondernemen. Elzinga bleek in zijn presentatie buitengewoon goed op de hoogte van de regio en de actuele situatie.

 

Kern van zijn verhaal was dat de provincie inmiddels al hard aan de slag is met de procedure die wettelijk voorgeschreven is om tot een fusie over te gaan. Besluit hiertoe zal uiteindelijk door de tweede kamer genomen worden. De kans dat die echter het voorstel van de provincie afwijst is minimaal. Elzinga:” Het optrekken met hooivorken en hunnebedstenen naar de tweede kamer om protest aan te tekenen is niet zo zinvol.”

 

Elzinga schets als meest kansrijke actie het aanbieden van een uitgewerkt tegenvoorstel aan de provincie. In dit voorstel zouden de BEL-gemeentes en Huizen aan moeten geven de Bel-organisatie samen te laten gaan met Huizen. Daardoor zou een organisatie gaan ontstaan die minder kwetsbaar is. Maar om dit voorstel in te dienen is er slechts de tijd tot begin augustus, dus haast is geboden.

 

Andere mogelijkheden om aan een fusie te ontkomen achtte hij tamelijk kansloos. Een suggestie om aansluiting te zoeken bij de provincie Utrecht is naar zijn mening volstrekt uitgesloten. Bart Vos, gemeenteraadslid Larens Behoud

 
Ga terug

Publicatie datum: 27-6-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Gooise Brexiteers aan de macht

11 juli.- Gooise ’Brexiteers aan  de macht', analyseert dagbladjournalist Casper van den Broek vanochtend in de Gooi en Eemlander.Op­nieuw lij­ken de voor­stan­ders van na­tuur en land­schap de strijd ove  Lees verder

[Kijk op Laren]

Verreweg de meeste fusies mislukken

  13 juli.- (uit het archief) Een van de grootste uitdagingen voor een manager is om een fusie tot een goed einde te brengen, schreef gedragsonderzoeker Ben Tiggelaar in NRC. Verreweg de meeste mislukken. In het onderwijs, tussen woningcorporaties, in het bedrijfsleven.   Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16°Cma
15°Cdi
14°Cwo

[Opinie]

Afval scheiden?

12 juni.- Al bijna veertig jaar ben ik actief in het scheiden van afval: glas, papier, batterijen, textiel, klein chemisch afval… Dat was niet zo moeilijk, want ik woonde destijds in het bos waar de GAD niet langs kwam, en ik moest zelf voor afvoer van het huisvuil zorgen. In de gang naar het scheidingsstation, was het dan een kleine moeite om alles op de juiste plek  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Iedere dag een nieuwe ontmoeting

5 juli.-Lekker lopen rennen, althans Kito. En af en toe even een plasje doen tegen een boom. Zich afvragend “heb ik zo hard tegen die boom geplast? Maar kromme bomen zijn toch ook mooi. Op het witte zand staat ook nog een bankje voor de baas. Lekker uitrusten met z’n tweeë  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]