Gemeentes moeten haast maken

28 juni.- Als de BEL-gemeentes en Huizen hun zelfstandigheid willen behouden dan moeten de raden echt haast gaan maken. Dat was de belangrijkste boodschap die professor Elzinga gisteravond een groot aantal raadsleden uit Laren, Blaricum, Huizen en nog enkele andere raadsleden uit Wijde Meren en Weesp voorhield. Elzinga kwam op uitnodiging van de raden van Laren en Blaricum om een en ander uiteen te zetten met betrekking tot de mogelijke gedwongen fusie van de Gooische gemeentes, de zogenaamde Ahri-procedure.

 

Professor dr. mr. Elzinga is hoogleraar aan de universiteit in Groningen en is een autoriteit op het gebied van het lokaal bestuur. Hij was de uitgelezen persoon die de raadsleden uitgebreid kon bijpraten over de ophanden zijnde acties van de provincie en de dingen die de gemeentes zelf kunnen ondernemen. Elzinga bleek in zijn presentatie buitengewoon goed op de hoogte van de regio en de actuele situatie.

 

Kern van zijn verhaal was dat de provincie inmiddels al hard aan de slag is met de procedure die wettelijk voorgeschreven is om tot een fusie over te gaan. Besluit hiertoe zal uiteindelijk door de tweede kamer genomen worden. De kans dat die echter het voorstel van de provincie afwijst is minimaal. Elzinga:” Het optrekken met hooivorken en hunnebedstenen naar de tweede kamer om protest aan te tekenen is niet zo zinvol.”

 

Elzinga schets als meest kansrijke actie het aanbieden van een uitgewerkt tegenvoorstel aan de provincie. In dit voorstel zouden de BEL-gemeentes en Huizen aan moeten geven de Bel-organisatie samen te laten gaan met Huizen. Daardoor zou een organisatie gaan ontstaan die minder kwetsbaar is. Maar om dit voorstel in te dienen is er slechts de tijd tot begin augustus, dus haast is geboden.

 

Andere mogelijkheden om aan een fusie te ontkomen achtte hij tamelijk kansloos. Een suggestie om aansluiting te zoeken bij de provincie Utrecht is naar zijn mening volstrekt uitgesloten. Bart Vos, gemeenteraadslid Larens Behoud

 
Ga terug

Publicatie datum: 27-6-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cma
17°Cdi
16°Cwo
16,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]