Gemeentes moeten haast maken

28 juni.- Als de BEL-gemeentes en Huizen hun zelfstandigheid willen behouden dan moeten de raden echt haast gaan maken. Dat was de belangrijkste boodschap die professor Elzinga gisteravond een groot aantal raadsleden uit Laren, Blaricum, Huizen en nog enkele andere raadsleden uit Wijde Meren en Weesp voorhield. Elzinga kwam op uitnodiging van de raden van Laren en Blaricum om een en ander uiteen te zetten met betrekking tot de mogelijke gedwongen fusie van de Gooische gemeentes, de zogenaamde Ahri-procedure.

 

Professor dr. mr. Elzinga is hoogleraar aan de universiteit in Groningen en is een autoriteit op het gebied van het lokaal bestuur. Hij was de uitgelezen persoon die de raadsleden uitgebreid kon bijpraten over de ophanden zijnde acties van de provincie en de dingen die de gemeentes zelf kunnen ondernemen. Elzinga bleek in zijn presentatie buitengewoon goed op de hoogte van de regio en de actuele situatie.

 

Kern van zijn verhaal was dat de provincie inmiddels al hard aan de slag is met de procedure die wettelijk voorgeschreven is om tot een fusie over te gaan. Besluit hiertoe zal uiteindelijk door de tweede kamer genomen worden. De kans dat die echter het voorstel van de provincie afwijst is minimaal. Elzinga:” Het optrekken met hooivorken en hunnebedstenen naar de tweede kamer om protest aan te tekenen is niet zo zinvol.”

 

Elzinga schets als meest kansrijke actie het aanbieden van een uitgewerkt tegenvoorstel aan de provincie. In dit voorstel zouden de BEL-gemeentes en Huizen aan moeten geven de Bel-organisatie samen te laten gaan met Huizen. Daardoor zou een organisatie gaan ontstaan die minder kwetsbaar is. Maar om dit voorstel in te dienen is er slechts de tijd tot begin augustus, dus haast is geboden.

 

Andere mogelijkheden om aan een fusie te ontkomen achtte hij tamelijk kansloos. Een suggestie om aansluiting te zoeken bij de provincie Utrecht is naar zijn mening volstrekt uitgesloten. Bart Vos, gemeenteraadslid Larens Behoud

 
Ga terug

Publicatie datum: 27-6-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Sancho Panza

23 nov.- In mijn hele leven heb ik nooit een echte mooie grotemensenprijs mogen winnen. Wel een keertje een tekenwedstrijd als kleine broekeman in de tweede klas bij Juf Van den Berg, maar ik denk dat ik de allerlaatste ben die zich dat heugelijke feit nog kan herinneren. Waarschijnlijk ben ik niet ambitieus genoeg of misschien ontbeer ik gewoon de capaciteiten (om m  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cdo
7°Cvr
7,5°Cza
7°Czo

[Opinie]

Doe wat uw buurman doet!

23 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

23 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]