Gemeentes moeten haast maken

28 juni.- Als de BEL-gemeentes en Huizen hun zelfstandigheid willen behouden dan moeten de raden echt haast gaan maken. Dat was de belangrijkste boodschap die professor Elzinga gisteravond een groot aantal raadsleden uit Laren, Blaricum, Huizen en nog enkele andere raadsleden uit Wijde Meren en Weesp voorhield. Elzinga kwam op uitnodiging van de raden van Laren en Blaricum om een en ander uiteen te zetten met betrekking tot de mogelijke gedwongen fusie van de Gooische gemeentes, de zogenaamde Ahri-procedure.

 

Professor dr. mr. Elzinga is hoogleraar aan de universiteit in Groningen en is een autoriteit op het gebied van het lokaal bestuur. Hij was de uitgelezen persoon die de raadsleden uitgebreid kon bijpraten over de ophanden zijnde acties van de provincie en de dingen die de gemeentes zelf kunnen ondernemen. Elzinga bleek in zijn presentatie buitengewoon goed op de hoogte van de regio en de actuele situatie.

 

Kern van zijn verhaal was dat de provincie inmiddels al hard aan de slag is met de procedure die wettelijk voorgeschreven is om tot een fusie over te gaan. Besluit hiertoe zal uiteindelijk door de tweede kamer genomen worden. De kans dat die echter het voorstel van de provincie afwijst is minimaal. Elzinga:” Het optrekken met hooivorken en hunnebedstenen naar de tweede kamer om protest aan te tekenen is niet zo zinvol.”

 

Elzinga schets als meest kansrijke actie het aanbieden van een uitgewerkt tegenvoorstel aan de provincie. In dit voorstel zouden de BEL-gemeentes en Huizen aan moeten geven de Bel-organisatie samen te laten gaan met Huizen. Daardoor zou een organisatie gaan ontstaan die minder kwetsbaar is. Maar om dit voorstel in te dienen is er slechts de tijd tot begin augustus, dus haast is geboden.

 

Andere mogelijkheden om aan een fusie te ontkomen achtte hij tamelijk kansloos. Een suggestie om aansluiting te zoeken bij de provincie Utrecht is naar zijn mening volstrekt uitgesloten. Bart Vos, gemeenteraadslid Larens Behoud

 
Ga terug

Publicatie datum: 27-6-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandig of Fusie ?!?

13 sept.- Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vooruitlopend op hun beslissing van 7 november a.s. over het vervolg van de herindelingsprocedure de colleges en gemeenteraden van het Gooi geï  Lees verder

[Kijk op Laren]

Remkes bezorgt waarnemend Burgemeester valse start

29 aug.- Zo langzaam aan zou het toch ook in Haarlem bekend moeten zijn. Overgrote meerderheden in de betrokken gemeenten willen niet fuseren, willen intelligent en effectief samenwerken en daarvoor best bevoegdheden afstaan. Maar willen vervolgens voor 100% zelf gaan over wat dan in zelfstandigheid overblijft. Want die  Lees verder

[Het weer in Laren]

15,5°Cdo
12°Cvr
9°Cza
9°Czo

[Opinie]

Verreweg de meeste fusies mislukken

12 sept.- Uit het archief:  Een van de grootste uitdagingen voor een manager is om een fusie tot een goed einde te brengen. Verreweg de meeste mislukken. In het onderwijs, tussen woningcorporaties, in het bedrijfsleven.   Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

'het hondje'

25 aug.- Zoals iedere dag loop ik met mijn hondje Kito vanuit huis, de Steffenshein, de hoek om naar het Wagenpad. Daar staat een heer met een heel klein hondje aan de lijn. Ik groet ,’wat een schattig bees  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]