In Memoriam Ernst Wortel

16 juni.- Onvoorstelbaar. Laren zonder Ernst Wortel.

Maar op het moment dat u dit leest is in een bomvolle basiliek waardig afscheid van hem genomen en heeft Ernst zijn rustplekje op het Sint Jans kerkhof ingenomen. Gelukkig is lang lijden hem bespaard gebleven en was hij tot een week voor zijn overlijden nog volop actief in en voor zijn dorp. Wat hadden wij het zijn familie maar ook Laren zo zeer gegund dat Ernst zijn leven in Laren nog een aantal jaren had mogen vieren. Wij wensen zijn echtgenote en dierbaren veel sterkte bij het verwerken

van dit grote verlies.
Tot zijn overlijden was Ernst decennia lang raadslid en enige jaren ook wethouder. Toch bleef hij eigenlijk ook altijd ‘anarchist’, wars van autoriteiten. Eigenzinnig, met gevoel voor humor die ook weer niet altijd door iedereen werd gewaardeerd. Maar van hem kon je het hebben.

Soms lekker mopperig. Wandelende encyclopedie van Laren. Voorzitter Oranjecomité, drijvende kracht bij Sinterklaas- en bejaardenoptocht en Historische Kring Laren. Kronikeur in zijn jarenlange en veelgelezen rubriek “ Laren toen en nu” , vaak eindigend met een vinnigheidje. Graag opkomend voor iemand of iets als zijn grote gevoel voor rechtvaardigheid hem dat ingaf. Of als hij voelde dat de eenling het tegen de overheid niet zou redden. Fervent strijder ook voor de zelfstandigheid van Laren.

Ernst Wortel kende Laren en Laren Ernst Wortel.

Het was een persoonlijk genoegen om met deze oprichter van Larens Behoud te mogen samenwerken en een vriendschapsband op te bouwen. Een vriendschap die ik net als velen zeer zal missen. Maar wat zal ik, wat zullen we ons hem nog vaak herinneren.

En herinneren is her ontmoeten, op die ontmoetingen verheug ik me dus alweer.

Ernst, zoon van Laren, dank je wel.

Timo Smit Voorzitter Larens Behoud Larens JournaalMaandag 29 mei 2017 is na een kort ziekbed op 79-jarige leeftijd gemeenteraadslid Ernst Wortel overleden.


Larense zakenErnst Wortel was een klassieke volksvertegenwoordiger, die altijd en overal in het dorp aanwezig was om zich voor de volle honderd procent in te zetten voor de belan- gen van de inwoners van Laren. Fietsend door het dorp haalde hij vraagstukken bij hen op, die hij vervolgens breed aankaartte in de raad, het college of de BEL Combi- natie. In de gemeenteraad kenmerkte hij zich als een onafhankelijke geest met humor, snedige uitspraken, eenduidige opvattingen en soms scherpe tong.


Historische KringErnst Wortel maakte zich politiek onder meer hard voor een adequate huisvesting van de Historische Kring in de gemeenteboerderij De Lindenhoeve. Onder de boerderij werd een kelder gerealiseerd met het archief van de His- torische Kring waarin de geschiedenis van het dorp wordt gedocumenteerd. Tevens is de boerderij een vaste ontmoetingsplek geworden voor Laarders die wekelijks verhalen over het dorp uitwisselen.


DorpskroniekenNaast zijn politieke werkzaamheden was Ernst Wortel buitengewoon geïnteresseerd in de geschiedenis van Laren in de afgelopen eeuw. Zo heeft hij een indrukwek- kend archief opgebouwd van Laren tijdens de Tweede Wereldoorlog dat één van de fundamenten vormde voor het overzichtswerk ‘Schieten op de Maan’. Ook schreef hij wekelijks veel gelezen dorpskronieken in de Laarder Courant de BEL. Onderwerpen voor deze verhalen haalde hij uit zijn imposante collectie ansichtkaarten van Laren. Tersluiks maakte hij daarbij steevast opmerkin- gen over de actuele Larense politiek.


Inzet voor de samenlevingErnst Wortel was mede-initiatiefnemer en stuwende kracht achter de oprichting van de Larense Oudheidka- mer en de Historische Kring en decennialang was hij voorzitter - en tot zijn overlijden - penningmeester van het Comité Feestweek Laren (Oranjecomité) en organisa- tor van de jaarlijkse sinterklaasintocht. Voor deze bij- zondere bijdragen aan de samenleving van Laren ont- ving hij in 1999 een Koninklijke onderscheiding.


Kleurrijke tocht door de politiekAl sinds 1971 was Ernst Wortel politiek actief. Bij de oprichting van Partij Wortel in 1986 paste een voor hem kenmerkende slogan: ‘Wees verstandig, eet een wortel! Wees nog verstandiger, stem op Wortel!’. Het leverde hem (zonder verkiezingsprogramma, daar deed hij niet aan) twee raadszetels op.Hij heeft de volgende indrukwekkende politiek-bestuur- lijke conduitestaat:1971-1974 1974-1978 1986 1990-2017gemeenteraadslid voor PAK (Progressief Akkoord van PvdA, PPR en PSP)
raadslid namens Groep Werkersakkoord (GWA)
oprichting Partij Wortel (in 1990 omgevormd tot Larens Behoud)
lid van de gemeenteraad namens Larens Behoud voor welke partij hij in de periode 1994-1998 het wethouderschap bekleedde
Ernst Wortel was een hartstochtelijk pleitbezorger van de zelfstandigheid van Laren.


Markante persoonlijkheidTijdens de uitvaartdienst in de basiliek herdacht burge- meester Elbert Roest Ernst Wortel: ‘Ernst hield zielsveel van Laren en begreep als geen ander dat de innerlijke samenhang van de gemeenschap voor een mens heel kostbaar is. Dit dorp gaf hem de geborgenheid en erken- ning waarnaar hij als mens hunkerde. Vergelijk het met de metafoor die Wim Sonneveld in zijn ‘tuinpad van je vader’ hanteerde: die vertolkt het diepe menselijke ver- langen naar vertrouwdheid en geborgenheid.’


 


Bron: Larens Journaal


Ga terug

Publicatie datum: 16-6-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

9,5°Cwo
8,5°Cdo
9°Cvr
9,5°Cza

[Opinie]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

20 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]