Motie over Park +Bike op initiatief van Larens Behoud!

1 nov.-  In de La­ren­se ge­meen­te­raad kan van­avond een La­rens Be­houd-mo­tie voor een on­der­zoek naar een fiet­strans­fe­ri­um op Crailo langs de A1 op een rui­me meer­der­heid re­ke­n Larens Behoud heeft het initiatief genomen om het plan van de Hilversumse raad voor een Park+Bike op Crailo te omarmen.

Hilversum, Gooise Meren en Laren zullen gezamenlijk het Crailo-terrein gaan kopen van de Provincie.

Naar Crailo zijn prima lange-afstands busverbindingen, en loopt er een prachtig fietspad richting Hilversum Mediapark.

Dat maakt Crailo een uitgelezen plek voor het inrichten van een parkeerterrein met eventueel "witte" fietsen, waarmee de wegen naar het Mediapark flink ontlast kunnen worden.

 

Daarnaast biedt Crailo ook de mogelijkheid om een nieuwe Huisartsenpost en Dienstapotheek op te zetten, mocht daar bij het bestuur van die instellingen behoefte aan bestaan:

enerzijds zijn er overwegingen om naast Tergooi in Hilversum verder te gaan, anderzijds is er de grote wens van de bevolking dat er een medisch steunpunt rond Crailo gehandhaafd kan blijven -al of niet in combinatie met een ambulance steunpunt. 

De motie beoogd aandacht te vragen voor deze mogelijkheid.

 

De motie wordt mede ondertekend door het merendeel van de partijen in de raad.La­ren steunt'fiets­hub' Crailo

1 nov.- In de La­ren­se ge­meen­te­raad kan van­avond een La­rens Be­houd-mo­tie voor een on­der­zoek naar een fiet­strans­fe­ri­um op Crailo langs de A1 op een rui­me meer­der­heid re­ke­nen. Het idee van drie Hil­ver­sum­se ge­meen­te­raads­frac­ties voor een 'Park+Bi­ke' zou het au­to­ver­keer naar en van het Me­dia­park kun­nen ont­las­ten. Per­so­neel hoeft dan dank­zij het par­ke­ren bij deze 'fiets­hub' niet meer de spits­fi­le in.

De mo­tie pleit ook voor het in­pas­sen van de huis­art­sen­post en diens­tapo­theek op het Crailo-ter­rein, 'mocht blij­ken dat deze voor­zie­nin­gen van­we­ge de plan­nen van Ter­gooi niet op de hui­di­ge lo­ca­tie (over­kant A1, red.) ge­hand­haafd kun­nen blij­ven'. Bron: Gooi en Eemlander


Fietstransferium op Crailo om  einde te maken aan lange files  naar Media Park 


 


2 nov.- Drie partijen presenteren idee in aanloop naar discussie over aankoop gebied 


 


De eventuele koop van Crailo door drie Gooise gemeenten is voor drie Hilversumse partijen hét moment om een opvallend bereikbaarheidsplan te presenteren. 


 


Vertrouwd beeld op de Johannes Geradtdsweg in Hilversum, richting Media Park. Foto: Bastiaan Miché 


 


HILVERSUM De bereikbaarheid van deze regio in het algemeen en het Media Park in het bijzonder staat onder druk. Het probleem is bekend, maar wie komt er met de oplossing? Misschien wel de Hilversumse fracties van Hart voor Hilversum (HvH), GroenLinks en de ChristenUnie. Zij willen op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid van een Park+Bike-voorziening in Crailo langs de A1. 


 


Binnenkort bespreken de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren de mogelijke aankoop van Crailo zowel afzonderlijk als met elkaar. En juist daarom is dit het 


 


moment om dit drie weken geleden bedachte idee te presenteren, vertellen fractievoorzitters Karin Walters van HvH, Jan Kastje van GroenLinks en Jan de Wit van de ChristenUnie. Zij constateren dat op de wegen richting het Media Park - Den Uylplein/Johannes Geradtsweg en ook de Ceintuurbaan in Bussum - tijdens de ochtend- en avondspits lange rijen auto's staan. De mensen komen daardoor te laat op kantoor en balen daarvan en bewoners worden geconfronteerd met fijnstof, lawaai en een slechtere luchtkwaliteit.
Door de aantrekkende economie en het daardoor ook toenemende autoverkeer lijken die wachttijden met de heilige koe alleen maar verder toe te nemen. Omdat een weg over de hei bij voorbaat een kansloos idee is, presenteren de drie fracties het duurzame plan voor een (snel)fietshub op Crailo tegen de A1, het liefst op de plek waar een jaar terug nog asielzoekers verbleven. 


 


Op dit bijzondere transferium op Crailo kunnen automobilisten hun auto parkeren. Vervolgens rijdt men met de eigen (vouw)fiets of een -al dan niet elektrische - deelfiets in een rechte lijn over de heide naar het werk. Na een minuut of tien fietsen komt men fris en op tijd op het werk aan, is de gedachte. Tegelijkertijd leidt het verdwijnen van de dagelijkse files voor bewoners van de Johannes Geradtsweg, de Erfgooiersstraat en de Ceintuurbaan tot een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Bovendien is Crailo tevens een opstappunt voor buslijn 320.
Grote vraag is natuurlijk of automobilisten het laatste stuk naar hun werk willen fietsen. De drie fractievoorzitters geven toe dat het plan zich nog in de eerste fase bevindt en onduidelijk is of de mensen van het Media Park zich laten verleiden. Toch zijn zij hoopvol. Immers, de ov-fiets is ook een succes, aldus De Wit. "Je kunt er toch moeilijk op tegen zijn om dit in ieder geval te laten onderzoeken, ook wanneer de aankoop van Crailo niet door zou gaan."
"En als al 10 procent van het autoverkeer dit doet, zijn de meeste files opgelost", vult Kasje aan. "Dit is het ultieme alternatief voor de weg over de hei."
Naast een haalbaarheidsstudie vragen de drie partijen aan de colleges van burgemeester en wethouders om in gesprek te gaan met de werkgevers van het Media Park. Zij pleiten er tevens voor om het bestaande fietspad en de bestaande parkeerplaatsen te benutten voor dit plan. En mocht het plan haalbaar zijn, zorg dan voor een stevige campagne bij werknemers en werkgevers. Op die manier levert deze lage startinvestering, een groot potentieel op. 


 


Maar niet alleen voor de bereikbaarheid van het
Media Park is dit volgens de drie een prima plan,
ook Gooise Meren, Laren en zelfs Huizen (minder
verkeer, beter bereikbaar) profiteren mee. Crailo -
waar woningen én bedrijven moeten komen - kan
ook dienen als Toeristisch Overstap Punt. Toeristen en fietsliefhebbers kunnen op hun vrije zondag hun auto hier parkeren en een mooie fietstocht maken, aldus Walters. En daarnaast kan Crailo een mooi overstappunt zijn voor pendelbussen tijdens evenementen, zoals de Open Studio Dagen. 


 


De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger, samen met collega's Hendrik Boland van Gooise Meren en Ton Stam van Laren verantwoordelijk voor het plan-Crailo, reageert in eerste instantie enthousiast op het idee. "Het onderzoeken is sowieso goed. Dat de bereikbaarheid van het Media Park optimaler moet, daar zijn we het allemaal over eens." Bron: BEL Nieuws


 


 


 


 


Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cwo
11,5°Cdo
11,5°Cvr
9,5°Cza

[Opinie]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

20 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]