Commissie Maatschappij & Financien

30 nov.- Adviezen en conclusies commissie Maatschappij & Financiën 23 november 2017

Aanwezig:   Afwezig: Désirée Niekus en Evert de Jong (VVD), Peter Calis en Ingrid Hentenaar-Messcher (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Victor Koppelmans (PvdA), Ellen van Dorst en Noud Bijvoet (D66) Erwin van den Berg (CDA), Paul Streefkerk (PvdA)
Voorzitter: Bart de Nie (VVD) 
B&W: Tijmen Smit (wethouder LB) en Leen van der Pols (wethouder CDA)
Overigen: M. Vos en M. Bulder bij agendapunt 5.4
Commissiegriffier Corry Holtslag

                            

1. Opening en vaststelling agendaDe vergadering wordt geopend om 20.00 uur.Berichten van verhindering: de leden Van den Berg en Streefkerk. De heer Streefkerk wordt vervangen door de heer Koppelmans.Spreekrecht aangevraagd bij agendapunt 5.4, Krediet duurzaamheidsmaatregelen Hart van Laren.De agenda wordt conform vastgesteld.  
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 18 en 19 oktober 2017De lijst van 18 oktober 2017 wordt conform vastgesteld.De lijst van 19 oktober 2017 wordt gewijzigd vastgesteld (redactionele wijziging bij agendapunt 6).  
3. MededelingenWethouder Smit inzake de bestuursopdracht kunstbezit.Wethouder Van der Pols inzake het ‘Kom-er-bij-festival’, informatie-avond voor omwonenden in de Scheper (met de Binckhorst, MCC, Versa Welzijn en Dynamic Arts), de ‘Dag van de Mantelzorg’, bezoeken aan Larense scholen en verpleeghuizen en de kennismaking met 30 nieuwe medewerkers van de BEL Combinatie.  
4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke RegelingenEr zijn geen meldingen.  
5. Raadsvoorstellen:  
5.1 Preventie- en Handhavingsplan alcohol jeugd G&V Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.  
5.2 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2020 Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.Toezeggingen: de suggestie inzake leasen duurzaamheidsmaatregelen (LB) wordt meegenomen, de suggesties inzake bomenplant, ‘Operatie Steenbreek’ en ‘Nederland zoemt’ (CDA) worden overgebracht aan wethouder Stam.  
5.3 Inkoopbeleid Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.Toezegging: n.a.v. de suggestie om de stand van zaken inkoopbeleid aan de stoplichtenrapportage toe te voegen (LB) wordt bezien of dit punt kan worden meegenomen in de Zomernota en in de Jaarrekening.  
5.4 Krediet duurzaamheidsmaatregelen Hart van LarenInsprekers: de heer M. Vos en de heer M. Bulder (bijlage).Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.  
5.5 Legesverordening 2018Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.Toezegging: de vraag inzake de kostendekkendheid van 34% in de tabel (LL) wordt uitgezocht.  
5.6 Belastingverordeningen 2018Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.  
5.7 Teruggave afvalstoffenheffing 2018 aan inwoners LarenAdvies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 29 november 2017.  
6. Rondvraag-       De heer Visser inzake ontbreken van vermelding intocht Sint Nicolaas op website Laren;-       Mevrouw Klingenberg inzake disfunctioneren zonnepanelen op het gemeentehuis;-       De heer Calis inzake behoefte commissie bespreking klantvriendelijkheid van GAD;-       Mevrouw Niekus inzake beschikbaarheid dranghekken in Klaas Bouthal, beleid hergebruik hulpmiddelen in de zorg en subsidie provincie voor dansschool.Toezegging wethouder Smit: de vraag inzake subsidie dansschool wordt uitgezocht.Toezegging wethouder Van der Pols: de vraag inzake beleid hergebruik hulpmiddelen wordt uitgezocht.  
  Sluiting22.37 uur  

 Inspraak com. Maatschappij en Financiën donderdag 23 november 2017


Onderwerp: Krediet duurzaamheidsmaatregelen  Hart van Laren.


 


 


Dames en heren,


Mijn naam is Marc Vos en ik ben vicevoorzitter van het bestuur van Hart van Laren.


Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om hier in te spreken.


De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat de verlichting en de verwarming in de gebouwen van Hart van Laren niet de juiste sfeer en werkklimaat regelden.


De verlichting gaat om 8.00 ’s morgens aan en gaat om 23.00 uur weer uit. Een paar jaar geleden is er plan gemaakt voor aanpassing van de verlichting in de foyer voor een verbetering van de sfeer en het werkklimaat  De kosten hiervan zouden 30.000,= euro gaan bedragen.


Omdat dit slechts een gedeeltelijke oplossing is hebben wij in januari 2017 het initiatief genomen plannen te maken voor vergroening en ‘verledding’ van geheel Hart van Laren.


Onder leiding van Elbert Roest hebben wij een werkgroep gevormd die de vergroeningsmogelijkheid in beeld zou gaan brengen en ook de financiering daarvan.


In februari hebben wij door een lokale onderneming de ‘verledding’ van het Brinkhuis en het Muziekcentrum Schering en Inslag in beeld laten brengen.


 


Tevens hebben wij in kaart gebracht of de financiering uit de markt in Laren gehaald zou kunnen worden middels actie onder de bewoners. Wij wilden op die manier proberen het draagvlak verder te vergroten.


Wat dit laatste betreft hebben wij een gesprek gehad met notaris Le Coultre. Hij is deskundig op het gebied van fondswerving voor goede doelen. Zijn advies was deze actie niet op te zetten omdat een dergelijk project geen ‘aaibaarheidsfactor’ heeft en nauwelijks kans van slagen. Hart van Laren is afhankelijk van een jaarlijkse bijdrage van de gemeente en daar doen bewoners, volgens notaris le Coultre, niet aan mee.


In deze periode hadden wij ook de aanvraag nog lopen voor een Anbi status zodat mogelijke giften aftrekbaar zouden zijn en door ons onbelast ontvangen zouden kunnen worden.


Helaas heeft de belastingdienst onze Anbi aanvraag afgewezen omdat wij niet voor meer dan 90 % Anbi gerelateerde activiteiten ondernemen.


Dus financiering uit de markt is geen optie.


In april hebben wij onze plannen naar buiten gebracht met een bericht in de krant. Dit heeft geresulteerd in een contact met de heer Moos Bulder.


De heer Bulder heeft in Amsterdam in een appartementencomplex van 320 appartementen gewoond. De twee VvE’s van dit complex wilden ook de bestaande verlichting veranderen in ledverlichting. Dit proces in combinatie met andere projecten zoals verwarming, liften, BMI (Brandmeld Installaties) en beveiliging, heeft hij voor deze VvE’s als vrijwilliger zonder banden met leveranciers begeleid.


Nu bood hij ons zijn diensten aan als vrijwilliger en als volledig onafhankelijke deskundige, waar we dankbaar gebruik van gemaakt hebben.


De heer Bulder heeft een technische achtergrond (Ingenieur Electrotechniek).


In juni is hij met zijn onderzoek bij ons begonnen en heeft hij in drie maanden tijd al onze gebouwen op energiegebruik onderzocht en doorgemeten. Van het lampje op zolder tot de verwarmingsinstallatie op de eerste etage.


Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek heeft hij in  samenwerking met een lokale ondernemer diverse leveranciers gesproken en bevraagd op de kwaliteit, de kosten, duurzaamheid van hun verlichting en op de garanties voor de komende 10 tot 15 jaren.


Dit uitgebreide en nauwkeurige onderzoek heeft geresulteerd in de cijfers en de voorstellen die u middels de wethouder ter beschikking zijn gesteld.


Het bestuur van Hart van Laren wil graag na dit uitgebreide en diepgaande onderzoek het ‘vergroenen en verledden’ gaan organiseren zodat :  • onze operationele exploitatie gunstiger wordt;

  • het milieu op een belangrijke manier aan de orde komt (besparing op CO2 en Zwavel)

  • de werk- en leefomgeving in onze gebouwen aanzienlijk verbetert;

  • de gebouwen van Hart van Laren een voorbeeldfunctie hebben voor de gehele gemeente Laren.


De heer Bulder is in deze vergadering aanwezig om technische vragen te beantwoorden.


Voor u ligt een verzoek voor een krediet om e.e.a. te financieren.


 


Wij hopen dat de Raad een positief besluit hierover neemt.


 


Dank voor uw aandacht.


Ga terug

Publicatie datum: 30-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdi
7,5°Cwo
13°Cdo
15°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]