Bol an (27)

10 aug.-  Vakantie  is ook een tijd om je door die stapel inmiddels aangeschafte, maar ongelezen boeken te slaan uit Annelies’ Larense Boekhandel. Bovenop;  ‘De schepping van een aards paradijs, Piet Mondriaan 1919-1933’, geschreven door Léon Hanssen. Wat een biografie! Ik ben pas op de helft en stuitte op pagina 16 op de Larense tijd van de grote modernistische kunstenaar. Van 1915 tot zijn terugkeer naar Parijs in 1919 woonde hij op verschillende adressen. Het waren zijn laatste jaren in Nederland. Hij schilderde in een hut in het zogenaamde ‘Humanitaire bosje’ tussen Laren en Blaricum waar zich verscheidene kunstenaars en wereldverbeteraars ophielden. Hier vond hij niet alleen zijn definitieve vorm in een puur geometrisch-abstracte kunst, maar trachtte hij ook die kunstvorm theoretisch op schrift te funderen. In een artikel over de huizen in Laren schrijft NRC journalist Lien Heyting dat Mondriaan zijn Larense jaren typeerde als een ‘gezellige tijd’. Mondriaan (1872-1944) zag er weliswaar uit als een gewoon burgerman maar was toch redelijk excentriek. Eind 1916 huurde hij twee kamers aan de Pijlsteeg (thans Ruiterweg 5) waar hij huisgenoot werd van de jongere Jo Steijling, gouvernante in D’Leewrik. Als Mondriaan haar kwam opzoeken in het landhuis, vond het kroost van de eigenaar van het beroemde Amsterdamse warenhuis Metz & Co  Mondriaan maar een rare kwibus. Ze hadden zelfs een rijmpje 

‘Meneer Mondrianus, 

Met zijn bolle kanus 

En zijn eierdoppie, 

Zit op z’n lege koppie.’

 

Ook zijn voorliefde voor jonge meisjes op de dansvloer van Hamdorff viel op: “Hoe jonger, hoe beter”. Hij danste rechtop, met zijn hoofd schuin naar boven en met ‘gestileerde passen’. De Larense artiesten doopten hem dan ook de ‘dansende madonna’. 

 

Piet Mondriaan gold in Laren als een in erotiek experimenterende egoïst, verhaalt de biografie. Die faam gaat terug, toen hij eind 1911 kort voor zijn vertrek naar Parijs, enige tijd verloofd was met Greta Heybroek, dochter van een Larense koopman. In de sleutelroman van P.H. van Moerkerken uit 1913 behoort Mondriaan, alias Nico Beukel, tot een kliek van moderne kunstenaars die zich aan het begin van de twintigste eeuw in Laren (‘Aarloo’) vestigde. Door zijn choquerende gedrag zou hij ‘De ondergang van het dorp’,  zoals de titel van de sleutelroman luidt, mede op zijn geweten hebben. De indruk ontstaat dat Beukel een jonge vrouw, Lientje de Meeuw, die naakt voor hem had geposeerd, bezwangerd had en zich vervolgens onverschillig toonde over haar lot:

 

Nico Beukel was naar Parijs vertrokken, na een bericht uit schotland dat zijn vriendinnen met Lientjes dien zomer geboren kind spoedig in Aarloo terug zouden komen. Hij had het niemand gezegd doch in stilte zijn koffer en studies gepakt en het huisje gesloten. De beide meisjes hem niet meer vindend, verlieten het dorp en zochten een woning op de Veluwe.’

 

Van Mondriaan zijn echter geen nakomelingen bekend.

 

De schepping van een aards paradijs’ Piet Mondriaan 1919-1933 Uitg. Querido

 

 

Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 10-8-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

18,5°Cdo
16,5°Cvr
15°Cza
16,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]