Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzondere karakters wonen er. En nergens is het particulier initiatief zo groot als in ons groene en charmante villadorp.  Of het nu de inzet voor Singer Laren betreft of de steun aan de S.O.L.L., de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren.  Sinds 1994 zet een groot aantal vrijwilligers en donateurs  zich in om de engen, de akkerrestanten  die vroeger ons Brinkdorp omsloten en een hoge natuur- en cultuurwaarde hebben, veilig te stellen.   De totale oppervlakte van de te beheren engrestanten – in eigendom van de S.O.L.L.- is inmiddels gegroeid tot meer dan 10 ha. Doordat de akkers merendeels solitair gelegen zijn, is de bewerking van de engen tussen de verschillende bebouwing in ons dorp zeer arbeidsintensief.  De S.O.L.L. is geen ‘boerenzakdoekenclub’, maar blijft bij de tijd. Onlangs sloot ze een contract met de provincie om de akkerranden met 120 kilo bloemenmengsel te verfraaien. Blauwe lupine, klaproos, boekweit, korenbloem, voederwikke en dille sieren inmiddels – geïntegreerd in de historische akkerbouw- de randen langs Vredelaan, Zevenenderdrift en Naarderstraat. De jaarlijkse opbrengsten van het geoogste graan en de aardappelen dragen slechts beperkt bij aan de totale kosten. Onder leiding van terreinbeheerder: Jan van den Brink, één van die Larense Erfgooierszonen  die onzichtbaar onmisbaar zijn voor ons dorp, worden de door de S.O.L.L. geteelde produkten zoveel  mogelijk voor consumptie gebruikt. De gerst wordt verwerkt in Larens Blond bier, mosterdzaad in Larense mosterd en Larense Honingdressing, Sint Jansrogge voor Larens Saison, een ander Larens (tripel) bier. Proeven mensen, echte Larense lakkerbouwcultuur waar je trots op kunt zijn! Binnenkort kunt u dat overigens volop doen op het Oogstfeest zondag 26 augustus op de akker van de Zevenenderdrift.. Als het weer een beetje meezit en de folkloristische dansgroep De Klepperman van Elleven die het katholieke culturele erfgoed eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw uitdraagt, optreedt, is er voor velen  - naast de Sint Janstraditie-  geen mooier Larens gevoel. Waar je jammergenoeg niemand meer over hoort is het Eng-ommetje. Een wandeling van zo’n anderhalfuur langs al deze restanten. Nog gezond ook! De stappenteller kan aan bij De Lindenhoeve op de hoek van de Nieuweweg en Burg. van Nispen van Sevenaerstraat 29. Vanaf daar voert de tocht onder andere langs de Leemzeulder, landgoed Larenberg, de Laarder eng en acht-kantige korenmolen aan de Molenweg. Onderweg komt u de prachtige naieven tegen van de schilder Paul Goyarts. Juweeltjes. De achttien meesterwerkjes met daarop boeren, korenschoven, dansende Kleppermannen, dieren, versterken nog meer die sfeer van het boerenleven van weleer. Er bestaat nog steeds een  brochure van. Voor 2,50 euro te koop bij het Oogstfeest., Wandel ze en…. bol an!     Leo Janssen

 
Ga terug

Publicatie datum: 15-8-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

18,5°Cwo
15°Cdo
12,5°Cvr
11,5°Cza

[Opinie]

Vander Hoek D66 opeens democraat?

26 sept.- Zonder  te luisteren naar welke inwoner dan ook van Blaricum en Laren besloot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij monde van Commissaris Johan Remkes en Gedeputeerde Jack van der Hoek tot een herindeling te komen van de Gooi en Vechtstreek. De bevolking van Laren en Blaricum was al mordicus tegen en kwam nog meer in opstand. De gemeente  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]