Dubbelprogramma voor hockeysters Laren en Huizen

9 mrt.- Door het deels af­ge­las­te pro­gram­ma in de hoofd­klas­se da­mes spe­len de hoc­key­sters van La­ren en Hui­zen dit week­end een dub­bel.
Hui­zen zou vrij­dag­avond al in­ha­len te­gen Am­ster­dam, om­dat de hoofd­ste­de­lij­ke ploeg op 25 fe­bru­a­ri nog mee­deed aan de Eu­ro­pa­cup zaal­hoc­key. La­ren speelt ko­men­de vrij­dag thuis te­gen Nij­me­gen. Op zon­dag vol­gen dan ook nog La­ren - Bloe­men­daal en Hui­zen - SCHC. De­bu­tant Hui­zen speelt dus bin­nen drie da­gen te­gen twee top­teams. La­ren daar­en­te­gen moet bei­de thuis­du­els met de laag­vlie­gers Nij­me­gen en Bloe­men­daal win­nen om mee te blij­ven doen om de play-offs. Bron: Gooi Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]