Elin van Erk met Laren in kruisfinales NK zaalhockey

2 febr.- Elin van Erk (21) is op het veld een die­nen­de speel­ster bij de hoc­key­sters van La­ren. In de zaal heeft de mid­den­veld­ster een an­de­re rol: ze is één van de smaak­ma­kers bij de ploeg die ko­mend week­end strijdt om de lands­ti­tel. Een na­de­re ken­nis­ma­king met een ech­te zaal­lief­heb­ber.
Er zijn hoc­key­sters die in de win­ter­stop lie­ver gaan hard­lo­pen dan zaal­hoc­key­en. Maar er zijn ook speel­sters die je wak­ker kunt ma­ken voor de in­door­va­ri­ant van het 'ge­wo­ne hoc­key'. Van Erk, dit sei­zoen al goed voor tien goals, be­hoort tot die laat­ste ca­te­go­rie. Al duur­de het even voor­dat zij een zaal­stick in han­den kreeg.

Bij haar eer­ste club Schoon­ho­ven, werd er in de win­ter na­me­lijk niet ge­zaal­hoc­keyd. „Pas toen ik in de B-jeugd naar HDM ging, werd er jaar­lijks in de zaal ge­speeld. Het was met­een lief­de op het eer­ste ge­zicht. Zaal­hoc­key is een tac­ti­scher spel dan veld­hoc­key. Maar on­der­tus­sen kan er ook van al­les ge­beu­ren. Je moet veer­tig mi­nu­ten vol­le­dig ge­con­cen­treerd zijn. Als je zes mi­nu­ten voor tijd met 3-0 voor­staat, weet je nog niet of je ge­won­nen hebt. Gaaf toch?”

Toen Van Erk twee jaar ge­le­den mocht mee­trai­nen met het Ne­der­lands in­door­team, ging haar zaal­hart nog snel­ler klop­pen. "Zaal­hoc­key was al leuk, maar bij Oran­je werd het fan­tas­tisch. Daar heb ik het spel echt le­ren be­grij­pen. De af­ge­lo­pen twee jaar zijn mijn zaal­skills dan ook enorm voor­uit ge­gaan. Mijn ti­ming is een stuk be­ter ge­wor­den: wan­neer maak ik een pas­seer­be­we­ging? Wan­neer moet ik een bal­le­tje breed ge­ven? Door mijn er­va­ring kan ik snel­ler han­de­len. En daar­door krijg ik er nog meer ple­zier in.”

Haar pas­sie be­taal­de zich uit: Van Erk speel­de eer­der deze maand het EK met Ne­der­land. In Praag was Duits­land in de fi­na­le te sterk en dus won ze zil­ver met Oran­je. „Een heel in­ten­sief toer­nooi, met vijf wed­strij­den in drie da­gen. Na­tuur­lijk is het ont­zet­tend jam­mer dat we de fi­na­le ver­lo­ren. Maar het was een prach­ti­ge er­va­ring.”

Van Erk krijgt van 7 tot 11 fe­bru­a­ri wel­licht een ul­tie­me kans om Duits­land te­rug te pak­ken. Zij is na­me­lijk, even­als haar La­ren­se team­ge­no­ten Kar­lijn Adank, Fa­bi­en­ne Roo­sen en Lie­ke van Wijk, ge­se­lec­teerd voor het WK in Ber­lijn.

Maar eerst pro­beert de mid­den­vel­der, die in de zaal veel meer haar aan­val­len­de in­ten­ties mag to­nen, met La­ren de eer­ste na­ti­o­na­le zaal­ti­tel sinds 2008 te ver­o­ve­ren.

In een ster­ke pou­le met Kam­pong en Am­ster­dam ein­dig­de La­ren als twee­de. Za­ter­dag, tij­dens de play-offs in Rot­ter­dam, staat haar ploeg te­gen­over Oran­je-Rood in de kruis­fi­na­les. Bij winst wacht la­ter op de dag de fi­na­le te­gen Hur­ley of Kam­pong. "Oran­je-Rood heeft zijn pou­le ge­won­nen, maar ik ver­wacht dat wij even­veel kans heb­ben om de fi­na­le te ha­len", zegt Van Erk. „We heb­ben een hele goe­de cor­ner en een heel ster­ke kee­per (Van Wijk en Adank, red.). En je weet het, in het zaal­hoc­key kan van al­les ge­beu­ren. Gaaf, zo’n on­voor­spel­baar spel, waar ik gek op ben.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]