Laren Dames 1 Kampioen van Nederland!

3 febr.- Laren was zaterdag  in de halve finale tegen Oranje Rood te sterk. Het won met 3-6 ( rust 1-2).

Het was een opmerkelijk moment in de halve finale van het NK Zaal tussen Laren en Oranje-Rood Dames 1 (6-3). Joyce Sombroek, reservekeepster in de zaal achter Karlijn Adank, kwam enkel en alleen het veld in om een strafbal van Oranje-Rood tegen te houden. En dat deed ze.

 

Het gebeurde op een belangrijk moment: toen Oranje-Rood bij een 2-1 achterstand via Marlena Rybacha de uitgelezen kans kreeg om de gelijkmaker te scoren. Het leek even op een handbalwissel, of op de briljante ingeving van bondscoach Louis van Gaal tijdens het WK Voetbal in 2014, toen hij de penaltyserie aan Tim Krul overliet in plaats van Jasper Cillessen.

 

 

 

De finale werd zaterdag rond de klok vanhalf zeven gespeeld tegen Kampong. Met 1-2 verloren de Utrechtse dames van Laren en dus is Laren Dames 1 kampioen zaalhockey van Nederland. Gefeliciteerd!Laurien Leurink scoort vier keer voor haar zaalhockeyteam in finale tegen Kampong

Zeldzame landstitel voor Laren5 febr.- De zaal­hoc­key­sters van La­ren zijn za­ter­dag voor de eer­ste keer in tien jaar lands­kam­pi­oen ge­wor­den. De ploeg van win­ter­coach Frank Bal­vers won in de fi­na­le van Kam­pong, dat met 6-2 werd ver­sla­gen. Ver­ras­send? Ge­zien de re­cen­te ge­schie­de­nis wel.
"Cam­pi­o­ne, cam­pi­o­ne, olé, olé, olé”, klonk het za­ter­dag­avond iets na ze­ven uur in Rot­ter­dam. De se­lec­tie van La­ren vorm­de na de wei­nig span­nen­de fi­na­le een hos­sen­de ben­de. De ploeg in de af­ge­lo­pen vijf sei­zoe­nen liefst drie keer in de play-outs be­land­de en vo­rig sei­zoen ter­nau­wer­nood aan de­gra­da­tie ont­snap­te, had het ge­flikt. Flits. Een team­fo­to. Voor al­tijd ver­eeu­wigd als kam­pi­oe­nen. Een zil­ve­ren schaal en een gou­den me­dail­le als be­wijs van een uit­mun­tend zaal­sei­zoen.

De ster van de fi­na­le was Lau­rien Leu­rink, die te­gen haar oude lief­de Kam­pong voor maar liefst vier goals zorg­de. Hoogst­per­soon­lijk boog zij een 0-1-ach­ter­stand om in een 4-1-voor­sprong. En dat ter­wijl Leu­rink pas don­der­dag weer voet op Ne­der­land­se bo­dem zet­te na een oe­fen­st­a­ge met Oran­je in Ame­ri­ka. „Ik heb de laat­ste da­gen wei­nig ge­sla­pen, zo’n vier uur per nacht", al­dus de uit­blink­ster van La­ren, die de in­ten­tie heeft haar af­lo­pen­de con­tract bij haar club te ver­len­gen. „Ik vind zaal­hoc­key fan­tas­tisch en heb er on­danks die kor­te nach­ten niet aan ge­twij­feld om van­daag mee te doen.”

Het con­trast met vo­rig zaal­sei­zoen is dus im­mens. „Het was hon­derd keer se­ri­eu­zer", stelt Leu­rink, die net als Li­san­ne de Lan­ge door ver­plich­tin­gen met het Ne­der­lands elf­tal een aan­tal speel­ron­des mis­te in de zaal. "Vo­rig sei­zoen be­gon­nen we een week voor de com­pe­ti­tie met trai­nen, nu was dat een maand van te­vo­ren. Het maak­te toen ei­gen­lijk niet veel uit als je niet op trai­ning was. Een paar speel­sters heb­ben daar­na aan­ge­ge­ven dat ze graag wil­den dat het an­ders werd aan­ge­pakt en dat ge­beur­de. We had­den dit sei­zoen be­schik­king over een ei­gen zaal. En we had­den fa­na­tie­ke coa­ches die maar één doel had­den: kam­pi­oen wor­den.”

Ge­loof het of niet, maar die mis­sie van Bal­vers en as­sis­tent Tijs Roozen­daal stond al voor de eer­ste trai­ning vast. "Za­ter­dag 3 fe­bru­a­ri, zet die dag in je agen­da. Want dat is de dag dat we de fi­na­le gaan spe­len. Dat – of iets in die rich­ting – heb­ben we ge­zegd toen we de zaal in­gin­gen", zegt Bal­vers, vlak na­dat hij het feest­ge­druis in de kleed­ka­mer heeft ver­la­ten. „Ik wist dat de kwa­li­teit er was om een team neer te zet­ten, dat heel moei­lijk te ver­slaan was. Wat ik niet wist is hoe deze ploeg zich zou hou­den als het span­nend zou wor­den, om de prij­zen zou gaan. La­ren heeft tien jaar te­rug een zaal­ti­tel ge­won­nen, maar ver­der niets. Ik heb con­ti­nu het ge­loof erin ge­pro­beerd te pom­pen dat we van­daag goud zou­den pak­ken.”

Hoe? "Door het uit te blij­ven spre­ken. Dat we in de pou­le won­nen van Am­ster­dam (de lands­kam­pi­oen, red.) zorg­de voor heel veel ver­trou­wen. Van­af dat mo­ment wist ik: ze ge­lo­ven er écht in. Dat we za­ter­dag top­pers als Lau­rien en Li­san­ne er­bij kre­gen, werk­te ver­vol­gens als do­ping op de groep. Dan voel je je zó sterk.”

En La­ren was ook be­re­sterk op het NK in Rot­ter­dam. Naast Leu­rink en De Lan­ge be­schik­te Bal­vers over liefst vier zaal­in­ter­na­ti­o­nals (Fa­bi­en­ne Roo­sen, Kar­lijn Adank, Lie­ke van Wijk en Elin van Erk) die zon­dag al­weer af­reis­den naar Ber­lijn, waar woens­dag het WK be­gint. De Os­car voor mooi­ste bij­rol ging naar Joy­ce Som­broek. De oud-in­ter­na­ti­o­nal voel­de zich niet te groot om tij­dens de hal­ve fi­na­le te­gen Oran­je-Rood (6-3 zege) in te val­len, toen La­ren een straf­bal te­gen kreeg. Som­broek stop­te de straf­bal, keer­de te­rug naar de bank en werd la­ter op de dag voor de eer­ste keer in haar loop­baan Ne­der­lands kam­pi­oen.

La­ren speelt dus vol­gend jaar in de Eu­ro­pa­cup zaal. Maar eerst wacht op 25 fe­bru­a­ri de her­start van het veld­sei­zoen. Bal­vers draagt het stok­je dan weer over aan Ro­bert-Jan Cox. „Ik hoop dat de ploeg door dit suc­ces mak­ke­lij­ker in de play-offs te­recht­komt. En dat dit helpt als ze te­gen­over Am­ster­dam of Den Bosch staan. Om­dat ze nu we­ten wat het is om een fi­na­le te win­nen.” Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 5-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdi
15,5°Cwo
17°Cdo
23,5°Cvr

[Opinie]

Gerrit Jaspers column Bomen in de Gooi en Eemlander : Ons GNR

24 juli.- Colummist Gerrit Jaspers schrijft wekelijks in de Gooi- en Eemlander over groene zaken. Soms gebeuren er dingen waar je haren van te berge rijzen. Niet bij iedereen, want er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (27)

10 aug.-  Vakantie  is ook een tijd om je door die stapel inmiddels aangeschafte, maar ongelezen boeken te slaan uit Annelies’ Larense Boekhandel. Bovenop;  ‘De schepping van een aards paradijs, Piet Mondriaan 1919-1933’,  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]