Round-up HK Dames Zaal: Laren de verrassing van de dag

18 dec.- In de Sporthallen Zuid in Amsterdam zijn zondag de eerste twee speelrondes van de Hoofdklasse Dames Zaal gespeeld. De grootste verrassing was dat Laren, dat vorig seizoen bijna degradeerde, gelijkspeelde tegen titelverdediger Amsterdam en knap won van HDM. Bij Laren speelde  international Lisanne de Lange mee, die afviel voor de Hockey World League nadat uit de medische kleuring bleek dat zij mogelijk een afwijking aan haar hart had. Bron:www.hockey.nl

 

 

 

Hockeysters Laren beginnen uistekend

18 dec.- De da­mes van hoc­key­club La­ren zijn de zaal­com­pe­ti­tie goed be­gon­nen. In Sport­hal­len Zuid in de hoofd­stad speel­de La­ren met 3-3 ge­lijk te­gen Am­ster­dam en werd HDM ruim ver­sla­gen. De for­ma­tie van Frank Bal­vers won met 2-6.
Te­gen Am­ster­dam had La­ren de lei­ding bij rust (2-0). Am­ster­dam kwam te­rug in de wed­strijd, waar­na La­ren de mar­ge van twee her­stel­de. Dat was ech­ter niet ge­noeg voor de zege: 3-3. "Te­gen een goe­de ploeg als Am­ster­dam is een ge­lijk­spel een pri­ma re­sul­taat. Als je naar de wed­strijd kijkt, had er mis­schien wel meer voor ons in­ge­ze­ten. We lie­ten na om wat straf­cor­ners te be­nut­ten. Ui­t­ein­de­lijk kun­nen wij er wel mee le­ven, eens te meer om­dat Am­ster­dam ti­tel­ver­de­di­ger is”, sprak Bal­vers.

Na een kor­te pau­ze, waar­in de ploeg zich moest op­la­den, nam het dit jaar am­bi­ti­eu­ze La­ren het op te­gen HDM. Vol­gens Bal­vers een ploeg waar ge­won­nen van moest wor­den, om­dat la­ren wil mee­doen om de lands­ti­tel. „Er zijn vier ploe­gen die strij­den om de twee plaat­sen bo­ven­in, die recht ge­ven op de play-offs. Wij ko­men daar ze­ker voor in aan­mer­king, al moet je te­gen de klei­ne ploe­gen dan wel win­nen. Dat heb­ben wij te­gen HDM met ver­ve ge­daan", al­dus Bal­vers.

La­ren nam al vroeg de lei­ding, on­der an­de­ren door een goal van Li­san­ne de Lan­ge, over wiens ge­zond­heid nog steeds geen hon­derd pro­cent dui­de­lijk­heid be­staat. Bij rust was het 1-3 voor La­ren. Bij 2-4 kreeg La­ren meer ruim­te. „HDM ging vol op de aan­val en wis­sel­de ook de kee­per. Daar heb­ben wij goed van ge­pro­fi­teerd en zo lie­pen wij een­vou­dig uit naar een rui­me zege. Met een over­win­ning en een ge­lijk­spel het sei­zoen star­ten is voor ons uit­ste­kend", gaf Bal­vers zijn team een com­pli­ment. Bron: Gooi en Eemlander

 

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 18-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
28°Cdi
28°Cwo
21°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]