Round-up HK Dames Zaal: Laren de verrassing van de dag

18 dec.- In de Sporthallen Zuid in Amsterdam zijn zondag de eerste twee speelrondes van de Hoofdklasse Dames Zaal gespeeld. De grootste verrassing was dat Laren, dat vorig seizoen bijna degradeerde, gelijkspeelde tegen titelverdediger Amsterdam en knap won van HDM. Bij Laren speelde  international Lisanne de Lange mee, die afviel voor de Hockey World League nadat uit de medische kleuring bleek dat zij mogelijk een afwijking aan haar hart had. Bron:www.hockey.nl

 

 

 

Hockeysters Laren beginnen uistekend

18 dec.- De da­mes van hoc­key­club La­ren zijn de zaal­com­pe­ti­tie goed be­gon­nen. In Sport­hal­len Zuid in de hoofd­stad speel­de La­ren met 3-3 ge­lijk te­gen Am­ster­dam en werd HDM ruim ver­sla­gen. De for­ma­tie van Frank Bal­vers won met 2-6.
Te­gen Am­ster­dam had La­ren de lei­ding bij rust (2-0). Am­ster­dam kwam te­rug in de wed­strijd, waar­na La­ren de mar­ge van twee her­stel­de. Dat was ech­ter niet ge­noeg voor de zege: 3-3. "Te­gen een goe­de ploeg als Am­ster­dam is een ge­lijk­spel een pri­ma re­sul­taat. Als je naar de wed­strijd kijkt, had er mis­schien wel meer voor ons in­ge­ze­ten. We lie­ten na om wat straf­cor­ners te be­nut­ten. Ui­t­ein­de­lijk kun­nen wij er wel mee le­ven, eens te meer om­dat Am­ster­dam ti­tel­ver­de­di­ger is”, sprak Bal­vers.

Na een kor­te pau­ze, waar­in de ploeg zich moest op­la­den, nam het dit jaar am­bi­ti­eu­ze La­ren het op te­gen HDM. Vol­gens Bal­vers een ploeg waar ge­won­nen van moest wor­den, om­dat la­ren wil mee­doen om de lands­ti­tel. „Er zijn vier ploe­gen die strij­den om de twee plaat­sen bo­ven­in, die recht ge­ven op de play-offs. Wij ko­men daar ze­ker voor in aan­mer­king, al moet je te­gen de klei­ne ploe­gen dan wel win­nen. Dat heb­ben wij te­gen HDM met ver­ve ge­daan", al­dus Bal­vers.

La­ren nam al vroeg de lei­ding, on­der an­de­ren door een goal van Li­san­ne de Lan­ge, over wiens ge­zond­heid nog steeds geen hon­derd pro­cent dui­de­lijk­heid be­staat. Bij rust was het 1-3 voor La­ren. Bij 2-4 kreeg La­ren meer ruim­te. „HDM ging vol op de aan­val en wis­sel­de ook de kee­per. Daar heb­ben wij goed van ge­pro­fi­teerd en zo lie­pen wij een­vou­dig uit naar een rui­me zege. Met een over­win­ning en een ge­lijk­spel het sei­zoen star­ten is voor ons uit­ste­kend", gaf Bal­vers zijn team een com­pli­ment. Bron: Gooi en Eemlander

 

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 18-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
23°Czo
25°Cma

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]