Round-up HK Dames Zaal: Laren de verrassing van de dag

18 dec.- In de Sporthallen Zuid in Amsterdam zijn zondag de eerste twee speelrondes van de Hoofdklasse Dames Zaal gespeeld. De grootste verrassing was dat Laren, dat vorig seizoen bijna degradeerde, gelijkspeelde tegen titelverdediger Amsterdam en knap won van HDM. Bij Laren speelde  international Lisanne de Lange mee, die afviel voor de Hockey World League nadat uit de medische kleuring bleek dat zij mogelijk een afwijking aan haar hart had. Bron:www.hockey.nl

 

 

 

Hockeysters Laren beginnen uistekend

18 dec.- De da­mes van hoc­key­club La­ren zijn de zaal­com­pe­ti­tie goed be­gon­nen. In Sport­hal­len Zuid in de hoofd­stad speel­de La­ren met 3-3 ge­lijk te­gen Am­ster­dam en werd HDM ruim ver­sla­gen. De for­ma­tie van Frank Bal­vers won met 2-6.
Te­gen Am­ster­dam had La­ren de lei­ding bij rust (2-0). Am­ster­dam kwam te­rug in de wed­strijd, waar­na La­ren de mar­ge van twee her­stel­de. Dat was ech­ter niet ge­noeg voor de zege: 3-3. "Te­gen een goe­de ploeg als Am­ster­dam is een ge­lijk­spel een pri­ma re­sul­taat. Als je naar de wed­strijd kijkt, had er mis­schien wel meer voor ons in­ge­ze­ten. We lie­ten na om wat straf­cor­ners te be­nut­ten. Ui­t­ein­de­lijk kun­nen wij er wel mee le­ven, eens te meer om­dat Am­ster­dam ti­tel­ver­de­di­ger is”, sprak Bal­vers.

Na een kor­te pau­ze, waar­in de ploeg zich moest op­la­den, nam het dit jaar am­bi­ti­eu­ze La­ren het op te­gen HDM. Vol­gens Bal­vers een ploeg waar ge­won­nen van moest wor­den, om­dat la­ren wil mee­doen om de lands­ti­tel. „Er zijn vier ploe­gen die strij­den om de twee plaat­sen bo­ven­in, die recht ge­ven op de play-offs. Wij ko­men daar ze­ker voor in aan­mer­king, al moet je te­gen de klei­ne ploe­gen dan wel win­nen. Dat heb­ben wij te­gen HDM met ver­ve ge­daan", al­dus Bal­vers.

La­ren nam al vroeg de lei­ding, on­der an­de­ren door een goal van Li­san­ne de Lan­ge, over wiens ge­zond­heid nog steeds geen hon­derd pro­cent dui­de­lijk­heid be­staat. Bij rust was het 1-3 voor La­ren. Bij 2-4 kreeg La­ren meer ruim­te. „HDM ging vol op de aan­val en wis­sel­de ook de kee­per. Daar heb­ben wij goed van ge­pro­fi­teerd en zo lie­pen wij een­vou­dig uit naar een rui­me zege. Met een over­win­ning en een ge­lijk­spel het sei­zoen star­ten is voor ons uit­ste­kend", gaf Bal­vers zijn team een com­pli­ment. Bron: Gooi en Eemlander

 

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 18-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cwo
12,5°Cdo
11°Cvr
11°Cza

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]