Schaken: Hing Ting Lai in Laren snelste en beste

23 okt.- De groot­mees­ter en het bul­let­mon­ster, dat was de con­fron­ta­tie za­ter­dag bij het jaar­lijk­se rapid­toer­nooi van de La­ren­se Schaak­club. De 45-ja­ri­ge Di­mi­tri Rein­der­man was in 2013 kam­pi­oen van Ne­der­land en won vele toer­nooi­en. De twin­tig­ja­ri­ge Hing Ting Lai staat voor­al be­kend om het spe­len van par­tij­tjes met twee of drie mi­nu­ten be­denk­tijd per per­soon, bul­let ge­noemd. In 'ge­woon' schaak wordt hij bin­nen­kort tot mees­ter be­noemd. In La­ren trof hij in Mark van der Werf en Jan Wil­lem van de Griendt op pa­pier ge­lijk­waar­di­ge, mees­ter­lij­ke te­gen­stan­ders.

De scha­kers had­den za­ter­dag twin­tig mi­nu­ten per par­tij. Rein­der­man en Lai won­nen de eer­ste drie en speel­den toen te­gen el­kaar. Lai: „Het was een span­nen­de par­tij, ik had een pion meer maar een on­vei­li­ge ko­ning en toen blun­der­de Di­mi­tri een stuk weg en ver­loor.” De twee ble­ven win­nen, al­leen Lai nam in de laat­ste ron­de ge­noe­gen met een re­mi­se te­gen Van de Griendt om de eind­ze­ge en 200 euro vei­lig te stel­len. Rein­der­man mocht 100 euro mee­ne­men en gaf als kort com­men­taar: "Mijn toer­nooi? Eén slech­te zet.”

Lai wordt te­gen­woor­dig ge­traind door Yas­ser Sei­ra­wan, die sinds kort in Hil­ver­sum woont. Lai: „Hij helpt me voor­al met de stra­te­gi­sche as­pec­ten, daar­in heb ik wel stap­pen ge­maakt.” Bron: Gooi en Eemlander

Hil­ver­sum­mer Van de Griendt deel­de in La­ren de der­de plaats met BSG'er Henk van der Poel en Fred Slin­ger­land.
Ga terug

Publicatie datum: 23-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Doe wat uw buurman doet!

17 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cza
6,5°Czo
7°Cma
8°Cdi

[Opinie]

Opinie: Haren laat zich niet

15 nov.- De Provincie Groningen wil dat de gemeente Haren wordt opgeheven en samengevoegd met Groningen en Ten Boer. Daarin laat het provinciebestuur zich niets gelegen aan het referendum en de beginselen van beh  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

14 nov.- Waar eens bomen werden gezaagdWerd ook een nieuw plan gevraagdWat te doen met de vrijgekomen grond?Nieuwe sjieke huizen moeten er komenDaar staan straks mooie wijkenMaar voor alle Laarders of alleen voor de nieuwe rijkenDe hijsinstallatie mag blijvenAls een monument voor wat er eens wasOf wordt het alras verzaagd tot brandhout en asDe aanblik nu geeft je geen vreugdWat is er in het plan voor Larens jeugd ?De aankomende Sint heeft een beetje invoed op de tekst gehad.Tekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]