Schaken: Hing Ting Lai in Laren snelste en beste

23 okt.- De groot­mees­ter en het bul­let­mon­ster, dat was de con­fron­ta­tie za­ter­dag bij het jaar­lijk­se rapid­toer­nooi van de La­ren­se Schaak­club. De 45-ja­ri­ge Di­mi­tri Rein­der­man was in 2013 kam­pi­oen van Ne­der­land en won vele toer­nooi­en. De twin­tig­ja­ri­ge Hing Ting Lai staat voor­al be­kend om het spe­len van par­tij­tjes met twee of drie mi­nu­ten be­denk­tijd per per­soon, bul­let ge­noemd. In 'ge­woon' schaak wordt hij bin­nen­kort tot mees­ter be­noemd. In La­ren trof hij in Mark van der Werf en Jan Wil­lem van de Griendt op pa­pier ge­lijk­waar­di­ge, mees­ter­lij­ke te­gen­stan­ders.

De scha­kers had­den za­ter­dag twin­tig mi­nu­ten per par­tij. Rein­der­man en Lai won­nen de eer­ste drie en speel­den toen te­gen el­kaar. Lai: „Het was een span­nen­de par­tij, ik had een pion meer maar een on­vei­li­ge ko­ning en toen blun­der­de Di­mi­tri een stuk weg en ver­loor.” De twee ble­ven win­nen, al­leen Lai nam in de laat­ste ron­de ge­noe­gen met een re­mi­se te­gen Van de Griendt om de eind­ze­ge en 200 euro vei­lig te stel­len. Rein­der­man mocht 100 euro mee­ne­men en gaf als kort com­men­taar: "Mijn toer­nooi? Eén slech­te zet.”

Lai wordt te­gen­woor­dig ge­traind door Yas­ser Sei­ra­wan, die sinds kort in Hil­ver­sum woont. Lai: „Hij helpt me voor­al met de stra­te­gi­sche as­pec­ten, daar­in heb ik wel stap­pen ge­maakt.” Bron: Gooi en Eemlander

Hil­ver­sum­mer Van de Griendt deel­de in La­ren de der­de plaats met BSG'er Henk van der Poel en Fred Slin­ger­land.
Ga terug

Publicatie datum: 23-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

26°Cza
28,5°Czo
28,5°Cma
26,5°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]