Schaken: Hing Ting Lai in Laren snelste en beste

23 okt.- De groot­mees­ter en het bul­let­mon­ster, dat was de con­fron­ta­tie za­ter­dag bij het jaar­lijk­se rapid­toer­nooi van de La­ren­se Schaak­club. De 45-ja­ri­ge Di­mi­tri Rein­der­man was in 2013 kam­pi­oen van Ne­der­land en won vele toer­nooi­en. De twin­tig­ja­ri­ge Hing Ting Lai staat voor­al be­kend om het spe­len van par­tij­tjes met twee of drie mi­nu­ten be­denk­tijd per per­soon, bul­let ge­noemd. In 'ge­woon' schaak wordt hij bin­nen­kort tot mees­ter be­noemd. In La­ren trof hij in Mark van der Werf en Jan Wil­lem van de Griendt op pa­pier ge­lijk­waar­di­ge, mees­ter­lij­ke te­gen­stan­ders.

De scha­kers had­den za­ter­dag twin­tig mi­nu­ten per par­tij. Rein­der­man en Lai won­nen de eer­ste drie en speel­den toen te­gen el­kaar. Lai: „Het was een span­nen­de par­tij, ik had een pion meer maar een on­vei­li­ge ko­ning en toen blun­der­de Di­mi­tri een stuk weg en ver­loor.” De twee ble­ven win­nen, al­leen Lai nam in de laat­ste ron­de ge­noe­gen met een re­mi­se te­gen Van de Griendt om de eind­ze­ge en 200 euro vei­lig te stel­len. Rein­der­man mocht 100 euro mee­ne­men en gaf als kort com­men­taar: "Mijn toer­nooi? Eén slech­te zet.”

Lai wordt te­gen­woor­dig ge­traind door Yas­ser Sei­ra­wan, die sinds kort in Hil­ver­sum woont. Lai: „Hij helpt me voor­al met de stra­te­gi­sche as­pec­ten, daar­in heb ik wel stap­pen ge­maakt.” Bron: Gooi en Eemlander

Hil­ver­sum­mer Van de Griendt deel­de in La­ren de der­de plaats met BSG'er Henk van der Poel en Fred Slin­ger­land.
Ga terug

Publicatie datum: 23-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cza
5,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers die gisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]