Tennisclub t Laer blijft zelfstandig

18 nov.- De fu­sie tus­sen de La­ren­se ten­nis­ver­e­ni­gin­gen ’t Laer en LLTC is van de baan. De le­den van ’t Laer heb­ben don­der­dag­avond mas­saal voor 'blij­ven' ge­stemd. ,,Een over­gro­te meer­der­heid is voor het be­houd van de zelf­stan­di­ge ver­e­ni­ging'', deelt voor­zit­ter Mar­tijn ten Kroo­de mee. ,,Er was een gro­te op­komst, het toont de gro­te be­trok­ken­heid aan. De le­den kon­den tus­sen ze­ven uur en half ne­gen hun stem uit­bren­gen, 79% van de stem­men was voor blij­ven.’’ Stil­zit­ten is geen op­tie. ,,We be­gin­nen van­daag met­een met een le­den­werf­ac­tie, we gaan fly­e­ren'', kon­digt de voor­zit­ter aan. ,,Het doel is de da­ling van het aan­tal le­den om te zet­ten in groei.’’ Het be­stuur kon­dig­de be­gin dit jaar aan een fu­sie met het gro­te­re LLTC te wil­len on­der­zoe­ken. Dat be­sluit bleek con­tro­ver­si­eel. Vol­gens de voor­zit­ter is de ver­e­ni­ging ,,wak­ker ge­schu­d'' en door­dron­gen dat er op di­ver­se vlak­ken ac­tie moet wor­den on­der­no­men om ook in de toe­komst op het ten­nis­park vlak­bij de her­ten­kamp te kun­nen blij­ven spe­len. De ge­meen­te La­ren was be­reid cir­ca 1,5 mil­joen euro te ste­ken in nieu­we ac­com­mo­da­tie bij LLTC. Door het af­ket­sen van de fu­sie loopt de La­ren­se hoc­key­club 4 ton mis die het had be­don­gen voor het op­ge­ven van een gras­veld dat no­dig was voor uit­brei­ding van ten­nis­ba­nen. Bron: Gooi en Eemlander

 

6FM Zaterdag - Larense tennisverenigingen fuseren niet

Er komt geen fusie tussen de Larense tennisverenigingen 't Laer en LLTC. De leden van 't Laer hebben deze week massaal voor zelfstandig blijven gestemd. Martijn ten Kroode, voorzitter van 't Laer, geeft een reactie.

 

 

 Wil je leuk en gezellig tennissen op de mooiste club van Laren, word dan lid van ‘t Laer!!!
Ga terug

Publicatie datum: 18-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
6,5°Cvr
4,5°Cza
4°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]