Tennisclub t Laer blijft zelfstandig

18 nov.- De fu­sie tus­sen de La­ren­se ten­nis­ver­e­ni­gin­gen ’t Laer en LLTC is van de baan. De le­den van ’t Laer heb­ben don­der­dag­avond mas­saal voor 'blij­ven' ge­stemd. ,,Een over­gro­te meer­der­heid is voor het be­houd van de zelf­stan­di­ge ver­e­ni­ging'', deelt voor­zit­ter Mar­tijn ten Kroo­de mee. ,,Er was een gro­te op­komst, het toont de gro­te be­trok­ken­heid aan. De le­den kon­den tus­sen ze­ven uur en half ne­gen hun stem uit­bren­gen, 79% van de stem­men was voor blij­ven.’’ Stil­zit­ten is geen op­tie. ,,We be­gin­nen van­daag met­een met een le­den­werf­ac­tie, we gaan fly­e­ren'', kon­digt de voor­zit­ter aan. ,,Het doel is de da­ling van het aan­tal le­den om te zet­ten in groei.’’ Het be­stuur kon­dig­de be­gin dit jaar aan een fu­sie met het gro­te­re LLTC te wil­len on­der­zoe­ken. Dat be­sluit bleek con­tro­ver­si­eel. Vol­gens de voor­zit­ter is de ver­e­ni­ging ,,wak­ker ge­schu­d'' en door­dron­gen dat er op di­ver­se vlak­ken ac­tie moet wor­den on­der­no­men om ook in de toe­komst op het ten­nis­park vlak­bij de her­ten­kamp te kun­nen blij­ven spe­len. De ge­meen­te La­ren was be­reid cir­ca 1,5 mil­joen euro te ste­ken in nieu­we ac­com­mo­da­tie bij LLTC. Door het af­ket­sen van de fu­sie loopt de La­ren­se hoc­key­club 4 ton mis die het had be­don­gen voor het op­ge­ven van een gras­veld dat no­dig was voor uit­brei­ding van ten­nis­ba­nen. Bron: Gooi en Eemlander

 

6FM Zaterdag - Larense tennisverenigingen fuseren niet

Er komt geen fusie tussen de Larense tennisverenigingen 't Laer en LLTC. De leden van 't Laer hebben deze week massaal voor zelfstandig blijven gestemd. Martijn ten Kroode, voorzitter van 't Laer, geeft een reactie.

 

 

 Wil je leuk en gezellig tennissen op de mooiste club van Laren, word dan lid van ‘t Laer!!!
Ga terug

Publicatie datum: 18-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkiezingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandigheid kan alleen blijven bestaan als een  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een modern monument

16 dec.- Reusachtig, pompeus en weinig elegant maar wel enorm nadrukkelijk aanwezig. Rij een tamelijk willekeurige plaats als Barneveld, Barendrecht, Bakel of Baarlo in en je stuit bijna altijd op een pand met de allure van een postmodern mausoleum. Het is dan bijna zonder uitzondering het pand van de lokale Rabobank. In héél zeldz  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cma
2,5°Cdi
2°Cwo
2,5°Cdo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]