Matig Laren'99 wint derby

19 mrt.- Niets lijkt La­ren'99 nog in de weg te staan van een kam­pi­oen­schap in de vier­de klas­se E. Al het ge­he­le sei­zoen is de ploeg van Fred Roest on­ge­naak­baar.
Daar moet wel de kant­te­ke­ning wor­den ge­plaatst dat La­ren wei­nig weer­stand krijgt. Op be­zoek bij BVV’31 werd die weer­stand wel ver­wacht van­we­ge de sen­ti­men­ten van een streek­der­by, maar was het we­der­om een vrij een­vou­di­ge mid­dag: 0-3. "Ter­wijl we niet goed speel­den. We speel­den in een heel lag tem­po en daar was ik echt kwaad om. Het was ei­gen­lijk niet om aan te zien van onze kant", con­sta­teer­de Roest. Rik Hoofd, Joey Fran­c­ken en Jor­dy Kars­sen ver­zorg­den de doel­pun­ten.

Col­le­ga-trai­ner Bart Vos was niet on­te­vre­den. „We we­ten dat La­ren de be­te­re ploeg is. Des­on­danks kon­den we toch be­hoor­lijk mee­ko­men. Ze­ker in de eer­ste helft. Op den duur gaf de kwa­li­teit wel de door­slag. Ik schaam me ab­so­luut niet voor mijn ploe­g", al­dus Vos.

FC Weesp blijft ook pri­ma draai­en, maar volgt La­ren ’99 met zes pun­ten min­der nog steeds op ge­pas­te af­stand. De Weespers won­nen op be­zoek bij Geu­zenMid­den­meer met veel ge­mak: 2-4. On­danks een was­lijst aan af­we­zi­gen kwam de ploeg van René van Vark geen mo­ment in de pro­ble­men. Al bin­nen het half­uur stond het 0-2 door twee tref­fers van Rick van der Burg. Sukru Sok­men kop­te vlak voor rust raak voor de 0-3. Ook Sas­ja Fran­sen trof na rust nog doel. De twee te­gen­tref­fers wa­ren al­leen nog van be­lang voor de sta­tis­tie­ken.

In de vier­de klas­se F heeft Baarn sinds de win­ter­stop dui­de­lijk de weg om­hoog ge­zet. Op be­zoek bij ’t Vlieg­dorp werd een rui­me over­win­ning be­haald: 0-5. Met goed voet­bal werd de num­mer laatst een­vou­dig op­zij ge­zet. „We zijn dui­de­lijk voor­uit ge­gaan door het sei­zoen heen. We wor­den steeds vol­was­se­ner. Ook con­di­ti­o­neel zijn we erg sterk", oor­deel­de coach Tom Ges­garz. Sjoerd Kruis (3), Ro­man Ver­paux en Jeroen Gra­ve­kamp scoor­den.

Dat het las­tig zou wor­den voor OSO te­gen kop­lo­per FZO lag wel in de lijn der ver­wach­ting. Ook de Hil­ver­sum­mers wer­den slacht­of­fer van de sco­rings­drang van de thuis­ploeg, waar­door de equi­pe van Saïd Ak­chich niet voor een ver­ras­sing wist te zor­gen: 5-2. Mo­ham­med Ah­ma­di nam bei­de tref­fers voor zijn re­ke­ning.

SEC leed thuis een kans­lo­ze ne­der­laag te­gen sub­top­per VOP: 4-1. De Soes­ters ra­ken daar­door lang­zaam maar ze­ker de aan­slui­ting kwijt met de mid­den­moot en zien het sei­zoen dus als een nacht­kaars uit­gaan. „We heb­ben ge­woon een trai­nings­ach­ter­stand, dus het is voor­al een con­di­ti­o­neel pro­bleem. Dat is ook een kwa­li­teit. Het laat­ste kwar­tier kon­den we het niet meer be­lo­pen", meld­de trai­ner Cor Rui­zen­daal. Dani Vos scoor­de.

Eem­nes had het ge­luk niet aan zijn kant te­gen mid­den­mo­ter Pa­tria en ging on­der­uit: 2-3. Al we­ken is het veld­spel van de Eem­nes­sers goed, maar wor­den wed­strij­den niet in winst om­ge­zet. In de laat­ste mi­nuut kreeg het team ook nog een tref­fer te ver­wer­ken, waar­door er ook geen punt werd over­ge­hou­den. „Je moet ei­gen­lijk met drie goals ver­schil win­nen. De trai­ner van Pa­tria kwam naar me toe en zei: ik ga van­avond naar het ca­si­no, want ik heb nog nooit zo­veel ge­luk ge­had. Dat zegt wel al­les", zei coach Wij­nand van We­gen. Ju­li­an Ma­joor en Sven Pe­ter Kooij trof­fen doel. ron: Gooi en EemlanderStreekderby en return tegen BVV voor tweede maal door Laren gewonnen


Vandaag de return tegen buurgemeente Blaricum. In het begin van het seizoen kwamen Laren en BVV elkaar al tegen op het Schuilkerkpad. Toen werd er met 5-0 door Laren gewonnen.


Nu uit bij BVV. Laren wilde natuurlijk de ongeslagen status behouden en BVV die op de vierde plaatst staat wilde natuurlijk maar al te graag revanche nemen en Laren een moeilijke middag bezorgen.


Op papier zou Laren dit moeten winnen, maar zo’n streekderby zorgt toch altijd weer voor andere krachten in het spel. Laren trad aan in een iets andere opstelling. Door blessures en vakanties waren Mark Hop, Jeroen Roest, Jeroen Kaarsgaren en Markus Morsink niet van de partij. Zo stonden bij aanvang van de wedstrijd Mathyos Garabet en Wietse Broere in het veld en Jorn van Rosmalen en Cees Resing in eerste instantie reserve.


Bij aanvang van de wedstrijd had Laren wel de overhand en liet BVV zich terugzakken. Laren had ondanks deze overhand moeite om in haar spel te komen. Te laag tempo en weinig diepte in het spel. Toch bij de eerste hoekschop voor Laren werd het 0-1 voor Laren. Joey Franken plaatste de bal laag in de 16 meter waarna deze net voor de keeper langs door Rick Hoofd werd ingetikt.


Maar de wedstijd was zeker nog niet beslist. BVV kwam soms gevaarlijk uit wanneer Laren balverlies leed. Wanneer BVV de bal had was het vaak de lange bal naar voren en door de stevige wind bleef de bal soms gevaarlijk hangen en moeilijker onder controle te krijgen. Toch hield het centrale duo Wouter Bongers en Mathyos Garabet het dicht achterin. Eerste helft was zeker niet sterk van Laren en het had bijna 1-1 gestaan nadat de spits van BVV was doorgebroken. Na het passeren kwam hij alleen voor keeper Ingmar van Rosmalen te staan maar die wist zijn doel leeg te houden door een goede redding.


Tijdens rust het moment om het spel te bespreken. Er moest duidelijk uit een ander vaatje worden getapt. Zonder te wisselen werd er begonnen aan de tweede helt. Er was nu meer gretigheid in het spel van Laren al zette zich dat niet direct om in extra doelpunten. Toch liet BVV zich niet kisten en kwamen ze zo nu en dan in de 16 meter van Laren. Trainer Fred Roest wisselde Gijs Vermijs en Wietse Broere voor Cees Resing en Jordi Karsen. Met twee verse voorhoede spelers werd het spel hervat.


Laren kreeg nu meer en meer de overhand. Vooral toen er net buiten de 16 een schot van Joey Franken vlak onder de lat in het doel van BVV belanden. 0-2 voor Laren. BVV stond nu het laatste deel van de wedstrijd onder druk. Mooie acties van o.a. Cees Resing, Bart Kaarsgaren, Thomas Roest, Jord Karssen en Joey Franken. Het werd vooral gevaarlijk door de buitenspelers te gebruiken (of de opkomende backs) waarna deze een strakke voorzet konden geven. Het 3de  en laatste doelpunt van Laren was zo’n voorzet van links die door Jordi Karssen strak werd ingekopt.


Laatste deel van de wedstrijk kwam Jorn van Rosmalen voor Rick Hoofd te spelen. Het bleef uiteindelijk 0-3 voor Laren. Een belangrijk resultaat. Gefeliciteerd mannen. De volgende wedstrijd is zaterdag 31 maart uit bij Overamstel in Amsterdam.


Erwin Wenke


Ga terug

Publicatie datum: 19-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cwo
6,5°Cdo
13°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]