Opnieuw grote cijfers bij SV Laren '99 tegen BVV: 5-0

30 okt.- In de 4e klasse E gaat Laren ‘99 door met het boeken van grote overwinningen. De Laarders wonnen gisteren de streekderby tegen BVV ’31 met 5 – 0 en lijken rechtstreeks af te stevenen op een snelle promotie naar de 3e klasse.

SV Laren – BVV  28 oktober 2017.

 

Afgelopen zaterdag de eerste en tevens enig echte derby in de vierde klasse E tussen Laren en BVV.  Laren wilde natuurlijk de ongeslagen status behouden en BVV was voornemens om het favoriete Laren een moeilijke middag te bezorgen.  Laren trad noodgedwongen aan met twee verdedigende wijzigingen door de afwezigheid van Morsink en Nordeman maar dat zou geen consequenties hebben deze wedstrijd. De eerste mogelijkheid was voor BVV maar goed optreden van doelman Van Rosmalen voorkwam de openingstreffer van de Blaricummers. Daarna nam Laren het heft stevig in handen en binnen 15 minuten stond er een 2 – 0 tussenstand op het scorebord. Eerst Wessel Roest en daarna een van richting veranderde vrije schop van Thomas Roest lieten de BVV doelman volkomen kansloos. Hiermee was de toon van de wedstrijd wel gezet wat voor de rust nog leidde tot een derde goal. Een voorzet van Bart Kaarsgaren werd mooi ingeschoten door Gijs Vermijs die daarmee de ruststand bepaalde. Vermeldenswaardig nog wel dat de BVV doelman zich geblesseerd moest laten vervangen door good old Patrick Bongers.  Na de rust kon BVV geen vuist meer maken en trachtte slechts met lange ballen spits Mirrer te bereiken wat nog maar zelden lukte. Het wachten was op nog meer Larense doelpunten welke dan ook zouden volgen doordat Wessel Roest zijn tweede maakte en de eindstand van 5 - 0 werd bereikt door Jeroen Roest. BVV eindigde deze ongelijke strijd met negen man na een directe rode kaart en omdat een speler na een blessure niet meer vervangen mocht worden. Na zes wedstrijden kan langzaam al de conclusie getrokken worden dat de titelstrijd zal gaan tussen Laren en Weesp. De volgende competitiewedstrijd van Laren zal pas op 18 november gaan plaats vinden, thuis tegen Overamstel waarna het een week later de belangrijke uitwedstrijd tegen Weesp zal gaan spelen. Daarna zal vermoedelijk wel duidelijk zijn hoe de echte krachtverhoudingen zijn. Bron: SV Laren '99 Peter Majoor  Foto's: John Timmerman


 

 

 

 

  


Laren’99 klopt BVV’31 met ruime cijfers en stevent in eerste zaterdagjaar razendsnel op de titel af

’Bij 11-0 voor 12-0 willen gaan’
30 okt.- ,,Dan moe­ten wij de eer in het Gooi maar hoog hou­den", grapt vice-aan­voer­der Mark Hop van La­ren'99 als hij hoort dat Vic­to­ria en BFC de af­ge­lo­pen twee jaar bij hun over­stap naar het za­ter­dag­voet­bal geen kam­pi­oen zijn ge­wor­den in de vier­de klas­se. La­ren is wel hard op weg om de ti­tel te gaan grij­pen.
Ster­ker nog… de 5-0-zege op num­mer drie BVV’31 maak­te nog maar eens dui­de­lijk dat La­ren zich mis­schien wel diep zou moe­ten scha­men als de cham­pag­ne in het voor­jaar níet kan wor­den ont­kurkt.

Met de ver­hui­zing naar het za­ter­dag­voet­bal heeft La­ren'99 er dit sei­zoen weer heel wat der­by­'s bij. De strijd tus­sen La­ren en Bla­ri­cum werd dan ook ruim­schoots voor­be­schouwd en le­ver­de een ge­zel­lig druk Laar­der Engh op. De kans is ech­ter groot dat het ge­lijk de laat­ste bu­ren­ru­zie op La­rens grond­ge­bied was, want het ni­veau­ver­schil was bi­zar groot.

,,Ik heb een se­lec­tie van vijf­tien spe­lers. Als ik met twaalf man kan trai­nen ben ik al blij", gaf BVV-trai­ner Bart Vos eer­lijk toe. ,,La­ren staat ie­de­re trai­ning met mi­ni­maal der­tig man op het veld. Er is een sterk twee­de elf­tal en als jon­gens een keer niet trai­nen, staat er dus wel een an­de­re spe­ler klaar.” Hij baal­de dan ook niet zo­zeer van de ne­der­laag, maar meer van de bles­su­res en kaar­ten. ,,La­ren is veel te goed voor deze klas­se. FC Weesp is ook nog on­ge­sla­gen, maar ik schat in dat zij ook vol­sla­gen kans­loos zijn te­gen deze ploeg.”

La­ren staat na zes du­els aan kop met het vol­le pond en een bi­zar doel­sal­do van 41 voor en twee te­gen. Voor Hop en zijn ploeg­ge­no­ten is het sim­pel­weg een jaar­tje door­ko­men. ,,Ik ben met mijn 28 jaar sa­men met de broer­tjes Kaars­ga­ren de oud­ste van het team, de rest van de groep is al­le­maal tus­sen de ze­ven­tien en 24 jaar jong. We kun­nen dus al­leen nog maar be­ter wor­den. Als we de stap naar de der­de klas­se ma­ken, weet ik ze­ker dat we daar­in ook bo­ven­in kun­nen mee­draai­en.” Een sce­na­rio zo­als Vic­to­ria, dat ge­lijk is door­ge­sto­ten naar de top van de twee­de klas­se, lijkt Hop niet re­a­lis­tisch. ,,Daar­voor is bij ons voor­al de aan­was van­uit de jeugd te ma­ger. De on­der 19 speelt twee­de klas­se en die van Vic­to­ria op di­vi­sie­ni­veau.”

Trai­ner Fred Roest wil de woor­den der­de klas­se niet ho­ren. ,,Dit was met af­stand de slecht­ste par­tij van het sei­zoen. De sim­pel­ste din­gen gin­gen mis. Toen BVV met ne­gen man kwam te staan, slaag­den we er niet één keer in het uit te spe­len.” Het komt mis­schien wat ar­ro­gant over na een 5-0-zege, maar geeft ook aan dat La­ren in een we­reld zit waar­in het sim­pel­weg niet thuis­hoort. ,,Wij moe­ten elke week het maxi­ma­le er­uit ha­len. Als het 11-0 staat, moe­ten we voor de 12-0 wil­len gaan. Zo sim­pel is het.”

Die scherp­te ont­brak te­gen BVV, want de be­zoe­kers had­den de be­te­re start en ook de eer­ste gro­te kans. Die ging er niet in, waar­op Wes­sel Roest de sco­re open­de en een vrije trap van Tho­mas Roest werd ge­schampt voor 2-0. BVV-kee­per Remy van den Brink moest er ver­vol­gens af met een en­kel­bles­su­re en de 43-ja­ri­ge kee­pers­trai­ner Pa­trick Bon­gers kwam nood­ge­dwon­gen bin­nen de lij­nen.

Hij zag Den­nis van der Horst een le­vens­gro­te kans on­be­nut la­ten en daar­na ging het hard via Gijs Vermijs, Wes­sel Roest en Jeroen Roest (5-0). In de slot­fa­se kreeg Ar­jen Horst nog twee keer geel, was er geen wis­sel meer voor­han­den voor de ge­bles­seer­de Eloy de Lan­ge en ver­dien­de Mi­chael van Am­stel diep rood voor een sli­ding van ach­te­ren. Hij kwam weg met geel. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 30-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Czo
27°Cma
27°Cdi
24°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]