Verkiezingen 2022

Door Ineke Hilhorst – voorzitter

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is een belangrijk verkiezingsthema met algemene
stemmen aangenomen.
Het centrum wordt voetgangersgebied waar de auto te gast is.
Fractievoorzitter Karel Loeff:
’Te beginnen met de Naarderstraat, die toch al op de nominatie stond om aangepakt te
worden’.
De rest van het centrum volgt gefaseerd.
Al jarenlang heeft Larens Behoud oog voor de overlast waarmee ons mooie dorp te maken heeft.
Smeekbeden om langzamer te rijden, en niet op de stoepen te parkeren helpen niet of
onvoldoende. Daarom is het nu de hoogste tijd om dit probleem rigoureus aan te pakken.
Larens Behoud heeft zeker oog voor de ondernemers, die er baat bij hebben dat het centrum voor
de auto toegankelijk blijft. Ook mensen die de auto nodig hebben om boodschappen te doen, of
hun kinderen weg te brengen, moeten daarvoor de mogelijkheid blijven houden.
Uit onderzoek blijkt dat als het visueel duidelijk is dat men in een voetgangersgebied rijdt,
automobilisten geneigd zijn zich vele malen beter aan de maximum snelheid van 30 kilometer te
houden en vaak zelfs nog langzamer – lees: voorzichtiger – gaan rijden.
Een win-win situatie voor iedereen.