Gemeenteraadsvergadering
op 29 mei
 
Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert woensdag 29 mei om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samenvat- ting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de vol- ledige agenda op www.laren.nl
• Meldingenportefeuillehoudersm.b.t.Gemeen- schappelijke Regelingen
• Vaststellingbesluitenlijstopenbareraadsvergade- ring d.d. 24 april 2019
• Vaststelling lijst ingekomen stukken
• Herbenoeming lid Rekenkamercommissie Laren • AED-burgerhulpverlening in Laren
• Zienswijze Jaarstukken 2018 en Programmabegro-
ting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Zienswijzeontwerpbegroting2020Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek en Eerste begro-
tingswijziging 2019
• Zienswijze programmabegroting 2020-2023 en
resultaatbestemming 2018 Regio Gooi en Vechtstreek • Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
• Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening
2018 BEL Combinatie
• Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018 • Deelsanering bodem Cornelis Bakkerlaan

Ga terug of bekijk naar jaaroverzicht van 2019,2020

[Laren in beeld]

[Column]

Geknoei met de Brink

1 juni.- Alweer bijna 5 jaar geleden nam Larens Behoud het initiatief. Er moest eindelijk wat gebeuren met de Brink. Want wie er langs rijdt of fietst geniet van het plaatje, maar vertoef je erop dan schrik je van  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ineens wist ik.

3 juni.- Ineens wist ik.Of wist ik het weer.Mark Rothko.De eerste wolken maakten een typisch Nederlands einde aan een prachtige zomerse dag in Laren. Misschien dat het de overgang was of een plotseling gevoel van betrekkelijkheid.Maar daar was hij  Lees verder

[Het weer in Laren]

14,5°Cdo
13,5°Cvr
15,5°Cza
17°Czo

[Opinie]

De tegenpartij

24 mei.-  De fijnste mensen, in ieder geval de meest interessante mensen, zijn zij die pertinent, en vooral vooraf, overal tegen zijn. Een zaaltje vol met positieve mensen is dodelijk; klotsende oksels, plaatsvervangende schaamte e  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 72

20 juni.- Enigszins verscholen aan de Kleine Brink ligt café ‘De Bijenkorf, ‘s avonds door een honderdtal 14 volt lampjes aangeduid als “cafe De byenkorf”.  Op maandag en dinsdag gesloten, de overige dagen open tussen 16.00 uur en 01.00 uur. W  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]