Gemeenteraadsvergadering
op 29 mei
 
Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert woensdag 29 mei om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samenvat- ting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de vol- ledige agenda op www.laren.nl
• Meldingenportefeuillehoudersm.b.t.Gemeen- schappelijke Regelingen
• Vaststellingbesluitenlijstopenbareraadsvergade- ring d.d. 24 april 2019
• Vaststelling lijst ingekomen stukken
• Herbenoeming lid Rekenkamercommissie Laren • AED-burgerhulpverlening in Laren
• Zienswijze Jaarstukken 2018 en Programmabegro-
ting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Zienswijzeontwerpbegroting2020Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek en Eerste begro-
tingswijziging 2019
• Zienswijze programmabegroting 2020-2023 en
resultaatbestemming 2018 Regio Gooi en Vechtstreek • Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
• Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening
2018 BEL Combinatie
• Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018 • Deelsanering bodem Cornelis Bakkerlaan

Ga terug of bekijk naar jaaroverzicht van 2019,2020

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cza
11°Czo
16°Cma
19,5°Cdi

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 85 Poffertjeskraam

20 sept.- Wanneer de poffertjeskraam van ‘Corn. De Haan’ in het hart van het dorp verschijnt, begint voor Laarders de lente. “Eigenlijk is het zo”, zegt Marcel Hilhorst bij wie jong en oud, aanschuift tuss  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]