Nieuw dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil inwoners meer betrekken bij plannen

13 juni.-Het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil niet alleen blijven zorgen voor schoon water en droge voeten, maar - onder meer - ook de inwoners meer betrekken bij alle activiteiten en plannen.

VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het waterschap. De vier partijen hebben het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ gesloten. Zes kernwoorden staan hierin centraal: betrokken, klimaatbestendig, schoon, samen, vernieuwend en realistisch. Het nieuwe dagelijks bestuur stelt in het akkoord dat het waterschap de kerntaken blijft uitvoeren: zorgen voor voldoende en schoon water en droge voeten voor alle inwoners. Maar het waterschap wil vanuit die taken en de verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding ’ook meewerken aan het oplossen van bredere maatschappelijke vraagstukken rond klimaat en bodem’.

Bewuster

‘De afgelopen jaren zijn we ons steeds bewuster geworden van de belangrijke rol die water daarin kan spelen’, stelt de coalitie in het akkoord. ’De komende periode willen we dat bewustzijn laten groeien naar betrokkenheid. Niet alleen van het waterschap, maar ook van andere overheden, burgers, kennisinstellingen, bedrijven en agrariërs. Alleen zo kunnen we samen werken aan het oplossen van opgaven die ons allemaal aangaan, zoals klimaatadaptatie, duurzame landbouw, herstel van biodiversiteit, energietransitie, kringloopeconomie en bodemdaling.’

Actiever in gesprek

Het nieuwe bestuur wil de komende jaren nog actiever in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden. ’Niet pas achteraf, als plannen al klaar zijn, maar vanaf het begin.’ Op die manier wil het bestuur bereiken dat iedereen in het gebied ’zich meer en meer betrokken voelt bij water’. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het inzetten van ’ambassadeurs’, het werven van vrijwilligers, het uitbreiden van pilots en projecten, het stimuleren van burgerinitiatieven (met voorrang voor die vanuit het buitengebied), het instellen van een digitaal DOE-loket, en het organiseren van ’hackatons’ en datachallenges voor studenten en scholieren.

Nieuw bestuur

Naast het vaststellen van het bestuursakkoord is ook het dagelijks bestuur geïnstalleerd. Peter Smit (VVD), Bea de Buisonjé (PvdA), Sander Mager (Water Natuurlijk) en Arjan van Rijn (Ongebouwd) treden toe. Gerhard van den Top blijft als dijkgraaf voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. Met de vaststelling van het akkoord en de installatie van het nieuwe dagelijks bestuur is de opdracht van de formateurs Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) en Ruud Grondel (Water Natuurlijk) afgerond.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cza
11°Czo
16°Cma
19,5°Cdi

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 85 Poffertjeskraam

20 sept.- Wanneer de poffertjeskraam van ‘Corn. De Haan’ in het hart van het dorp verschijnt, begint voor Laarders de lente. “Eigenlijk is het zo”, zegt Marcel Hilhorst bij wie jong en oud, aanschuift tuss  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]