Oog voor laaggeletterden: taalakkoord ondertekend!

15 juni.-  In Gooi en Vechtstreek zijn 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Ruim vijftig maatschappelijke organisaties en de acht gemeenten in de regio spreken af om oog te hebben voor deze inwoners.

Websites en folders worden aangepast, medewerkers worden geschoold in het herkennen van laaggeletterdheid en taalcursussen worden gegeven. Deze verbeteringen en aanpassingen komen samen in het Taalakkoord 2019-2021 dat vandaag is ondertekend. Het doel is dat alle inwoners van de regio de kans krijgen om beter te kunnen lezen, schrijven, rekenen en beschikken over voldoende digitale vaardigheden. De ondertekenaars slaan de handen ineen en bundelen kennis om meer laaggeletterden te bereiken. Iedereen moet kunnen meedoen in regio Gooi en Vechtstreek.

 

Stichting Lezen & Schrijven
Regio Gooi en Vechtstreek initieert met Stichting Lezen & Schrijven dit taalakkoord. Annette Wolthers regionaal portefeuillehouder en wethouder in Hilversum, wijst op het hogere doel van het Taalakkoord: "We willen dat alle inwoners meedoen in de samenleving en taal is daarbij een belangrijke sleutel". Lydia de Jong, rayoncoördinator Stichting Lezen & Schrijven benadrukt dat alle inspanningen van de ondertekenaars samen een beweging in gang zetten: "Apart zijn het kleine acties, maar samen zijn ze van groot belang voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven en zo maken we het verschil."

Onvoldoende (digi)taalvaardig
Laaggeletterdheid houdt in dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om zelfstandig en actief mee te kunnen doen aan activiteiten in de samenleving. Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Inclusief de 65-plussers komt dat aantal zelfs uit op 2,5 miljoen. In regio Gooi en Vechtstreek is van de circa 245.000 inwoners zo'n 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid op een groot aantal gebieden doorwerkt. Mensen uit deze doelgroep lopen een groter risico op werkeloosheid en sociaal isolement. Ook zijn ze vatbaarder voor depressies, belanden ze vaker in de criminaliteit en doen ze een groter beroep op medische zorg. Ook hun kinderen lopen deze risico's.

 

 Bron: Laarder Courant de Bel

 Ga terug

Publicatie datum: 15-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cwo
14,5°Cdo
14,5°Cvr
13°Cza

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 89: De Singers

16 okt.-Waarom heeft het echtpaar Anna en William Singer, hun miljoenenvermogen honderd jaar geleden nooit aangewend om kunst te kopen van nu wereldberoemde schilders als Piet Mondriaan of Bart van der Leck die in Laren vlak bij hen om de hoek woonden. Had de zoon van de Pittsburghse staalmagnaat er geen oog voor? Was het hun behoudende, nogal zoet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]