Oog voor laaggeletterden: taalakkoord ondertekend!

15 juni.-  In Gooi en Vechtstreek zijn 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Ruim vijftig maatschappelijke organisaties en de acht gemeenten in de regio spreken af om oog te hebben voor deze inwoners.

Websites en folders worden aangepast, medewerkers worden geschoold in het herkennen van laaggeletterdheid en taalcursussen worden gegeven. Deze verbeteringen en aanpassingen komen samen in het Taalakkoord 2019-2021 dat vandaag is ondertekend. Het doel is dat alle inwoners van de regio de kans krijgen om beter te kunnen lezen, schrijven, rekenen en beschikken over voldoende digitale vaardigheden. De ondertekenaars slaan de handen ineen en bundelen kennis om meer laaggeletterden te bereiken. Iedereen moet kunnen meedoen in regio Gooi en Vechtstreek.

 

Stichting Lezen & Schrijven
Regio Gooi en Vechtstreek initieert met Stichting Lezen & Schrijven dit taalakkoord. Annette Wolthers regionaal portefeuillehouder en wethouder in Hilversum, wijst op het hogere doel van het Taalakkoord: "We willen dat alle inwoners meedoen in de samenleving en taal is daarbij een belangrijke sleutel". Lydia de Jong, rayoncoördinator Stichting Lezen & Schrijven benadrukt dat alle inspanningen van de ondertekenaars samen een beweging in gang zetten: "Apart zijn het kleine acties, maar samen zijn ze van groot belang voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven en zo maken we het verschil."

Onvoldoende (digi)taalvaardig
Laaggeletterdheid houdt in dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om zelfstandig en actief mee te kunnen doen aan activiteiten in de samenleving. Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Inclusief de 65-plussers komt dat aantal zelfs uit op 2,5 miljoen. In regio Gooi en Vechtstreek is van de circa 245.000 inwoners zo'n 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid op een groot aantal gebieden doorwerkt. Mensen uit deze doelgroep lopen een groter risico op werkeloosheid en sociaal isolement. Ook zijn ze vatbaarder voor depressies, belanden ze vaker in de criminaliteit en doen ze een groter beroep op medische zorg. Ook hun kinderen lopen deze risico's.

 

 Bron: Laarder Courant de Bel

 Ga terug

Publicatie datum: 15-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Een lange, hete zomer

13 juli.- Elsevier heeft Laren op de tweede plaats gezet als fijnste plaats van Nederland om in te wonen.Het gemeentebestuur is daar met recht trots op, in het volle besef dat we dat allemaal s  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ik lijk in zeker opzicht op mijn vader

13 jui.- Ik lijk in zeker opzicht op mijn vader; hij had ook nooit wat in huis dat misschien, op een zeker moment, van nut kon zijn. Zijn 'gereedschap' beperkte zich tot een hamer, nijptang en een schroevendraaier en als er een ba  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cdi
14°Cwo
15,5°Cdo
17,5°Cvr

[Opinie]

Jan Modaal zit klem

13 juli.- Volgens De Telegraaf hebben mensen met een modaal inkomen de afgelopen jaren hun vaste lasten flink zien stijgen. Ze komen steeds meer in de gevarenzone. Dan zijn er nog 3 miljoen gepensioneerden waarvan de oude  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 75

13 juli.- Op internet ontdekte ik bij toeval telefoonhoesjes voor mijn iPhone met afbeeldingen uit het oeuvre van Larens grootse meesterschilder Anton Mauve. Verrassend want aandacht in Nederland voor het werk van Mauve lijkt verslapt en nagenoeg ver  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]