Regionale speerpunten bijna bij finish; Voorstellen voor meer democratische controle en slagkracht volgen later

13 juni.- Na maanden van discussies zijn de gemeenteraden in de regio Gooi & Vechtstreek het eens over de onderwerpen die in de periode 2019-2022 prioriteit moeten krijgen. Naar verwachting zullen die speerpunten nog voor het zomerreces worden vastgesteld. Maar hoe wordt de aanpak van die prioriteiten straks democratisch gecontroleerd? Dat wordt een experiment waarover pas later dit jaar besluiten vallen.

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio is vooral belast met allerlei uitvoeringstaken die efficiënter samen kunnen worden gedaan, zoals als het ophalen van het huisvuil en de gezamenlijke inkoop van zorg. Maar daarnaast moet de Regio ook de bestuurlijke samenwerking ondersteunen. Een samenwerking die nodig is om als regio sterker te staan.

Per raadsperiode wordt daarvoor een regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. Aan de agenda voor de periode 2019-2022 is in de achterliggende maanden gewerkt en dat heeft geresulteerd in vijf speerpunten: bereikbaarheid, duurzaamheid, een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, versterking van het sociaal domein en een regionale omgevingsvisie. In de komende weken zullen alle regionale gemeenteraden deze speerpunten naar verwachting eensgezind definitief vaststellen.

Als de speerpunten zijn vastgesteld wordt de samenwerkingsagenda verder uitgewerkt. Dat gebeurt per onderwerp onder aansturing van het portefeuillehoudersoverleg en het Regiobestuur. Per onderwerp wordt ook bekeken welke organisaties daarbij moeten worden betrokken.

Maar als je samenwerkt hoe regel je dan, beter dan nu, dat de democratisch gekozen gemeenteraden een vinger in de pap houden? En dat alle gemeenteraden op hetzelfde moment goed worden geïnformeerd. Om de voortgang niet te vertragen zijn deze vragen even losgekoppeld van het vaststellen van de speerpunten. Later dit jaar volgen daarover nadere voorstellen; de denkrichting is echter al wel bekend.

In samenwerking met het ministerie van binnenlandse zaken en de provincie zal er geëxperimenteerd gaan worden om de democratische legitimatie en de slagkracht te versterken. Zo wordt gedacht aan een jaarlijks Regiocongres, waar strategische onderwerpen worden voorbereid en politieke duiding krijgen. Aan een (of meer) commissie(s) waarin raadsleden het Regiobestuur adviseren over de kaders van het beleid. Ook de communicatie naar de gemeenteraden moet rechtstreeks en eenduidig worden. In het najaar denkt het Regiobestuur te kunnen komen met nadere voorstellen.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cwo
14°Cdo
14,5°Cvr
13°Cza

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 89: De Singers

16 okt.-Waarom heeft het echtpaar Anna en William Singer, hun miljoenenvermogen honderd jaar geleden nooit aangewend om kunst te kopen van nu wereldberoemde schilders als Piet Mondriaan of Bart van der Leck die in Laren vlak bij hen om de hoek woonden. Had de zoon van de Pittsburghse staalmagnaat er geen oog voor? Was het hun behoudende, nogal zoet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]