Reorganisatie na verliezen Tomingroep

11 sept.- De Tomingroep in Hilversum verwacht dit jaar twee miljoen verlies te gaan lijden. Dat verlies kan het bedrijf zelf opvangen. Een reorganisatie is echter onvermijdelijk. Daarbij komt de werkgelegenheid van de circa duizend personeelsleden die werken met een indicatie Sociale Werkvoorziening niet in gevaar.

Dat heeft ad-interim directeur Ivo Korte laten weten aan alle in de Tomingroep participerende gemeentebesturen van Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere. De bedrijvengroep wijt de verliezen aan de extra kosten die worden gemaakt voor het vervangen van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten. Ook blijkt het werken met mensen uit de Participatiewet meer te kosten dan was voorzien.

Om de uitgaven van de Tomingroep weer in de greep te krijgen zullen rendabele activiteiten worden versterkt, niet-rendabele werksoorten worden afgebouwd en volgt afslanking van de organisatie. Voor de investeringen die daarmee gemoeid zijn heeft de groep, volgens Korte, voldoende financiële draagkracht. Het algemeen bestuur van de Tomingroep, gevormd door wethouders van de participerende gemeente krijgt, krijgt bij het omvormingsproces een actievere rol. Om het veranderingsproces in goede banen te leiden willen de Raad van Commissarissen en het algemeen bestuur het contract met de ad-interim directeur verlengen tot in 2020.

Bij de Tomingroep werken behalve de SW-krachten, ruim 130 mensen vanuit de Participatiewet, rond de 390 reguliere medewerkers, zo'n 90 re-integratie kandidaten en een even groot aantal vrijwilligers. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 11-9-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Vrijheid

18 jan.- Elk jaar, om precies te zijn op 5 mei, gaan mijn gedachten uit naar de woorden van mijn oma: 'Toen de jeeps kwamen, begon mijn strijd voor echte vrijheid.' Een opmerkelijke uitspraak voor een toen nog jonge vrouw, die de Tweede Wereldoorlog aan den lij  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Czo
5°Cma
7,5°Cdi
6,5°Cwo

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 102 voddenboer

16 jan.- Liefst 135 miljoen kilo aan kleding gooien we per jaar weg. Deze week kreeg ik vier GAD stickers met data waarop het textiel wordt opgehaald. 21 januari, ‘blue monday’, volgens sommigen de meest depressieve dag van het jaar, ma  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]