Reorganisatie na verliezen Tomingroep

11 sept.- De Tomingroep in Hilversum verwacht dit jaar twee miljoen verlies te gaan lijden. Dat verlies kan het bedrijf zelf opvangen. Een reorganisatie is echter onvermijdelijk. Daarbij komt de werkgelegenheid van de circa duizend personeelsleden die werken met een indicatie Sociale Werkvoorziening niet in gevaar.

Dat heeft ad-interim directeur Ivo Korte laten weten aan alle in de Tomingroep participerende gemeentebesturen van Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere. De bedrijvengroep wijt de verliezen aan de extra kosten die worden gemaakt voor het vervangen van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten. Ook blijkt het werken met mensen uit de Participatiewet meer te kosten dan was voorzien.

Om de uitgaven van de Tomingroep weer in de greep te krijgen zullen rendabele activiteiten worden versterkt, niet-rendabele werksoorten worden afgebouwd en volgt afslanking van de organisatie. Voor de investeringen die daarmee gemoeid zijn heeft de groep, volgens Korte, voldoende financiële draagkracht. Het algemeen bestuur van de Tomingroep, gevormd door wethouders van de participerende gemeente krijgt, krijgt bij het omvormingsproces een actievere rol. Om het veranderingsproces in goede banen te leiden willen de Raad van Commissarissen en het algemeen bestuur het contract met de ad-interim directeur verlengen tot in 2020.

Bij de Tomingroep werken behalve de SW-krachten, ruim 130 mensen vanuit de Participatiewet, rond de 390 reguliere medewerkers, zo'n 90 re-integratie kandidaten en een even groot aantal vrijwilligers. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 11-9-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

25,5°Czo
25,5°Cma
21,5°Cdi
17,5°Cwo

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 85 Poffertjeskraam

20 sept.- Wanneer de poffertjeskraam van ‘Corn. De Haan’ in het hart van het dorp verschijnt, begint voor Laarders de lente. “Eigenlijk is het zo”, zegt Marcel Hilhorst bij wie jong en oud, aanschuift tuss  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]