Samen in actie voor banenbehoud; Regio G&V rolt rode loper uit voor ondernemer met meer hulp, flexibiliteit en ruimte

15 mrt.- De Regio Gooi & Vecht gaat de rode loper uitrollen voor het bedrijfsleven. Dat is geen ’show-off’, maar bittere noodzaak. Om te voorkomen dat hier in de komende tien jaar 25.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Plannen voor een gezamenlijke aanpak zijn neergelegd in het Werkplan Werklandschappen, dat de komende tijd wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden in de regio.

Het is niet best gesteld met het vestigingsklimaat in de regio. Al vóór de crisis was Gooi en Vechtstreek in economisch opzicht een onderpresteerder. Die situatie is sindsdien weinig veranderd en als actie uitblijft wordt het alleen maar erger: tienduizenden banen dreigen te verdwijnen. Natuurlijk, de verlokkingen van de grote stad en de gebrekkige bereikbaarheid als gevolg van drukke snelwegen en matig openbaar vervoer spelen daarbij een rol. Maar zeker zo belangrijk is dat de geringe beschikbare ruimte niet optimaal wordt ingezet.

Binnen de regio is behoefte aan circa 14 hectare ’schuifruimte’ voor bedrijven die willen groeien of verplaatsen. Deze bedrijven vertrekken als de regio niet in die behoefte kan voorzien. In het werkplan wordt voorgesteld een inventarisatie te maken van alle beschikbare locaties in de regio, zodat een totaalbeeld ontstaat en niet meer per gemeente wordt gewerkt.

Ook is er veel vraag naar zogenoemde ’informele’ locaties. ZZP’ers en creatieve bedrijven willen werkruimte op inspirerende plekken zoals broedplaatsen, hotspots en centrumgebieden, of op terreinen met een eigen karakter waarop zij zich omringd weten door soortgelijke bedrijvigheid. Echte kennis hierover is er niet en moet dus worden vergaard.

Om het voor ondernemers makkelijker te maken wordt in het werkplan voorgesteld één loket of ondernemershuis te maken waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Vragen op het gebied van huisvesting, maar ook over subsidiemogelijkheden, regelgeving en arbeidsmarkt. Informatie die nu nog erg versnipperd is over de verschillende gemeenten. Tevens moet dat loket een plek zijn waar aan onontbeerlijke netwerken kunnen worden opgebouwd.

De regio moet zich naar buiten toe als één geheel gaan profileren, waarbij de sterke clusters, sectoren en locaties echt in de etalage worden gezet. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de sectoren media, zorg en toerisme die extra versterkt moeten worden. Tenslotte is er meer aandacht nodig voor flexibele regelgeving en het zo optimaal mogelijk uitrollen van glasvezel.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 15-3-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Verlos ons van die wezenloze verkiezingsdebatten

16 mei.- Premier Rutte had zich op een verkiezingsbijeenkomst in ongemeen scherpe bewoordingen uitgelaten, zo zei de NOS-presentatrice in een vooraankondiging voor Het Journaal. Vol verwachting doorstond ik de terreur van de reclame om daarna kennis te nemen van de brainwave  Lees verder

[Kijk op Laren]

Oh, dat wist u/je al?

17 mei.- OH! DAT WIST U / JE AL ?De molen in Laren is prachtig gerestaureerdEn is al van het jaar  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cma
14°Cdi
14°Cwo
13°Cdo

[Opinie]

Opinie: Keuzevrijheid van gemeenteraad Laren over toekomst Rabopand begrenzen gaat niet aan

13 mei.- Intrigerend is voor de neutrale toeschouwer de krachtmeting in Laren over het voormalige Rabobankpand aan de Burgemeester van Nispen tot Sevenaerstraat. De vraag die zich opdringt: welke rol speelt wethouder Ton Stam? De door de huidige eigenaar v  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 67

18 mei.-  Nog even en de 14eAtelierroute Laren opent de deuren van maar liefst 64 kunstenaars.  Als bezoeker kunt zich op 25 en 26 mei tussen 11.00 uur en 17.00 uur onderdompelen in  datgene wat 64 kunstenaars het afgelopen jaar niet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]