Statenverkiezingen: Hoe Goois is de richtingaanwijzer?

16 febr.- De Provinciale Statenverkiezingen (20 maart) komen eraan. Wie wil weten welke partij het best bij hem past, kan steun zoeken bij een Stemwijzer of Kieskompas. Maar hoe ’Goois’ is zo’n richtingaanwijzer?

Voor de Noord-Hollandse kiezers is vooralsnog alleen een Stemwijzer - ’Test uw politieke voorkeur’ - beschikbaar (een Kieskompas is nog in de maak). Alle vijftien partijen die deelnemen aan de verkiezingen hebben hun input gegeven. Dat heeft geresulteerd in dertig stellingen met daarbij behorende partijstandpunten. Bij elke stelling kan de deelnemer ’eens’, ’geen van beide’ of ’oneens’ invullen. Of de vraag overslaan. Behulpzaam is, dat je (desgewenst) bij elke stelling kan zien wat de partijen hebben aangevinkt.

Provincie moet

De stellingen behelzen een groot scala aan actuele maatschappelijke onderwerpen en beginnen vaak met ’De provincie moet..’. In nogal wat gevallen gaat het om een keuze voor het ene die ten koste gaat van het andere. Dus tegenstellingen als boeren-milieu, recreatie-stiltegebieden, woningbouw-groen, zonnepanelen-weilanden. Grofweg gaat het om de keuze economie of natuur/groen/milieu.

Formule 1

In de meeste gevallen zijn de stellingen algemeen van aard. Sommige zijn heel ’lokaal’. Maar inwoners van het Gooi en de Vechtstreek kunnen best een mening hebben over de stelling ’De provincie moet zich inzetten voor de terugkeer van Formule 1 in Zandvoort’. En over beide stellingen over Schiphol. Maar hoeveel mensen in onze regio maken zich druk over, bijvoorbeeld, windmolens langs de A4, de verbreding van de Houtribdijk, een verbinding tussen de A8 en de A9 bij Krommenie, of het doortrekken van de Noord-Zuidlijn?

Wijk aan Zee

16 febr.- Sommige algemene stellingen krijgen een lokaal sausje door er voorbeelden aan vast te plakken. Zo wordt ’De provincie moet strengere normen gaan stellen voor de luchtkwaliteit in de buurt van industriële bedrijven’ gekoppeld aan ’IJmuiden en Wijk aan Zee’.

Echt ’Gooise’ stellingen - dus met een met regionaal onderwerp of voorbeeld - schitteren door afwezigheid. Uitzondering op deze regel is nr. 10: ’De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden en met elkaar verbinden, bijvoorbeeld van de Gooise hei tot het Diemerbos’. Laten we eens inzoomen op de standpunten van de partijen op dit punt. Een overdonderende meerderheid blijkt het eens met de stelling. Slechts de PVV en het CDA hebben ’oneens’ aangevinkt. Met één muisklik is te zien wat een partij over dit onderwerp te berde heeft gebracht.

Ontsnippering

De voorstemmers wijzen met name op verbetering van de biodiversiteit door ontsnippering (met ecoducten, wildtunnels etc.). De meeste vinden dat kan worden volstaan met de bestaande provinciale plannen (zoals het Natuurnetwerk Noord-Holland). Sommige menen dat het sneller of beter moet. Zo wil D66 dat de provincie jaarlijks geen 250 maar 275 hectare natuur moet aanleggen. Tegenstemmer CDA vindt dat de Noord-Hollandse ambitie voor natuurontwikkeling al hoog genoeg is en dat er voldoende geld voor is gereserveerd. Ook de PVV ziet geen nut in nieuwe investeringen ’ aangezien het gaat om op kunstmatige wijze door de mens gemaakte ’’nepnatuur’’, waarvoor onder andere kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd’.

Belbus

Natuur gaat natuurlijk veel mensen aan. Net als, om maar iets eruit te pikken, openbaar vervoer. Met het oog op de discussie over de nieuwe busconcessie nog een aardige stelling: ’De provincie moet toestaan dat de ov-bedrijven op rustige lijnen een belbus inzetten’.

Na een mening te hebben gegeven over alle dertig stellingen krijgt de bezoeker van de Stemwijzer nog de gelegenheid extra belang te hechten aan een of meer onderwerpen. Daarna volgt een overzicht: met welke partijen komt jouw mening het meest overeen. Geen stemadvies, maar wel een indicatie, dus.

Voor de provincies Flevoland en Utrecht is er respectievelijk een StemWijzer en een Kieskompas beschikbaar.

Ik weet meer
 

Ga terug

Publicatie datum: 16-2-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Verlos ons van die wezenloze verkiezingsdebatten

16 mei.- Premier Rutte had zich op een verkiezingsbijeenkomst in ongemeen scherpe bewoordingen uitgelaten, zo zei de NOS-presentatrice in een vooraankondiging voor Het Journaal. Vol verwachting doorstond ik de terreur van de reclame om daarna kennis te nemen van de brainwave  Lees verder

[Kijk op Laren]

Oh, dat wist u/je al?

17 mei.- OH! DAT WIST U / JE AL ?De molen in Laren is prachtig gerestaureerdEn is al van het jaar  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cma
14°Cdi
14°Cwo
13°Cdo

[Opinie]

Opinie: Keuzevrijheid van gemeenteraad Laren over toekomst Rabopand begrenzen gaat niet aan

13 mei.- Intrigerend is voor de neutrale toeschouwer de krachtmeting in Laren over het voormalige Rabobankpand aan de Burgemeester van Nispen tot Sevenaerstraat. De vraag die zich opdringt: welke rol speelt wethouder Ton Stam? De door de huidige eigenaar v  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 67

18 mei.-  Nog even en de 14eAtelierroute Laren opent de deuren van maar liefst 64 kunstenaars.  Als bezoeker kunt zich op 25 en 26 mei tussen 11.00 uur en 17.00 uur onderdompelen in  datgene wat 64 kunstenaars het afgelopen jaar niet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]