Stormloop op hulp laaggeletterden in Gooi en Vechtstreek, en nu is het geld op

21 juni.- Zó veel mensen hebben zich begin dit jaar gemeld voor taal-, reken- en digitale hulp voor laaggeletterden dat de Regio Gooi en Vechtstreek door het beschikbare geld heen is. De wethouders sociaal domein willen daarom maatregelen nemen.

Dat schrijft de Eemnesser wethouder Sven Lankreijer mede namens zijn collega’s sociaal domein aan de gemeenteraden in de regio. Voor de voorziening voor laaggeletterden krijgt de regio dit jaar krap 710.000 euro van de rijksoverheid. Maar door de grote toeloop in het eerste kwartaal van dit jaar staan de uitgaven nu al op ruim 720.000 euro. Lankreijer schrijft dat die grote toeloopt vooral wordt veroorzaakt doordat nieuwe aanbieders van de taal-, reken- en digi-lessen meer inwoners die voldoen aan de toelatingseisen hebben kunnen motiveren om mee te doen. Het gaat om hulp op grond van de Wet educatie beroepsonderwijs (Web).

Extra geld

De regionale wethouders sociaal domein stellen voor in deze trajecten voor laaggeletterden eenmalig 15.696 euro extra te stoppen. Ze denken dat de gemeenten dat wel kunnen vinden in hun bestaande geldpotten voor onderwijs.

Maar om de boel ook volgend jaar en daarna netjes op de rails te houden willen de wethouders nog een paar dingen. In de eerste plaats willen ze onderzocht zien of de goede doelgroep wel wordt bereikt. Het kan namelijk zijn dat er mensen zijn die de gratis Web-trajecten gebruiken maar net zo goed terecht kunnen bij een voorziening die de Participatiewet biedt of bij het Digi & Taalhuis van de bibliotheken. Ook sluiten de wethouders niet uit dat misschien expats (buitenlandse werknemers, vaak goedbetaald) de voorziening gebruiken om gratis hun Nederlands op te vijzelen.

Urgentie

Ook willen de regiowethouders de toelatingseisen onder de loep nemen. Die zijn voor de Web-trajecten nu heel soepel. Iemand moet ouder zijn dan 18 jaar, in een van de regiogemeenten wonen en niet inburgeringsplichtig zijn. De wethouders denken dat scherper moet worden opgelet dat de gratis hulp taal/reken/digi terecht komt bij de mensen die het het hardste nodig hebben. Ze denken, kortom, aan het formuleren van urgentiecriteria. Het is de bedoeling dat de Regio Gooi en Vechtstreek snel na de zomervakantie met onderzoeksresultaten en concrete voorstellen voor maatregelen komt.

Tot nu toe gaat het geld voor de Web-trajecten in één grote regionale pot. Bij het uitgeven van dat geld zijn de gemeenten dus solidair met elkaar. Het plan is om ingaande 2020 het budget uit te splitsen. Gaat een gemeente over het eigen budget heen dan moet plaatselijk worden bekeken hoe dat wordt opgelost.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Een lange, hete zomer

13 juli.- Elsevier heeft Laren op de tweede plaats gezet als fijnste plaats van Nederland om in te wonen.Het gemeentebestuur is daar met recht trots op, in het volle besef dat we dat allemaal s  Lees verder

[Kijk op Laren]

Poffeltjes eten

18 juli.- 'Hoe oud ben jij?'Het kleine jongetje keek mij, na zijn vraag, peinzend aan. Alsof hij het antwoord zelf al aan het ontdekken was.'Nou, wat denk je?' vroeg ik hem.Hij draaide zijn hoofd naar links en keek naar zijn, zoals later  Lees verder

[Het weer in Laren]

30°Cdi
29°Cwo
24,5°Cdo
22,5°Cvr

[Opinie]

Jan Modaal zit klem

13 juli.- Volgens De Telegraaf hebben mensen met een modaal inkomen de afgelopen jaren hun vaste lasten flink zien stijgen. Ze komen steeds meer in de gevarenzone. Dan zijn er nog 3 miljoen gepensioneerden waarvan de oude  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 76

17 juli.- Achter in de Sint Jansbasiliek hangt een bijzondere fotokast. Je zou er bijna aan voorbijlopen tenzij je de rondleiding van de pastoor volgt. “Heer zend arbeiders in uw oogst, 500 dagen aflaat” staat er boven.  Erin a  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]