Veel ambitie in deze regio: Annemarije Tillema, de Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, opereert vanuit De Groene Afslag

8 okt.- Als een spin in een web, aanjagen en verbinden. Dat wordt de rol van de kersverse Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, Annemarije Tillema (38) uit Blaricum. Zij werd maandagochtend tijdens een ontbijtbijeenkomst in De Groene Afslag in die rol benoemd door de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra.

Koornstra maakte in het ’groene epicentrum’ van de regio op de hem kenmerkende wijze een komische show van de installatie van die Regionale Energiecommissaris. „Maar”, waarschuwde hij, „hoewel ik er grappig over doe, is de energietransitie geen spelletje.” Hij wees op het belang van initiatieven van onderop. „Vernieuwing komt altijd van onderop - uit de huiskamers en de schuurtjes - niet vanuit de eigen sector.” En hij benadrukte dat de perceptie van duurzaam nog te vaak stokt bij de eerste vier letters van dat woord. „Die perceptie klopt niet.”

Die boodschap zo breed mogelijk uitdragen, dat wordt een van de taken van de versbenoemde Regionale Energiecommissaris. Zij gaat vanuit De Groene Afslag een loket bemannen en maandelijkse bijeenkomsten beleggen waar iedereen die iets nastreeft op het gebied van duurzaamheid welkom is. Tillema is er om initiatieven aan elkaar te knopen, mensen met elkaar in verbinding te brengen en om, zo nodig, richting te geven. 

Zij doet dat, onbezoldigd, vanuit een achtergrond die met duurzaamheid is doordrenkt. Alle vele jaren is zij werkzaam op het terrein van energietransitie en duurzaamheid. Aanvankelijk in loondienst van onder meer energiereus Vattenfall, waar zij verantwoordelijk was voor de isolatieketen en zonne-energie, en sinds een jaar of vijf als zelfstandig ondernemer. Zij is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in de Sustainable Brand Index, een grootschalig en toonaangevende merkenonderzoek in Europa op het gebied van duurzaamheid en merkontwikkeling.

In de achterliggende jaren heeft Tillema in diverse projecten samengewerkt met Koornstra. Niet gek dus dat toen de Nationale Energiecommissaris op zoek ging naar regionale vertegenwoordigers hij voor Gooi en Vechtstreek bij haar terecht kwam. De Blaricumse, die sinds vier jaar woont in de gasvrije wijk Blaricummermeent waar zij ook als consument ervaring op deed met de energietransitie, houdt kantoor in De Groene Afslag. „Een logische plek.” En daar onderhoudt zij vanzelfsprekend ook nauwe banden met Lucas Mol, de initiatiefnemer van dit broeinest voor duurzame initiatieven, die de Regionale Energiecommissaris maar al te graag faciliteert. 

Of haar een zware taak wacht in Gooi en Vechtstreek? Tillema kan het nog niet helemaal inschatten. Ze gaat in ieder geval zoveel mogelijk contacten leggen. Met burgerinitiatieven, scholen, bedrijven en overheidsinstanties. Waarbij het voor haar heel belangrijk is om vooral de jeugd erbij te betrekken. „Ik denk wel dat er veel ambitie in deze regio is. Zo las ik dat Hilversum het voornemen heeft om het Mediapark in 2025 energieneutraal te hebben. Daar ben ik heel benieuwd naar.”

De Energiecommissaris is dagelijks te bereiken via energiecommissaris@

degroeneafslag.nl. Iedere eerste dinsdag van de maand organiseert zij samen met De Groene Afslag een open Energie-avond.    Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-10-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cwo
14°Cdo
14,5°Cvr
13°Cza

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 89: De Singers

16 okt.-Waarom heeft het echtpaar Anna en William Singer, hun miljoenenvermogen honderd jaar geleden nooit aangewend om kunst te kopen van nu wereldberoemde schilders als Piet Mondriaan of Bart van der Leck die in Laren vlak bij hen om de hoek woonden. Had de zoon van de Pittsburghse staalmagnaat er geen oog voor? Was het hun behoudende, nogal zoet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]