Veel ambitie in deze regio: Annemarije Tillema, de Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, opereert vanuit De Groene Afslag

8 okt.- Als een spin in een web, aanjagen en verbinden. Dat wordt de rol van de kersverse Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, Annemarije Tillema (38) uit Blaricum. Zij werd maandagochtend tijdens een ontbijtbijeenkomst in De Groene Afslag in die rol benoemd door de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra.

Koornstra maakte in het ’groene epicentrum’ van de regio op de hem kenmerkende wijze een komische show van de installatie van die Regionale Energiecommissaris. „Maar”, waarschuwde hij, „hoewel ik er grappig over doe, is de energietransitie geen spelletje.” Hij wees op het belang van initiatieven van onderop. „Vernieuwing komt altijd van onderop - uit de huiskamers en de schuurtjes - niet vanuit de eigen sector.” En hij benadrukte dat de perceptie van duurzaam nog te vaak stokt bij de eerste vier letters van dat woord. „Die perceptie klopt niet.”

Die boodschap zo breed mogelijk uitdragen, dat wordt een van de taken van de versbenoemde Regionale Energiecommissaris. Zij gaat vanuit De Groene Afslag een loket bemannen en maandelijkse bijeenkomsten beleggen waar iedereen die iets nastreeft op het gebied van duurzaamheid welkom is. Tillema is er om initiatieven aan elkaar te knopen, mensen met elkaar in verbinding te brengen en om, zo nodig, richting te geven. 

Zij doet dat, onbezoldigd, vanuit een achtergrond die met duurzaamheid is doordrenkt. Alle vele jaren is zij werkzaam op het terrein van energietransitie en duurzaamheid. Aanvankelijk in loondienst van onder meer energiereus Vattenfall, waar zij verantwoordelijk was voor de isolatieketen en zonne-energie, en sinds een jaar of vijf als zelfstandig ondernemer. Zij is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in de Sustainable Brand Index, een grootschalig en toonaangevende merkenonderzoek in Europa op het gebied van duurzaamheid en merkontwikkeling.

In de achterliggende jaren heeft Tillema in diverse projecten samengewerkt met Koornstra. Niet gek dus dat toen de Nationale Energiecommissaris op zoek ging naar regionale vertegenwoordigers hij voor Gooi en Vechtstreek bij haar terecht kwam. De Blaricumse, die sinds vier jaar woont in de gasvrije wijk Blaricummermeent waar zij ook als consument ervaring op deed met de energietransitie, houdt kantoor in De Groene Afslag. „Een logische plek.” En daar onderhoudt zij vanzelfsprekend ook nauwe banden met Lucas Mol, de initiatiefnemer van dit broeinest voor duurzame initiatieven, die de Regionale Energiecommissaris maar al te graag faciliteert. 

Of haar een zware taak wacht in Gooi en Vechtstreek? Tillema kan het nog niet helemaal inschatten. Ze gaat in ieder geval zoveel mogelijk contacten leggen. Met burgerinitiatieven, scholen, bedrijven en overheidsinstanties. Waarbij het voor haar heel belangrijk is om vooral de jeugd erbij te betrekken. „Ik denk wel dat er veel ambitie in deze regio is. Zo las ik dat Hilversum het voornemen heeft om het Mediapark in 2025 energieneutraal te hebben. Daar ben ik heel benieuwd naar.”

De Energiecommissaris is dagelijks te bereiken via energiecommissaris@

degroeneafslag.nl. Iedere eerste dinsdag van de maand organiseert zij samen met De Groene Afslag een open Energie-avond.    Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-10-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Verklaring fractievoorzitter Larens Behoud over de ontstane onrust in het dorp met betrekking tot de herontwikkeling van de Brink.

3 aug.- Laat ik voorzichtig zeggen dat ik wel eens rustiger van vakantie ben teruggekomen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie ook genoeg mee gekregen van wat er in Laren speelde. Het gaat wat ver om te zeggen dat we 24/7 met dorpspolitiek bezig zijn, maar de perikelen ro  Lees verder

[Kijk op Laren]

De Brink, het dorp, de mensen

3 aug.- Op 24 juni om 22.42 uur werd ik met onmiddellijke ingang voorzitter van de mooiste, grootste en meest interessante politieke club van Laren. Reden was het aannemen van het raadsbesluit inzake de herinrichtingsschets De Brink en het opstap  Lees verder

[Het weer in Laren]

31°Cwo
31°Cdo
28°Cvr
24,5°Cza

[Opinie]

Bomen

25 juli.- ‘Bomen maken emotie los en al snel verdwijnt de rede dan door de achterdeur.’ Zo valt Ronald Frisart vanochtend met de deur in huis in zijn analyse over de commotie die in Laren is ontstaan met betrekking tot de 24 juni door de gemeenteraad aangenomen ‘Inrichtingschets Herinrichting Brink’ waarin een Wadi, een verdiepte bovengrondse wateropvang van 60 bij 30 meter en dientengevolge een bomenkap van 41 bomen op de historische Brink is voorzien. Inmiddels ondersteunen ruim 1350 handtekeningen de petitie ‘stop de bomenkap’ en oo  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 131 Vladimir Horowitz

6 aug.- Vorige week schreef ik dat ik altijd iets heb met wereldberoemde pianisten. Bizar natuurlijk, ik ben slechts een liefhebber. Na de verrassende ontmoeting met meesterpianist Alfred Brendel vorig jaar tijdens het Opera Forwa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]