Veel ambitie in deze regio: Annemarije Tillema, de Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, opereert vanuit De Groene Afslag

8 okt.- Als een spin in een web, aanjagen en verbinden. Dat wordt de rol van de kersverse Regionale Energiecommissaris voor Gooi en Vechtstreek, Annemarije Tillema (38) uit Blaricum. Zij werd maandagochtend tijdens een ontbijtbijeenkomst in De Groene Afslag in die rol benoemd door de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra.

Koornstra maakte in het ’groene epicentrum’ van de regio op de hem kenmerkende wijze een komische show van de installatie van die Regionale Energiecommissaris. „Maar”, waarschuwde hij, „hoewel ik er grappig over doe, is de energietransitie geen spelletje.” Hij wees op het belang van initiatieven van onderop. „Vernieuwing komt altijd van onderop - uit de huiskamers en de schuurtjes - niet vanuit de eigen sector.” En hij benadrukte dat de perceptie van duurzaam nog te vaak stokt bij de eerste vier letters van dat woord. „Die perceptie klopt niet.”

Die boodschap zo breed mogelijk uitdragen, dat wordt een van de taken van de versbenoemde Regionale Energiecommissaris. Zij gaat vanuit De Groene Afslag een loket bemannen en maandelijkse bijeenkomsten beleggen waar iedereen die iets nastreeft op het gebied van duurzaamheid welkom is. Tillema is er om initiatieven aan elkaar te knopen, mensen met elkaar in verbinding te brengen en om, zo nodig, richting te geven. 

Zij doet dat, onbezoldigd, vanuit een achtergrond die met duurzaamheid is doordrenkt. Alle vele jaren is zij werkzaam op het terrein van energietransitie en duurzaamheid. Aanvankelijk in loondienst van onder meer energiereus Vattenfall, waar zij verantwoordelijk was voor de isolatieketen en zonne-energie, en sinds een jaar of vijf als zelfstandig ondernemer. Zij is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in de Sustainable Brand Index, een grootschalig en toonaangevende merkenonderzoek in Europa op het gebied van duurzaamheid en merkontwikkeling.

In de achterliggende jaren heeft Tillema in diverse projecten samengewerkt met Koornstra. Niet gek dus dat toen de Nationale Energiecommissaris op zoek ging naar regionale vertegenwoordigers hij voor Gooi en Vechtstreek bij haar terecht kwam. De Blaricumse, die sinds vier jaar woont in de gasvrije wijk Blaricummermeent waar zij ook als consument ervaring op deed met de energietransitie, houdt kantoor in De Groene Afslag. „Een logische plek.” En daar onderhoudt zij vanzelfsprekend ook nauwe banden met Lucas Mol, de initiatiefnemer van dit broeinest voor duurzame initiatieven, die de Regionale Energiecommissaris maar al te graag faciliteert. 

Of haar een zware taak wacht in Gooi en Vechtstreek? Tillema kan het nog niet helemaal inschatten. Ze gaat in ieder geval zoveel mogelijk contacten leggen. Met burgerinitiatieven, scholen, bedrijven en overheidsinstanties. Waarbij het voor haar heel belangrijk is om vooral de jeugd erbij te betrekken. „Ik denk wel dat er veel ambitie in deze regio is. Zo las ik dat Hilversum het voornemen heeft om het Mediapark in 2025 energieneutraal te hebben. Daar ben ik heel benieuwd naar.”

De Energiecommissaris is dagelijks te bereiken via energiecommissaris@

degroeneafslag.nl. Iedere eerste dinsdag van de maand organiseert zij samen met De Groene Afslag een open Energie-avond.    Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-10-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Kickoff' Leve Laren', het dorpsfestival rond de restauratie en plaatsing van het kunstwerk 'Het Laren van weleer'

14 dec.- Donderdagavond was de kickoff van 'Leve Laren', het dorpsfestival op 24 mei 2020 ter gelegenheid van de onthulling van de restauratie van het kunstwerk 'Het Laren van weleer', ontworpen door de Hilversumse kunstenaar Jacques de Wit en gesmeed door Cees Snoey sr.  Aanleiding is de ' vondst' van het kunstwerk door gepensioneerd tekenleraar en kunstsc  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cma
7,5°Cdi
7°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duur- zaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantiebe- stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s! Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: bespa- ren op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe h  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 97 Annemarie's kerstkaarten

14 dec.- Ruim vijftig jaar geleden had ik de droom kunstenaar te worden en het onafhankelijke leven van een bohemien te leiden. Naast mijn werk bij de radio tekende en schilderde ik, geïnspireerd op de Magical Myst  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]