ALV Larens Behoud op 8 juli 2021

Beste leden van Larens Behoud,
Nu we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, nodig ik jullie van harte uit voor de
tweede ALV van dit jaar op donderdagavond 8 juli om 19.00 uur op de bekende
locatie: Speeltuinvereniging Ons Genoegen aan de Smeekweg.
Het doel is om gezamenlijk te kijken naar de aandachtsgebieden van Larens Behoud
in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2022. Graag ontvangen we vooraf, of op
de avond zelf de input van onze leden.
Ook roepen wij u op met namen te komen van mensen die interesse hebben voor de
politiek. Natuurlijk zijn ook nieuwe leden van harte welkom.
Inmiddels heeft er een wijziging plaatsgevonden in het bestuur. We gaan de
verkiezingen met groot enthousiasme in met een afgeslankt team: Leon Schouten voor
de communicatie, Frank Wegman als penningmeester/secretaris en ondergetekende
als voorzitter.
Onze gewaardeerde ereleden Timo Smit en Leo Janssen hebben het bestuur op eigen
verzoek verlaten, maar blijven ad hoc beschikbaar voor de partij. Larens Behoud zou
zonder hen niet deze omvang en statuur hebben. We zijn hen beiden grote dank
verschuldigd.
Meldt u zich s.v.p. tijdig aan bij Frank Wegman. We moeten ons nog steeds
houden aan de Corona regels, dat betekent niet meer dan 30 mensen in totaal. Bij
overschrijding van dit aantal, zullen we een tweede bijeenkomst organiseren.
Graag tot de 8 e !
Met hartelijke groeten,
namens het bestuur
Ineke Hilhorst – voorzitter