Verkiezingen 2022

Door Ineke Hilhorst – voorzitter Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is een belangrijk verkiezingsthema met algemene stemmen aangenomen. Het centrum wordt voetgangersgebied waar de auto te gast is. Fractievoorzitter Karel Loeff: ’Te beginnen met de Naarderstraat, die toch al op de nominatie stond om aangepakt te worden’. De rest van het centrum volgt gefaseerd. Al

Lees meer

Gemeenteraad verkiezingen: Onze lijst

Tijdens de goed bezochte en zeer levendige Algemene Ledenvergadering van 10 november, werd de kandidatenlijst voor 2022 met algemene stemmen vastgesteld. De bestaande fractie heeft zich opnieuw bereid verklaard om zich onder aanvoering van lijsttrekker Karel Loeff de komende vier jaar opnieuw in te zetten voor ons fraaie dorp. De commissievergaderingen zullen onder meer worden

Lees meer

10 november ALV

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 10 november 20.00 uur Blokhut, Smeekweg

Komende en gaande man

Tijdens de raadsvergadering van 29 september nam Sean Bogaers afscheid als fractielid. Er waren mooie woorden van burgemeester Nanning Mol en fractievoorzitter Karel Loeff, bloemen en kado’s. Hij zal zich blijven inzetten voor de vereniging.  Sean is per direct opgevolgd door Thijmen Jacobse. Wij hebben groot vertrouwen dat Thijmen het ruim 30 jaar bestaand LB

Lees meer

Larens Behoud fractie vraagt om heroverweging locatie padel tennisbanen

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 29 september diende de Larens Behoud fractie een motie in tegen het voornemen van VVD-wethouder Ton Stam en het college om padel- tennisbanen te laten vestigen op het zg. hockey-veldje langs de Eemnesserweg in Laren. Kern van de discussie is of dit wel de juiste plaats is voor die nieuw

Lees meer