Brinkplan

Laren, 3 augustus 2020

Verklaring Karel Loeff, fractievoorzitter Larens Behoud over de ontstane onrust in het dorp met betrekking tot de herontwikkeling van de Brink.
Laat ik voorzichtig zeggen dat ik wel eens rustiger van vakantie ben teruggekomen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie ook genoeg mee gekregen van wat er in Laren speelde. Het gaat wat ver om te zeggen dat we 24/7 met dorpspolitiek bezig zijn, maar de perikelen rondom het Brink-verhaal zijn wel erg bijzonder.
Het raakt iedereen.
Ja, zeg ik volmondig. Onze fractie heeft -net als coalitiepartner VVD- voor het Brinkplan gestemd. Na lang overwegen, omdat er écht iets aan die Brink en de wateroverlast moest gebeuren. Daar kan en wil ik niet voor weglopen.
Maar ik kan ook onmogelijk weglopen voor de kritiek en de onrust die erover is ontstaan. Als een meerderheid van de gemeenteraad achter een plan staat en het dorp -in ieder geval een groot deel- verzet zich, dan kan je als lokale politicus nooit wegkijken. Dat mag nooit en dat zal ik nooit doen.
De acties, de handtekeningen; mijn fractiegenoten en ik nemen het allemaal erg serieus. De roep om maximaal bomenbehoud is duidelijk.
Ik ben -net als veel van de protesterende dorpsgenoten- gewoon een jongen van het dorp en wil niet de geschiedenis ingaan als de sloper van dat stukje erfgoed, onze Brink.
Die Brink, waar iedereen in het dorp overigens ook van vindt dat er wel iets mee moet gebeuren, is van iedereen.
En iedereen is ook íedereen in dit dorp. Ik weet wel zeker dat voor iedereen geldt dat er wel iets moet gebeuren met de bomen. De Brink moet ook vitaal gehouden en onderhouden worden.
Er ligt nu een democratisch genomen besluit en dat gaat over een ontwerpschets voor de Brink. Natuurlijk staat er na de zomervakantie niemand klaar met een kettingzaag. Iedereen in de raad, net als in het hele dorp, is zich ervan bewust, dat we uiterst zorgvuldig om moeten gaan met alle signalen uit het dorp en het verzet tegen dit plan. De geluiden om zoveel mogelijk bomen te behouden zijn duidelijk. Ik ben niet doof en blind voor dit soort serieuze geluiden.
Tegelijkertijd kunnen we in deze discussie, hoe deze ook verder gevoerd gaat worden, niet blind zijn voor het verhaal van wateroverlast. Welke keuzes maken we? Een probleem negeren is ook ver voorbij het begrip Behoud, als grootste lokale partij zijn we ook gewend om onze verantwoordelijkheid te nemen.

Ik ben ooit met mijn hart en verstand lid geworden van Larens Behoud omdat het dorp, en zeker ook de toekomst van het dorp, mij aan het hart gaat.
Mijn moeder sprong ooit op de bres in de periode van ‘het gat van Laren’. Met dezelfde passie en betrokkenheid bij ons bijzondere dorp neem ik beslissingen in de raad.
Daarom is het nu belangrijk om te kijken wat we kunnen doen. Om te beginnen is dat goed luisteren naar wat het dorp wil. Tijd is niet altijd onze vriend, maar laat hij dat nu wel zijn. Dan ben ik ervan overtuigd dat er straks een definitief Brinkplan ligt, waar heel Laren trots op is. En in het bijzonder de toekomstige generaties. Daar doen we het voor.

Karel Loeff, fractievoorzitter Larens Behoud.

Karel Loeff

Foto: Michael Bakker