Tentoonstelling Siemen Dijkstra en Elysia Verhoeven

9 apr.- Van 14 april tot 9 juni exposeren Siemen Dijkstra (kleurenhoutsneden) en Elysia Verhoeven (keramiek) in het Rosa Spier Huis. De tentoonstelling wordt zondag 14 april om 15.30 uur geopend. Aan het einde van de jaren ’80 maakte Siemen Dijkstra zijn eerste landschappen in tekeninkt. Tot dan toe waren de fantasie en het verhaal de belangrijkste leidraad geweest voor zijn tekenwerk De interesse voor het landschap was weliswaar latent aanwezig in zijn werk, maar die had nog geen zelfstan- dige vorm gevonden. Wel voelde hij een sterke verbon- denheid met zowel het Groningse als het Drentse rurale landschap, wanneer hij daar bij nacht en ontij doorheen fietste. Het bracht hem terug naar het landschap waarin hij opgroeide als kind. Iets later dan de inktstudies volg- den begin jaren ’90 de eerste kleurenhoutsneden met het landschap als onderwerp. Deze landschappen hadden nog wel een sterk symbolistisch karakter en waren geba- seerd op Noordelijke sferen, maar het vormde wel het begin van dit “oeuvre”. Het waren ook de Scandinavische schilders van het Fin de Siècle, die hem inspireerden. In een tijd van inhoudsloze impressionisten was men in deze landen op zoek naar de ziel van het landschap; de genius loki. Het vastleggen van ruimte op een plat vlak is één ding, het vastleggen van het onnoembare is een ander verhaal. Elysia Verhoeven begon in 1974 met kera- miek in de pottenbakkerij van Jan Müller in Orvelte, Drenthe. In het atelier werd hard gewerkt aan gedraaid gebruiksgoed. Daarnaast werd er volop geëxperimen- teerd met stooktechnieken en glazuren. Het was een goede leerschool die tot 1979 duurde. In Orvelte heeft Elysia het vak geleerd en werd de basis gelegd voor de keramiek die ze in de loop van de jaren ontwikkelde. Na 1979 maakte Elysia een aantal reizen naar het buiten- land. Dit was zeer inspirerend, werken was daar een vorm van meditatie en zo ontstond het hoofdthema bin- nen het keramische werk van Elysia, namelijk: de relatie met mensen, het innerlijk zelf en de natuur. Voor Elysia waren deze reizen intense ervaringen die haar geïnspi- reerd en gevormd hebben tot de keramiste die ze nu is. De expositie is dagelijks gratis toegankelijk van 10.00- 16.00 uur. Rosa Spier Huis, Esseboom 2, Laren. 

Ga terug

Publicatie datum: 9-4-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Dichtbij voor onze inwoners

17 apr.- Voor wie het bericht nog niet heeft gelezen, de gemeente Laren beschikt sinds 5 april weer over een Advies & Informatiepunt voor vragen over zorg en welzijn. Bewoners met vragen hierover, zoals over huishoudelijke onder-steuning, kunnen hier persoonlijk t  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wist u dat

19 apr.- Op de zijtak in mooi Laren Staat een prachtige Saksische boerderij uit 1630 Sinds 1957 is daar een steenhouwerij gevestigd Jeroen Kuyer heeft het oude ambacht met zijn werk een nieuwe kans gegeven. Hij beheerst dit oude ambacht in al zijn facetten wat niet veel steenhouwers nog kunnen zeggen   Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Cma
19,5°Cdi
15,5°Cwo
11,5°Cdo

[Opinie]

Gooi- en Eemlander Opinie: burgemeesters kijken weg en dat is zorgelijk

31 mrt.- Waar het gaat om de echte criminaliteitscijfers draaien de burgemeesters van de grootste gemeente in deze regio (Pieter Broertjes, Hilversum) en een van de kleinste (Rinske Kruisinga, Laren) om de hete brei heen. Naar buiten toe weigeren ze de koe bij de hoorns te vatten. Daarmee doen ze in feite mee aan wat  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 63

18 apr.-  Mijn vrouw Annemarie en ik zaten jaren geleden in Nick Vollebregt’s eetcafé aan een zespersoons-tafel met naast ons een onbekend echtpaar. Tussen hen en ons in aan beide kanten een lege stoel. Terwijl we na de escargots wachtten op het  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]