Stop de schertsvertoningen die wij verkiezingsdebat noemen

8 mrt.- Een robbertje verplassen: dat is het wat ik gisteravond zag in dat RTL-verkiezingsdebat. Geen touw aan vast te knopen, tegen elkaar oprijende jonge honden, niet-afgemaakte fakedebatjes, ingestudeerde one-liners. En dan het ergste nog: daarna de ‘deskundigen’ die de inhoud van het debat analyseren en er zo een schijn van relevantie aan geven. Ik noteerde vele zinloze opmerkingen, waarvan de belangrijkste hierop neerkwam; ‘er zijn geen ongelukken gebeurd’. Aldus wat mij betreft op deze manier samengevat: niks gezegd, dus missie geslaagd.

Non-informatie

Het was een avond waarbij non-informatie op non-informatie werd gestapeld. De politieke betekenis van het spel teruggebracht tot de vraag ‘Wie heeft gewonnen, wie heeft verloren?’. Er is bij dit geneuzel geen winnaar aan te wijzen, er zijn alleen verliezers; de belangrijkste verliezer is de kiezer. Stop asjeblieft met die schertsvertoningen! Ze zijn de Nederlandse journalistiek onwaardig en ze verhouden zich op geen enkele manier tot het superioriteitsgevoel dat we aan de dag leggen als het andere landen betreft. Voorbeeld? Begin deze week toeterde het NOS Journaal rond dat de Noord-Koreaanse televisie voor het eerst aandacht had besteed aan de top-ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un. ‘Dat de top mislukt is kregen de Noord-Koreanen dan weer niet te horen’, voegde de nieuwslezer er vanuit zijn vooringenomen visie veelbetekenend aan toe. Het was een opmerkelijke toevoeging, vanuit een westers frame bekeken, want in de ogen van Kim Jong-un is die top misschien wel helemaal niet mislukt en heeft hij zijn doelen gerealiseerd.

Geen haar beter

We halen graag onze neus op voor buitenlandse propagandamachines, maar wat is nou zo’n door RTL georganiseerd verkiezingsdebat anders dan een dood geregisseerde schertsvertoning, een fake debat met ingestudeerde grappen en achterliggende afspraken die zo strak zijn dat zelfs Doutzen Kroes ervan uit haar spijkerbroek zou knappen. Ik kan een lijst van 50 relevante journalistieke vragen bedenken die allemaal niet aan de orde kwamen. Het komt ook omdat parlementair journalist Frits Wester zich heeft laten verleiden tot een passieve rol, ongetwijfeld gedicteerd door de politieke spindokters, vanuit de filosofie ‘we doen het zo-en-zo en anders komen we niet’.

Zelf doen

‘Ze (de partijleiders) moeten het zelf doen’, hoorde ik hem zeggen in een van de voorafgaande interviews. Dus zelfs als Frits wéét dat iemand onzin debiteert, kan hij niet tussenbeide komen. Dat verstoort de balans in het programma, het kan de politieke kansen doen keren (waar ik als kiezer belang bij heb). Dat risico willen de debaters zoveel mogelijk in eigen hand houden.  En daarom deugen die debatten niet omdat voor deze gelegenheid alle journalistieke principes over boord zijn gekieperd. Frits staat dus in dienst van de dames en heren politici en niet in die van mij als kijker. Je kunt zo’n verkiezingsdebat dus net zo goed laten leiden door Dries Roelvink, die er trouwens bij Sven Kockelmann wel in slaagt af en toe een relevante vraag te bedenken.

Stop hiermee

Houd op met deze flauwekul en vervang dit gemakzuchtige formuletje door goed voorbereide interviews waarin de dames en heren met de billen bloot moeten en geen kans krijgen hun oncontroleerbare onzin te spuien. Zet goed voorbereide specialisten tegenover individuele politici en neem ze ook eens de maat. Maak er een game changer van. En komen ze niet, dan wil ik ze op die zender ook een jaar lang niet meer zien. Haagse politici gijzelen nu Frits Wester, maar ik zie het liever omgekeerd. Vergezichten wil ik horen in plaats van vliegen afvangen. Ik kon gisteravond maar één ding denken: dit is ouderwetse televisie, in de slechtste betekenis van het woord, een achterhaald format, een coterietje. Ongetwijfeld zullen de dames en heren politici en presentatoren elkaar achter de schermen bij de borrel tevreden op de schouder hebben geklopt. Maar ultiem toont zo’n debat toch minachting voor de democratie en de intelligentie van de kiezer.

TON VERLIND  


Als Thierry Baudet iets een hoax noemt, klopt het dan ook?


 


19 mrt.- De opwinding rond het klimaat is een hoax, net als het gedoe over de zure regen aan het begin van de tachtiger jaren, zei Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet in een van zijn televisieoptredens. Of de huidige klimaatdiscussie een hoax is zullen we pas over een aantal jaren weten, maar of het tumult over zure regen wel of niet terecht was valt gemakkelijker nu al te beoordelen. Babyboomers hebben –anders dan Thierry Baudet en zijn generatiegenoten- de gevolgen met eigen ogen kunnen zien. De Nederlandse bossen kwijnden langzaam weg. Zure regen tastte oude gebouwen en documenten aan. Het gevaar lijkt gekeerd. Dankzij goed beleid, zeggen veel instanties. Puur toeval, zeggen de klimaatsceptici. Ook als we niets gedaan hadden, zou het probleem zich vanzelf opgelost hebben. Hier eerst een paar feiten op een rij.Dode vissen


De discussie over de zure regen begon in de zeventiger jaren. Toen kwamen uit Scandinavië de eerste berichten over verzuurde meren met massa’s dode vissen. De allereerste berichten dateren uit de vijftiger en zestiger jaren. De Duitse bodemkundige Bernhard Ulrich sloeg in 1980 alarm. Duizenden hectare bos in Europa dreigden te verdwijnen als gevolg van zure regen, zo meldde hij


De discussie over dit probleem –hoewel gecompliceerd en met veel open vragen over oorzaak en gevolg- kreeg in het publieke debat betekenis toen werd voorspeld dat een ‘ecologisch Hiroshima’ dreigde en in Duitsland bosdeskundigen de term ‘Waldsterben’ introduceerden. Ze voorspelden binnen 5 jaar de ondergang van grote bosgebieden.


Bioloog Jan Roelofs maakte in het blad ‘Natuur en Milieu’ melding van het feit dat ook in Nederland veel oppervlaktewater verzuurd was door zwavelzuur. Daarna ontwikkelde zure regen zich tot een belangrijk politiek item. Uit onderzoek bleek dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bossen niet vitaal was. Als belangrijkste oorzaak werd de luchtverontreiniging aangewezen. Ook de Nederlandse milieubeweging voorspelde in felle bewoordingen de ondergang van onze natuur. Zure regen werd o.m. veroorzaakt door de uitstoot van zwaveldioxide van bruinkoolcentrales, raffinaderijen en het verkeer. Het grootste deel van de zwaveldioxide in Nederland kwam uit het buitenland, omgekeerd ging 70% van de Nederlandse uitstoot weer naar het buitenland. Het betekent dat we voor 1/3 deel van de verontreiniging zelf oorzaak waren.


Halverwege de tachtiger jaren werd besloten dat de uitstoot van zwaveldioxide in Nederland met 70% gereduceerd moest worden. De hoeveelheid stikstofoxide moest met 30% terug en de ammoniakuitstoot moest in 2000 met de helft verminderd zijn. Om dit te realiseren ging de stroomprijs omhoog. Auto’s gingen op loodvrije benzine rijden en kregen katalysatoren. De intensieve veehouderij moest de uitstoot van ammoniak beperken, o.a. door een andere manier van mestverwerking.


De uitstoot van zwaveldioxide daalde daarna aanzienlijk. Dat kwam ook omdat na de val van de muur in 1989 de zware industrie uit Oost-Europa verdween of aan strenge regels gebonden werd en heel Nederland was overgeschakeld op aardgas.


Boeren


Omdat de boeren niet wilden geloven dat er een verband bestond tussen luchtverontreiniging/zure regen en mest, bouwden deskundigen op verschillende locaties in Nederlandse bossen een dak om ammoniak uit de lucht op te vangen. De kwaliteit van de bomen en de bodem onder dat dak verbeterde binnen een jaar aanzienlijk.


Geen hoax


Het probleem van de zure regen c.q. de bodemverontreiniging is minder groot geworden, maar nog niet opgelost. Zure regen is niet zozeer verdwenen, zegt milieudeskundige Ed Buijsman (publicatie december 2008), maar de ernst ervan wordt tegenwoordig minder hoog ingeschat dan vroeger. Journalist en filosoof Jaffe Vink wees er in het dagblad Trouw op dat de voorspelling van de totale ondergang van de Nederlandse bossen niet is uitgekomen. Daar heeft hij gelijk in. Politici bliezen –zoals vaak- hoog van de toren. De inspanningen om te komen tot emissiereducties hebben in de visie van Ed Buijsman de situatie wel degelijk verbeterd. Bodemverzuring gaat nog steeds door, maar de kwetsbaarheid van bossen en meren is inmiddels minder groot. Toch gaat de diversiteit van bossen nog steeds achteruit.


Alarmberichten overdreven


De alarmberichten over de verdwijnende bossen in de tachtiger jaren waren niet altijd overtuigend onderbouwd en daarom mogelijk overdreven. De overheidsmaatregelen om de verzuring tegen te gaan hebben er volgens deskundigen toe bijgedragen dat het doemscenario van massale bossterfte niet is uitgekomen. Dat de ‘zure regen’ geen item meer is heeft niet zozeer te maken met het feit dat het probleem van de verontreiniging volledig is opgelost, maar omdat het in de publieke opinie inmiddels anders wordt gewaardeerd en ook omdat de autoriteiten er niet meer zo’n belang aan lijken te hechten. ‘De zure regen was zeker geen hype’, concludeert Ed Buijsman in zijn uitvoerige beschouwing. Loos alarm of -erger- een hoax (verzonnen verhaal); nee. Overdreven paniek; ja.


TON VERLIND


Ga terug

Publicatie datum: 8-3-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Fractievoorzitter Karel Loeff: Dromen over het Hart van Laren

27 mei.- Het Brinkhuis was dicht. We missen de ontmoeting. Het kopje koffie in het café, het gesprek met de vrijwilligers, de gastheren- en vrouwen van het Hart van Laren. We missen de films en de presentaties, de lezingen en de cursussen. Persoonlijk mis ik de blokken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

September

[19]

[Kijk op Laren]

Geen windturbines op de Gooise hei

20 mei. Wat moeten we toch aan met die provincie van ons? Enkele jaren geleden wilde de provincie ons Goois Natuur Reservaat (GNR) via de PWN inlijven wat vooral door Goois burgerverzet is voorkomen. Larens Behoud speelde daarin  daar een belangrijke rol. Het GNR bleef tenslotte zelfsta  Lees verder

[Het weer in Laren]

16,5°Cdo
11°Cvr
7,5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Opinie Het Parool: De wereld zou China moeten aanklagen wegens laakbaar gedrag

21 mei.- China beloofde beterschap na het Sars-virus, maar daar is weinig van terechtgekomen, schrijft Simone Eckhardt. In 2004 ontstond op een wildlife-markt in China het Sars-virus. De Chinese regering beloofde  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 121

28 mei.-  Mijn verjaardag moesten we dit keer vieren binnen de regels van ‘het nieuwe normaal’. Hetgeen uiteindelijk resulteerde in een Hemelvaartsdag - op de luid zingende merel na – &ls  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]