Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duurzaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantieb stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s!

Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: besparen op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe hier op grote schaal groene energie opgewekt kan worden. Let wel: met bestaande technieken, dus met zonnecellen of windmo- lens. Maar... het Gooi kent merendeels natuurgebieden. Op de hei of in de Engen zien we liever geen zonnevelden en ook geen windturbines. De overtuiging is groot om iets te doen, maar om daar natuur voor op te offeren?In Hardegarijp zijn tientallen woningen gasloos en ener- gieneutraal door verbeterde isolatie en zogenaamde warmtepompen, met elektriciteit uit zonnecellen. Kos- ten per woning: rond € 50.000,-. Geen bedragen die een huiseigenaar zal kunnen investeren, zeker niet wanneer de banken dit (nog) niet willen financieren.Hier ligt dus duidelijk een taak voor de overheid. Het ligt voor de hand om die taak bij de gemeenten neer te leg- gen, maar dan moeten de gemeenten wel middelen krij- gen van de Rijksoverheid om die taak te kunnen uitvoe- ren. De overheid heeft de taken voor het Sociaal Domein gedelegeerd aan gemeenten, zonder de financiering daarvan goed te regelen. Veel gemeenten hebben daar- door dreigende tekorten op de begroting voor 2020. Dat kan niet weer gebeuren met duurzaamheid; zonder dui- delijke richtlijnen en financiële ondersteuning zijn gemeenten veroordeeld tot mooi weer spelen.   BroN: Larens Journaal 273  Peter Calis, wethouder
Ga terug

Publicatie datum: 28-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Vrijheid

18 jan.- Elk jaar, om precies te zijn op 5 mei, gaan mijn gedachten uit naar de woorden van mijn oma: 'Toen de jeeps kwamen, begon mijn strijd voor echte vrijheid.' Een opmerkelijke uitspraak voor een toen nog jonge vrouw, die de Tweede Wereldoorlog aan den lij  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

9°Czo
7,5°Cma
7,5°Cdi
8°Cwo

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 103 Chinees Nieuwjaar

22 jan.- Welkom in ‘Het jaar van de rat’ ( 25 januari - 11 februari 2021). Een Chinese vriendin maakte mij erop attent. Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestperiode die zich kenmerkt door maaltijden met de famil  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]