Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duurzaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantieb stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s!

Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: besparen op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe hier op grote schaal groene energie opgewekt kan worden. Let wel: met bestaande technieken, dus met zonnecellen of windmo- lens. Maar... het Gooi kent merendeels natuurgebieden. Op de hei of in de Engen zien we liever geen zonnevelden en ook geen windturbines. De overtuiging is groot om iets te doen, maar om daar natuur voor op te offeren?In Hardegarijp zijn tientallen woningen gasloos en ener- gieneutraal door verbeterde isolatie en zogenaamde warmtepompen, met elektriciteit uit zonnecellen. Kos- ten per woning: rond € 50.000,-. Geen bedragen die een huiseigenaar zal kunnen investeren, zeker niet wanneer de banken dit (nog) niet willen financieren.Hier ligt dus duidelijk een taak voor de overheid. Het ligt voor de hand om die taak bij de gemeenten neer te leg- gen, maar dan moeten de gemeenten wel middelen krij- gen van de Rijksoverheid om die taak te kunnen uitvoe- ren. De overheid heeft de taken voor het Sociaal Domein gedelegeerd aan gemeenten, zonder de financiering daarvan goed te regelen. Veel gemeenten hebben daar- door dreigende tekorten op de begroting voor 2020. Dat kan niet weer gebeuren met duurzaamheid; zonder dui- delijke richtlijnen en financiële ondersteuning zijn gemeenten veroordeeld tot mooi weer spelen.   BroN: Larens Journaal 273  Peter Calis, wethouder
Ga terug

Publicatie datum: 28-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Verklaring fractievoorzitter Larens Behoud over de ontstane onrust in het dorp met betrekking tot de herontwikkeling van de Brink.

3 aug.- Laat ik voorzichtig zeggen dat ik wel eens rustiger van vakantie ben teruggekomen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie ook genoeg mee gekregen van wat er in Laren speelde. Het gaat wat ver om te zeggen dat we 24/7 met dorpspolitiek bezig zijn, maar de perikelen ro  Lees verder

[Kijk op Laren]

De Brink, het dorp, de mensen

3 aug.- Op 24 juni om 22.42 uur werd ik met onmiddellijke ingang voorzitter van de mooiste, grootste en meest interessante politieke club van Laren. Reden was het aannemen van het raadsbesluit inzake de herinrichtingsschets De Brink en het opstap  Lees verder

[Het weer in Laren]

31°Cwo
31°Cdo
28,5°Cvr
24,5°Cza

[Opinie]

Bomen

25 juli.- ‘Bomen maken emotie los en al snel verdwijnt de rede dan door de achterdeur.’ Zo valt Ronald Frisart vanochtend met de deur in huis in zijn analyse over de commotie die in Laren is ontstaan met betrekking tot de 24 juni door de gemeenteraad aangenomen ‘Inrichtingschets Herinrichting Brink’ waarin een Wadi, een verdiepte bovengrondse wateropvang van 60 bij 30 meter en dientengevolge een bomenkap van 41 bomen op de historische Brink is voorzien. Inmiddels ondersteunen ruim 1350 handtekeningen de petitie ‘stop de bomenkap’ en oo  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 131 Vladimir Horowitz

6 aug.- Vorige week schreef ik dat ik altijd iets heb met wereldberoemde pianisten. Bizar natuurlijk, ik ben slechts een liefhebber. Na de verrassende ontmoeting met meesterpianist Alfred Brendel vorig jaar tijdens het Opera Forwa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]