Frits Westerkamp deelnemer aan coalitieoverleg namens Larens Behoud

Frits Westerkamp neemt samen met fractievoorzitter Karel Loeff namens Larens Behoud deel aan de
coalitieonderhandelingen die deze week zijn gestart. Het bestuur van de partij draagt hem als
kandidaat-wethouder voor bij de nieuw te vormen coalitie.
Frits Westerkamp heeft bestuurlijke ervaring als wethouder van drie verschillende gemeenten in
Noord-Holland: Langedijk, Hollands Kroon en Bergen. Daarnaast was hij lange tijd fractievoorzitter
van de PvdA in Langedijk en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad aldaar.
Lokale democratie, bestuurlijke vernieuwing en inwonersbetrokkenheid vormen de rode draad in zijn
carrière. Westerkamp is tevens professioneel coach van lokale politieke partijen, wethouders en
raadsleden. Voor zijn lange bestuurscarrière was Westerkamp werkzaam in de zorg, in de intensive
care en was hij beleidsmedewerker ambulancezorg.
Larens Behoud voorzitter Ineke Hilhorst is verheugd over Frits Westerkamp als kandidaat wethouder
en het zorgvuldige proces dat nu plaatsvindt bij de formatie. ‘Ons dorp verdient het om goed
bestuurd te worden, dat mogen de bewoners van ons als grootste partij ook verwachten. Wij hebben
een profiel opgesteld waaraan onze bestuurders moeten voldoen, dat geldt voor onze raadsleden,
maar zeker ook voor onze belangrijke wethouderspositie.’
Laren staat voor een aantal stevige opgaven en daar moest de beste kandidaat voor de taak bij
gezocht worden. Hilhorst vervolgt: ‘wij zijn via het samenwerkingsverband lokale partijen in contact
gekomen met Frits en hebben hem bereid gevonden zich als wethouder kandidaat te stellen namens
Larens Behoud voor de komende 4 jaar’. (Lees onder de foto verder.)

Foto: Frits Westerkamp, kandidaat wethouder namens Larens Behoud 2022-2026

In de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. kreeg Larens Behoud opnieuw de meeste stemmen
en mocht als de grootste lokale ledenpartij van Laren het initiatief nemen om een nieuwe coalitie te
vormen. Wethouder Jan den Dunnen ging als informateur aan de slag om met alle partijen in de
Larense gemeenteraad af te stemmen of er een brede coalitie te vormen is. Inmiddels is hij door
Larens Behoud, VVD en D66 aangesteld als formateur bij deze besprekingen.