Burgemeester Nanning Mol over proces Brinkplan

21 juli.- Afgelopen weken is er in de media en op internet veel discussie over de ‘inrichtingsschets Herinrichting Brink’, die door de gemeenteraad van Laren is aangenomen op 24 juni 2020. Burgemeester Nanning Mol ziet dat daarbij uiteenlopende beelden bestaan over het vervolgproces en hecht er daarom aan duidelijkheid te geven over de stand van de besluitvorming en het vervolgproces. 

Democratisch proces

De herinrichtingsschets is door de gemeenteraad van Laren, het hoogste orgaan van de gemeente, vastgesteld. Daaraan wordt dus uitvoering gegeven door het college en de organisatie. Van vertraging of uitstel is dan ook geen sprake, wel van zorgvuldigheid en heldere stappen in het participatieproces voor inwoners. 

Betrokkenheid

Er is al veel betrokkenheid geweest bij de plannen voor herinrichting van de Brink en die blijft ook. Dat is begrijpelijk. Het college blijft daarom inzetten om alle inwoners van Laren goed te informeren. Door ruimte te geven aan betrokkenheid van inwoners wordt de raad in staat gesteld een weloverwogen vervolgbesluit te nemen. Pas na het definitieve raadsbesluit wordt met de uitvoering gestart. 

Klankbordgroep

De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het plan uit te werken met wensen en adviezen van een klankbordgroep te formeren uit de raad. Het college voelt zich in principe gehouden de motie van de raad uit te voeren, zoals die is aangenomen, maar moet zich na de zomer nog beraden op de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld met een meer uitgebreide samenstelling. 

Meer informatie vindt u op de pagina Herinrichting De Brink   Bron: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 21-7-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Verklaring fractievoorzitter Larens Behoud over de ontstane onrust in het dorp met betrekking tot de herontwikkeling van de Brink.

3 aug.- Laat ik voorzichtig zeggen dat ik wel eens rustiger van vakantie ben teruggekomen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie ook genoeg mee gekregen van wat er in Laren speelde. Het gaat wat ver om te zeggen dat we 24/7 met dorpspolitiek bezig zijn, maar de perikelen ro  Lees verder

[Kijk op Laren]

De Brink, het dorp, de mensen

3 aug.- Op 24 juni om 22.42 uur werd ik met onmiddellijke ingang voorzitter van de mooiste, grootste en meest interessante politieke club van Laren. Reden was het aannemen van het raadsbesluit inzake de herinrichtingsschets De Brink en het opstap  Lees verder

[Het weer in Laren]

31,5°Cwo
28,5°Cdo
24°Cvr
21°Cza

[Opinie]

Bomen

25 juli.- ‘Bomen maken emotie los en al snel verdwijnt de rede dan door de achterdeur.’ Zo valt Ronald Frisart vanochtend met de deur in huis in zijn analyse over de commotie die in Laren is ontstaan met betrekking tot de 24 juni door de gemeenteraad aangenomen ‘Inrichtingschets Herinrichting Brink’ waarin een Wadi, een verdiepte bovengrondse wateropvang van 60 bij 30 meter en dientengevolge een bomenkap van 41 bomen op de historische Brink is voorzien. Inmiddels ondersteunen ruim 1350 handtekeningen de petitie ‘stop de bomenkap’ en oo  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 131 Vladimir Horowitz

6 aug.- Vorige week schreef ik dat ik altijd iets heb met wereldberoemde pianisten. Bizar natuurlijk, ik ben slechts een liefhebber. Na de verrassende ontmoeting met meesterpianist Alfred Brendel vorig jaar tijdens het Opera Forwa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]