Nieuwsbrief Wateroverlast

    Bekijk de webversie
 

Nieuwsbrief Wateroverlast

 

Jaargang 2018, 21 december
 
de brink in Laren is ondergelopen met water

De laatste nieuwsbrief over Wateroverlast van dit jaar.

En waarschijnlijkook de laatste nieuwsbrief die er

zo uitziet. In 2019 krijgt de aanpak

een eigen gezicht, worden de eerste (gebieds

projecten gerealiseerd

en weten bewoners hoe ze zelf met

afkoppelen aan de slag kunnen.

Maar eerst een blik op waar we nu staan.

In deze nieuwsbrief leest u

over belangrijke onderdelen van de aanpak,

de eerste ervaringen met

afkoppelen en hoe de vergoedingsregeling

eruit gaat zien.

 

Hoe ver zijn we met het uitvoeringsplan om regenwate

r uit het riool te houden?

Er wordt hard gewerkt aan het bedenken en maken van

het uitvoeringsplan.

De verwachting was dat dit plan eind 2018 klaar zou zijn

. Het maken van het plan

, de voorbereidingen, de bijhorende vergoedingsregelingen

en het beschikbaar

krijgen van middelen en mensen kost echter meer tijd.

Door nieuwe inzichten

en eerste ervaringen met afkoppelen, hebben we ook

weer nieuwe vragen waar

we een antwoord op moeten vinden. Ook moet er

straks veel informatie

worden vastgelegd op kaartmateriaal en in een nieuw

archief. Zodat we na

afloop weten welke oplossingen en systemen er

waar aangelegd zijn.

Er is druk om het uitvoeringsplan snel op te stellen,

aan de andere kant

zijn we eigenlijk al begonnen met uitvoeren, om te

kunnen leren van

kansen en ontwikkelingen die zich nu al voordoen.

Het uitvoeringsplan

is klaar rond april 2019.

Regenwateropslag op particulier terrein en

in de openbare ruimte
Voor de aanpak wordt zowel gekeken naar de mogelijkheden voor i

 

ndividueel afkoppelen op particulier terrein, als naar ontwikkelingen

in de openbare ruimte en mogelijkheden voor een gezamenlijke

voorziening. Wat passen we in de openbare ruimte aan en wat

betekent dat qua kansen voor de mensen die daar in de omgeving

wonen? Dat brengen we allemaal in kaart in het uitvoeringsplan.

Aanpak per gebied
We kiezen voor het aanpakken per gebied, omdat dit ons

het afkoppelen en lokaal verwerken van regenwater binnen

een gebied zijn bijvoorbeeld de herinrichting van een weg, a

ndere werkzaamheden in de openbare ruimte, maar ook een

nieuwe tuininrichting van een bewoner. Een nieuw inzicht is

dat ook de samenhang tussen de gebieden hierbij belangrijk is.

Een gebiedsaanpak vraagt om veel afstemming met andere

vakcollega’s in groen, verkeer, openbare ruimte (wegconstructies)

en ruimtelijke ordening. We trekken samen op en kijken naar

kansen om regenwater te kunnen verwerken in een gebied,

in samenhang met omliggende gebieden.

De winkel is al open!
Ook nu zijn er al plannen in ontwikkeling. Dat willen we ook,

want we leren veel van de praktijk. Zo starten we binnenkort

al met de uitvoering van eerste projecten in het dorp, omdat

we kunnen aansluiten bij ontwikkelingen die zich voordoen.

Dit kan bijvoorbeeld ook een reconstructie zijn die uitgesteld

is in afwachting van de aanpak voor wateroverlast, en die we

niet langer willen uitstellen. We willen zoveel mogelijk kansen

die er zijn benutten, vanaf het begin. En ervaringen opdoen.

 
Vergoeding voor afkoppelen en opvang van regenwater

De afkoppel- of vergoedingsregeling is een regeling waarbij je

de afkoppelkosten van regenwater op het riool en kosten voor

wateropvang op eigen terrein krijgt vergoed, onder bepaalde

voorwaarden. De regeling is nu in de maak. De verwachting is

dat de vergoedingsregeling begin volgend jaar klaar is. Zodra

de regeling ingaat, zullen we dat volop communiceren.

Hoeveel krijgt u vergoed op uw afkoppelingkosten?
Dit hangt af of u inmiddels uw regenwater al heeft afgekoppeld

of dit doet na bekendmaking van de vergoedingsregeling.

A. De aanvrager van de vergoeding heeft regenwater

op zijn huis en perceel afgekoppeld van het riool

in de periode tussen april 2015 tot datum bekendmaking

van de regeling.
Er wordt een vergoedingsovereenkomst gesloten met de

volgende voorwaarden:

 • De gemeente vergoedt de gemaakte kosten in beginsel 
 • voor 100%, op basis van redelijkheid en noodzaak 
 • (uiteraard in overleg met de aanvrager). We zijn blij met deze koplopers. Tegelijkertijd gaat het om gemeenschapsgeld dus zijn we kritisch. Een gemaakte keuze kan veel duurder zijn geweest dan wat nodig was volgens onze aanpak. Het moet redelijk zijn.
 • De kosten hebben betrekking op de ingrepen en voorzieningen die het afkoppelen van regenwater op eigen perceel mogelijk maken.
 • Het afkoppelen van regenwater op het riool is onomkeerbaar en definitief; de eigenaar loost nooit meer regenwater van zijn huis en perceel op het riool.
 • De perceeleigenaar is eigenaar van de aangebrachte voorzieningen en verantwoordelijk voor het goed blijven werken van deze voorziening. En verricht hiervoor het noodzakelijke onderhoud.

B. De aanvrager gaat regenwater op zijn huis en perceel afkoppelen van het riool na datum bekendmaking van de regeling.
Er wordt een vergoedingsovereenkomst gesloten met de volgende voorwaarden:
 • De gemeente vergoedt de kosten op basis van het afkoppeladvies van de afkoppeladviseur. Dit advies beschrijft wat er nodig is om regenwater te kunnen afkoppelen van het riool.
 • Het afkoppelen van regenwater op het riool is onomkeerbaar en definitief; de eigenaar loost nooit meer regenwater van zijn huis en perceel op het riool.
 • De perceeleigenaar is eigenaar van de aangebrachte voorzieningen en verantwoordelijk voor het goed blijven werken van deze voorziening. En verricht hiervoor het noodzakelijke onderhoud. 
 
De afkoppeladviseur bij u thuis
Gaat u als bewoner aan de slag met de tuin, wilt u de dakgoten vernieuwen of al afkoppelen, dan kunt u nu al bij ons terecht voor een gratis advies. Het advies is bij de afkoppelregeling straks een verplichte stap om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Lees hieronder meer over het werk van afkoppeladviseur Harm Middelburg, specialist in het opvangen van regenwater.
 
Aan de slag met tuin of dakgoot? Vraag ons advies!
 
Harm Middelburg is specialist in het opvangen van regenwater. Als afkoppeladviseur is hij betrokken bij de aanpak om wateroverlast in Laren te voorkomen. Een bewoner die aan de slag gaat met de tuin, dakgoten wil vernieuwen of al wil afkoppelen, kan nu al bij hem terecht voor een gratis advies.
Wanneer vraag ik om advies van de afkoppeladviseur?
Harm: ‘Doe dit vooral als je de tuin aanpakt, de dakgoten vernieuwt of zoekt naar manieren om het regenwater van het dak de tuin in te laten lopen. Op locatie bekijk ik met de bewoner de situatie en onderzoek ik waar kansen liggen om het afgekoppelde water in de tuin op te vangen en te verwerken.’

Hoe verloopt een adviesgesprek?
‘Ik bespreek met de bewoner eerst de huidige situatie: hoe groot is het dakoppervlak, hoe groot is de tuin en wat zijn de plannen voor de tuin. We bekijken samen het afwateringsmodel. Dit is een kaart van de directe omgeving, waarop het effect van een bui van 60 millimeter in een uur zichtbaar is gemaakt. De kaart laat zien waar er hoeveel water ontstaat op straat en waar dit naartoe loopt. Ik bespreek met de bewoner of dit beeld ook klopt met de praktijk. Of het herkenbaar is en vooral hoe dit ervaren wordt. Hebben ze bijvoorbeeld de natte plek in hun tuin, die de kaart aangeeft, al ooit zo ervaren? Soms is dat bewoners niet eerder opgevallen. Zo ontstaat ook een beter beeld bij het snelle wegzakken van water in hun tuin. Als de hoeveelheid water die nu rechtsreeks inde tuin valt niet wordt ervaren als overlast, dan kan de tuin het beetje extra regenwater van een dak prima aan.’

Welke kansen biedt een herinrichting van een tuin?
‘Een herinrichting van de tuin biedt volop kansen voor regenwaterafvoer. Het is ideaal als de tuin afloopt naar een plek waar het water naartoe kan. Bijvoorbeeld naar een verdiepte plantenborder, een lager stuk gazon of een vijver die een beetje mag overstromen. Dat is een perfecte bovengrondse oplossing, omdat het qua aanleg goedkoop is en qua onderhoud gemakkelijk. Takjes, bladeren en zanddeeltjes die via het dak met het regenwater de tuin in komen, kun je zo opharken en verwijderen. Bij het ondergronds opvangen van water is daarvoor een aparte zandvangput nodig die schoongemaakt moet worden.’

Kunnen we overal bovengronds oplossingen bedenken?
‘Nee. Denk aan de situatie waarbij de tuin afloopt naar de woning. Dat wil je niet hebben. Een ondergrondse voorziening is dan de oplossing. De meest bekende is een plastic krat waar het water invalt en vervolgens kan wegzakken de bodem in. Om verstopping van kratten te voorkomen, maak je in de regenpijp een bladafscheider voor het blad dat meekomt van het dak. Ondergronds plaats je een zandvangput. Dit is een bak met een rooster waarin het zand achterblijft. Natuurlijk kun je de zandvangput ook bovengronds maken. Door bijvoorbeeld de regenpijp te laten lopen in een grindbak. Deze grindbak sluit je via een drain aan op de kratten ondergronds. Zo vang je ook blad en vuil op en kun je dit makkelijker verwijderen. Je bespaart dan de zandvangput, die je ook niet hoeft te onderhouden.’

Heb je al huizen afgekoppeld?
‘Jazeker, de eerste huizen in Laren zijn afgekoppeld. Zo was ik bij een bewoner die zelf al een begin had gemaakt. Hij had een regenpijp onder een vlonder doorgebracht om rechtstreeks in een vijver uit te laten komen. Een prachtige oplossing. Het peil in de vijver kan tijdelijk een stukje stijgen tot boven de rand. Door de plantvakken rondom iets hoger te plaatsen, zakt het waterpeil vanzelf naar beneden. Straks gaan we als gemeente zelf actief bewoners benaderen. Per adres, straat of wijk, dat hangt af van de aanpak in de omgeving. Want we kijken niet alleen naar de oplossingen op particuliere grond, maar ook naar oplossingen in de openbare ruimte.’

Wat gebeurt er na het adviesgesprek?
‘Op basis van de verkregen en verder bekende informatie ontvangt de bewoner een advies per mail. Dit advies wordt dan ook afgestemd met de hovenier die er eventueel bij betrokken is.’
 
Hoe vraag ik een gesprek aan met de afkoppeladviseur?
Hiervoor kunt u een mail sturen naar wateroverlast@laren.nl Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer in de mail. Plaats als onderwerp ‘aanvraag adviesgesprek’. Wij nemen dan zo snel mogelijk (binnen 5 werkdagen) contact met u op.
 
We doen het graag samen met en voor u!
We horen graag van u wat u van ons nodig heeft en hoe we samen de regenwateroverlast kunnen voorkomen. Heeft u daarover vragen of opmerkingen, laat het ons weten via wateroverlast@laren.nl Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer in de mail. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Natuurlijk hoort u komend jaar veel meer van ons. Er is een website in de maak, waar alle informatie met voorbeelden en tips overzichtelijk samenkomt. Ook bij de afzonderlijke projecten in ontwikkeling laten we van ons horen. Dit kan zijn in de vorm van speciale bijeenkomsten voor betrokken bewoners, tot individuele gesprekken en adviezen.
In het totale uitvoeringsplan maken we voor u duidelijk welke gebieden er zijn. We werken aan een gebiedskaart, met ook een overzicht van de geplande reconstructies in de openbare ruimte. Zo kunt u dan zien wanneer we bij u in de buurt bezig zijn. Ook zoeken we onze partners, zoals scholen en verenigingen, om samen Laren regenklaar te maken!
 
Daken zonder goten anno 1990
 
Peter Calis is als wethouder nauw betrokken bij de aanpak wateroverlast. Zelf liet hij al in 1990 zijn huis bouwen zonder dakgoten. Want het afkoppelen van regenwater van het riool heeft vele voordelen, en is dé manier om veel toekomstig regenwater in Laren af te kunnen voeren.

 Foto: Peter Calis in zijn tuin
Waarom koos je daar toen al voor, een huis zonder dakgoten?
Peter: ‘Ik ben gek op tuinieren. Ik vond het heel erg jammer dat het regenwater zomaar in het riool zou verdwijnen. Ik wilde het in mijn tuin hebben. Zodat ik minder hoef te sproeien en er een meer natuurlijk verloop ontstaat van de vochtigheid in mijn tuin. Rond het huis valt het regenwater nu zo van het dak mijn tuin in.’

Hoe leid je het regenwater dat op je dak valt je tuin in?
‘Mijn grootvader was boer in Laren. Die boerderijen hadden allemaal geen goten, en klinkertjes langs de gevels. Van kinds af aan weet ik niet beter dan dat je zo voorkomt dat zand opspat tegen de gevel. Daarom heb ik aan de ene kant van ons huis onder het dak in de border een straatje keien neergelegd. Aan de andere kant ligt ons terras. Het water loopt er af de tuin in. Het terras ligt op het zuiden, de tegels worden dus nooit groen. Want groen uitslag heeft niks met neerslag te maken. Het komt door de algengroei, en algen groeien in de schaduw.’

Hoe verliep bij jou in de tuin die enorme regenbui destijds?
‘Ons huis ligt een paar meter hoger dan het centrum waar de wateroverlast ontstaat. Als mijn regenwater van het dak in het riool zou lopen, dan stroomt het behoorlijk snel naar beneden, bijvoorbeeld naar de Zijtak bij de houtzagerij waar veel wateroverlast is. 70% van wateroverlast wordt veroorzaakt door regenwater dat pijlsnel via het riool naar het centrum wordt afgevoerd. Voor ongeveer 30% door het water wat er op de openbare ruimte valt en via straten naar beneden stroomt. Juist als je hoger woont in Laren en zelf geen last van water hebt, draag je door je regenwater af te koppelen veel bij aan het voorkomen van wateroverlast in het centrum.’

Wat gebeurt er met zoveel regenwater als het de tuin in loopt?
‘We wonen hier op zand, het water is meteen weg. In de Eng zijn wel bepaalde gebieden met stukjes leemgrond, dat is minder doorlatend. In Laren vind je amper stukjes leemgrond. Het laten weglopen van water in je tuin kan daarom juist zo goed hier. Omdat we fantastische zandgrond hebben, het water is in een mum van tijd verdwenen.’

Een dak zonder goten, nog andere voordelen?
‘In 1990 trokken we op Sint Jan dag (red. 24 juni) ons nieuwe huis in. Tijdens de eerste winter viel mij pas de enorme hoeveelheid blad op, dat afkwam van de imposante rij eiken voor ons huis. Ik moest heel veel bladeren van het gazon afharken. Toen bedacht ik me: Tjonge, als ik nu dakgoten had gehad, dan had ik rond het hele huis mijn ladder op moeten zetten om al het blad uit de goot te halen. Dus ik was erg blij met deze oplossing. Blad wat op het dak valt waait of regent eraf. De tuin slurpt het water zo op, daar merk je echt helemaal niks van.’

Heb je nog andere tips?
‘Maak vanaf je huis een verval, zodat het water niet richting huis loopt maar richting tuin. En waar het niet kan, kun je ook een dakgoot laten en de pijp van de dakgoot naar de tuin afvoeren.’
 
Foto: onder de kil (knik van twee daken) bij de hortensia's ligt de rij steentjes tussen de planten. De border loopt door tot onder de dakgoot.
 
Meer informatie
 

Bron: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 5-1-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Een lange, hete zomer

13 juli.- Elsevier heeft Laren op de tweede plaats gezet als fijnste plaats van Nederland om in te wonen.Het gemeentebestuur is daar met recht trots op, in het volle besef dat we dat allemaal s  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ik lijk in zeker opzicht op mijn vader

13 jui.- Ik lijk in zeker opzicht op mijn vader; hij had ook nooit wat in huis dat misschien, op een zeker moment, van nut kon zijn. Zijn 'gereedschap' beperkte zich tot een hamer, nijptang en een schroevendraaier en als er een ba  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cdi
14°Cwo
15,5°Cdo
17,5°Cvr

[Opinie]

Jan Modaal zit klem

13 juli.- Volgens De Telegraaf hebben mensen met een modaal inkomen de afgelopen jaren hun vaste lasten flink zien stijgen. Ze komen steeds meer in de gevarenzone. Dan zijn er nog 3 miljoen gepensioneerden waarvan de oude  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 75

13 juli.- Op internet ontdekte ik bij toeval telefoonhoesjes voor mijn iPhone met afbeeldingen uit het oeuvre van Larens grootse meesterschilder Anton Mauve. Verrassend want aandacht in Nederland voor het werk van Mauve lijkt verslapt en nagenoeg ver  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]