Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

nov.- In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens auto- matisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw gege- vens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrek- kingsbeperking van uw persoonsgegevens.Automatische verstrekkingUw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Soci- ale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschap- pelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, krijgen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.Gegevensverstrekking aan andere instanties beperkenCuratoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerke- lijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrek- kingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Bron: Gemeente LarenGa terug

Publicatie datum: 26-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zorg voor elkaar en Laren

23 mrt.- Beste leden van Larens behoud  Namens mijn mede bestuursleden Ineke, Frank, Leon en Leo spreek ik allereerst de hoop uit dat het jullie en jullie dierbaren goed gaat in deze bizarre tijd. En dat het stringent houden aan de RIVM richtlijnen voor ons allen mag leiden tot het ontsnappen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Beste steunfractieleden van Larens Behoud

1 apr.- Beste Steunfractieleden,   Het zijn bizarre tijden. De wereld is deels op slot, tot stilstand gekomen, en helaas hebben we in Laren ook zieken te betreuren en zijn er mensen overleden aan het coronavirus. Dat alles raakt ons zeer. Via de app en op andere wijzen zijn onze wethouders en onze fractie op  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cza
3°Czo
3°Cma
9°Cdi

[Opinie]

Italie ,zieligste jongetje van de klas

1 apr.-De man op de foto is Guiseppe Conte, sinds 1 juni 2018 de 58e premier van Italië. Deze week waste hij Nederland de oren omdat we niet onmiddellijk akkoord gaan met het voorstel de portemonnee te trekken om de Italiaanse economie te redden nu die door de Coronacrisis onder zware druk staat. Nederland wil eerst garanties dat het land nou eens eindelijk financieel orde op zaken stelt, ze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 113

1 apr.-Dit kan er ook nog wel bij, moet de Singer-directie gedacht hebben toen maandagochtend bleek  – bizar, op de geboortedag van de beroemde schilder– een Van Gogh uit het museum was gejat. Het van het Groninger Museum geleende werk ‘Lentetuin’ (1884) schilderde Vincent  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]