Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

nov.- In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens auto- matisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw gege- vens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrek- kingsbeperking van uw persoonsgegevens.Automatische verstrekkingUw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Soci- ale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschap- pelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, krijgen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.Gegevensverstrekking aan andere instanties beperkenCuratoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerke- lijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrek- kingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Bron: Gemeente LarenGa terug

Publicatie datum: 26-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Luister naar elkaar door Sean Bogaers

26 juni.- Larens Behoud gemeenteraadslid Sean Bogaers deed gisterenavond tijdens de raadsvergadering een oproep aan ons allen.    Geachte raadsleden, college, en voornamelijk ook de inwoners van Laren,   M  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

OPROEP EXTR ALGEMENE LEDEN VERGADERING inzake BRINKPLAN 18 juli Singer aanmelden via info@larensbehoud.nl

  Aan de leden van Larens Behoud,   2 juli.- Afgelopen woensdagavond 24 juni is in de gemeenteraad de ‘Inrichtingsschets Herinrichting Brink’ behandeld. Larens Behoud heeft geprobeerd -gezien de reuring de afgelopen week op o.a. social media en ander  Lees verder

[Het weer in Laren]

14,5°Cma
18°Cdi
18°Cwo
16°Cdo

[Opinie]

Tekenen bij het kruisje!?

8 juni.- Fractievoorzitter van Larens Behoud Karel Loeff is terughoudend en voorzichtig als het gaat om de vroegtijdig rondgebazuinde ‘voorkeursvariant voor het Rabopand’.Loeff hierover: ‘Ik vind het op zijn minst onhandig van VVD wethouder Ton Stam dat hij -nog  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 126 Bomenkap op de Brink

2 juli.-  Als we niet oppassen worden er binnenkort 41 bomen gekapt op de Brink. De raad besloot er vorige week woensdag over. De voorzitter van Larens Behoud werd over die ‘Herinrichtingsschets’ zo kwaad - &lsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]