Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

nov.- In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens auto- matisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw gege- vens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrek- kingsbeperking van uw persoonsgegevens.Automatische verstrekkingUw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Soci- ale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschap- pelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, krijgen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.Gegevensverstrekking aan andere instanties beperkenCuratoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerke- lijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrek- kingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Bron: Gemeente LarenGa terug

Publicatie datum: 26-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

IJspret

12 nov.- De dagen worden weer korter en donkerder, de temperatuur daalt; dan weet je dat het er weer aan zit te komen... “Winter Village” de ijsbaan in Laren, een jaarlijks terugkomend evenement op de Bri  Lees verder

[Kijk op Laren]

Door De Bank Genomen

17 nov.- “Wat een fantastisch en spontaan initiatief vanuit betrokken dorpelingen o.a Ineke van Vaassen, Bettie Bruins, Antoinetty vd Brink, Herold van d Berg en Wim Jordaan.De voorbereidingen van het open atelier waar 10 lokale kunstenaars hun werk tonen zijn in volle ga  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
9°Cvr
10°Cza
10°Czo

[Opinie]

Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duur- zaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantiebe- stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s! Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: bespa- ren op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe h  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 96

4 dec.- Een paar weken geleden kwamen we als ‘sponsorbrigade’ bij elkaar, drie oud-collegae met wie ik als producent samen heb gewerkt bij de ontwikkeling en vormgeving van commerciële televisie in Nederland.  Met een sjiek woord noemen ze dat non-spotcommunicatie. De collegialiteit van destijds  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]