Kennismaking met lokale politiek smaakt naar meer…

Afgelopen week stonden Burgemeester Nanning Mol, Larens Behoud wethouder Jan den Dunnen en VVD-raadslid Désirée Niekus voor de klas.

Voor de klasLeerlingen van groep 8 van de Gooische School in Laren kregen afgelopen donderdag online voorlichting over het reilen en zeilen van de lokale Larense politiek. In de maanden ervoor is in de klas gesproken over democratie, de landelijke 2e kamerverkiezingen en zijn er door de leerlingen werkstukken gemaakt. De online samenkomst met het lokale Larense bestuur was de afsluiting van dit schoolproject. Hierin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen lokale en landelijke politiek en wat de samenhang is van die 2 bestuurslagen.

De meeste vragen waren voor de Burgemeester, onder andere of hij ‘baas van het dorp’ is; hij legde uit dat hij met de wethouders uitvoert en dat de gemeenteraad bepaalt wát er uitgevoerd moet worden. De kinderen wilden weten of de autospotters nou echt zo’n kwaad doen en een enkeling gaf aan dat ze willen meepraten met het Larense gemeentebestuur.

Wethouder den Dunnen onderzoekt momenteel of er een ‘jeugdraad’ opgezet kan worden om de Larense jeugd meer bij de zo belangrijke lokale politiek te betrekken. Hij zegt daarover: ‘lokaal worden er keuzes gemaakt die direct van invloed zijn op onze leefomgeving en het is van belang daar onze jeugd bij te betrekken.
Zo’n jeugdraad zou dan een aantal keren per jaar samenkomen met de echte gemeenteraad om ook daar de stem van de Larense jeugd te laten horen. Het initiatief voor een jeugdraad in Laren kwam van kunstenaar Hans Houtkamp en Larens Behoud raadslid Sean Bogaers.