Erfgooiers in de schemering ( geschiedenis van erfgooiers)

7 dec.- Deze week werd bij Amsterdam Auctions het schilderij' Erfgooiers in de schemering' geveild. Het olieverfschilderij is een werk van de schilder Hendrik jan Wolter.

Het Gemeenlant van GoylantIn de Middeleeuwen waren er in het Gooi veel stukken grond die onverdeeld waren. Dit betekende dat het niemand het land bezat. Deze stukken land werden gemeente of meent genoemd, het Gemeenlant van Goylant. Vaak ging het om grasland, akkers rond de dorpen en woeste gronden. Woeste gronden bestonden uit grond met stukken heide, grassen en riet. Ook stonden er wat bomen en lagen er keien. De boeren in de omgeving maakten gebruik van de meent. Op de woeste grond graasden schapen. Het hout en de stenen van de woeste grond werden gebruikt voor het bouwen van boerderijen en stallen. Land in het bezit van het Klooster EltenIn de tiende eeuw kwam het land in bezit van het klooster Elten bij Emmerik. Het land was wel van het klooster maar ze moesten wel rekening houden met de boeren. Die hadden immers het gebruiksrecht op de grond. De boeren letten goed op dat er niemand aan het gebruik van hun land kwam. Aan het einde van de Middeleeuwen begon de bevolking van de stad Naarden te groeien. Dit betekende veranderingen in het bezit en het gebruik van de meent. De erfgooiers ontstaanDe bevolking groeide en de stad Naarden moest herbouwd worden. Hiervoor werd een gedeelte van de woeste gronden opgeofferd. Ook werd een gedeelte van de woeste grond bewerkt om er gewassen te kunnen oogsten. De grootte van de onverdeelde grond werd kleiner. Maar er kwamen wel steeds meer gebruikers. De boeren besloten nu om samen een organisatie te beginnen, de erfgooiers. Erfgooiers, een organisatie van boerenDe erfgooiers hadden een belangrijke reden om samen een organisatie te beginnen. Door de groei van de stad Naarden hadden zij veel minder grond. Maar de meent werd wel door buitenstaanders en nieuwkomers gebruikt. Iedereen liet nu zijn vee grazen op de gemeenschappelijke weiden, dit werd scharen genoemd. Hiervoor wilden de erfgooiers strengere regels. SchaarbrievenAlle nieuwkomers en buitenstanders brachten hun schapen naar de gezamenlijke weide. De meent werd hierdoor overvol. Voor de erfgooiers was dit het grootste bezwaar tegen de nieuwkomers. De hulp van de landheer werd ingeroepen en hij schreef schaarbrieven uit. Hierin stond wie er verantwoordelijk was voor het beheer en gebruik mocht maken van het gemene land. De oudste schaarbrief die bekend is komt uit 1404. In deze brief worden de boeren erfgooiers genoemd. Dit is de naam waaronder de boeren bekend zijn geworden in het Gooi. Ruzie over het landHet ging niet altijd goed tussen de erfgooiers en de bezitters van het land, er was vaak ruzie. Daarom kwamen er steeds meer regels over onder andere de kwaliteit van de graslanden en heidevelden. In 1834 kwam er een voorstel van Albert Perk, de secretaris van de erfgooiersvereniging Stad en Lande. Deze vereniging ontstond in 1590. De erfgooiers kregen het eigendomsrecht over de weiden en een deel van de heide. De rest van de heide en de bouwlanden kwam in het bezit van de Nederlandse Staat. Erfgooierswet van 1912De bevolking groeide sterk in de 19e en 20e eeuw. Voor al deze mensen moest er woonruimte komen. De gemeentebestuurders uit de vereniging Stad en Lande wilden best de grond verkopen aan de gemeentes. De boeren in de vereniging voelden hier niks voor. Er ontstond ruzie. Uiteindelijk kwam er in 1912 de Erfgooierswet. Hierin werd besloten dat alle gemene gronden in het bezit kwam van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland. Vanaf 1917 werd er elk jaar vergaderd in de Grote Kerk van Naarden. Opheffing van de ErfgooiersIn de loop van de jaren nam de bevolking nog steeds toe en hiervoor was grond nodig. De vereniging verkocht stukken land om zo geld binnen te krijgen. De boeren binnen de verenging wilden liever de stukken land houden. Maar de niet-boeren wilden de grond verkopen om zo aan geld te komen. Weer kwam er ruzie. Natuurbeschermers wilden graag de bos en de heide houden en richtten de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) op. In 1933 verkocht de vereniging Stad en Lande aan het GNR 1524 ha heide en bos. Iedere erfgooier kreeg een gedeelte van dit geld. Na de Tweede Wereldoorlog verdween het Gooise boerenleven steeds meer. Dit leidde tot de opheffing van de vereniging van Erfgooiers op 28 april 1979.

Bron: Canon van Nederland
Ga terug

Publicatie datum: 7-12-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Vuurwerkverbod?

12 jan.-  Oudjaar is in Laren relatief rustig verlopen. Nederland maakt zich intussen op om, ook politiek, stelling te nemen tegen vuurwerk. Dat is begrijpelijk, als je ziet wat in de grote steden gebeurt en hoeveel letsel en milieubelast  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

17 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cvr
5,5°Cza
5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 102 voddenboer

16 jan.- Liefst 135 miljoen kilo aan kleding gooien we per jaar weg. Deze week kreeg ik vier GAD stickers met data waarop het textiel wordt opgehaald. 21 januari, ‘blue monday’, volgens sommigen de meest depressieve dag van het jaar, ma  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]