Gewijzigde regels voorwerpen op openbare plaats (uitstallingen op de weg)

18 jan.- Per 1 januari 2020 zijn de regels voor voorwerpen op openbare plaats (o.a. uitstallingen op trottoirs bij winkels) geactualiseerd. Dit heeft mogelijk gevolgen voor u. In deze brief leest u hier meer over.
Waarom?
Reclame en uitstallingen bepalen in toenemende mate mede de kwaliteit van onze leefomgeving. Naast ruimtelijke kwaliteit willen we een veilige situatie op de wegen in onze gemeente. Ook willen wij overlast voorkomen en zorgen voor een goede toegankelijkheid van trottoirs voor voetgangers, en voor mindervaliden en mensen met een kinderwagen of rollator in het bijzonder. Daarom was het wenselijk het bestaande beleid tegen het licht to houden en to actualiseren.
De regels zijn tot stand gekomen in overleg met onder andere Toegankelijkheidsteam Laren en Bijzonder Laren. Bij het opstellen is zoveel mogelijk een balans gezochts tussen de kwaliteit van de gebouwde omgeving/openbare ruimte, het voorkomen van overlast en de belangen van ondernemers en organisaties.Wat betekent dit voor u?
De mogelijkheid tot het plaatsen van vergunningvrije uitstallingen (kledingrekken, groente- en fruitkisten, reclameborden, etc.) blijft bestaan. Uitstallingen mogen echter niet Leiden tot onredelijke gevolgen voor de toegankelijkheid..Bijvoorbeeld:
Geleidelijnen, nooduitgangen, toegangsdeuren en trottoiropgangen dienen geheel vrij gehouden to worden:
De beschikbare trottoirruimte voor voetgangers moet minimaal 150 centimeter bedragen.
Bomen en groenvoorzieningen mogen niet gebruikt worden ten behoeve van uitstallingen.
In eerste instantie wordt u aangesproken als de  toezichthouders van de gemeente voorwerpen in de openbare ruimte bij u tegenkomen die niet voldoen aan de regels. Wanneer gesprekken onverhoopt niet Leiden tot een oplossing, kan handhavend worden opgetreden.Vergunningaanvragen
Voor reclame-uitingen op de gevel moet doorgaans een omgevingsvergunning worden aangevraagdviahetOmgevingsloket.Vooranderereclamevormenindeopenbareruimte moet een vergunning worden aangevraagd op grond van de Algemene plaatselijke verordening. Dit kan door een aanvraag in to dienen bij team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken, cluster Vergunningen via telefoonnummer 14 035 via info@laren.nl.
Wilt u meer weten?
Als bijlage bij deze brief treft u een kopie aan van de nieuwe regels. Deze zijn ook gepubliceerd op www.overheid.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen? Deze kunt u doorgeven aan team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken, cluster Handhaving via telefoonnummer 14 035 of via info@laren.nl.Bron: Bijzonder LarenGa terug

Publicatie datum: 18-1-2020

[Laren in beeld]

[Column]

'Laren let op uw saeck'

24 febr.-‘De Gooise politiek staat dit jaar voor een aantal belangrijke keuzes als het gaat om natuur, wonen, mobiliteit en werkgelegenheid. Een goede samenwerking daarbij is cruciaal’, aldus burgemeester van Hilversum Pieter Broert  Lees verder

[Kijk op Laren]

Taal

23 febr.- Waar zijn we zonder taal? Nergens.Niks een leuk gesprek, een fijn boek ofeen ingewikkelde puzzel. De computer wordt een onneembare vesting, vaar-wel Wikipedia of digitaal bankieren. Er  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
9°Cza
9,5°Czo
9°Cma

[Opinie]

Nog groener Crailo

23 febr,- Als je je op 1 januari hebt voorgenomen om gezonder te gaan leven, is het niet slim om op 2 januari je fiets op Marktplaats te zetten om meer in de auto te moeten stappen.Een huzarenstukje kun je het gerust noemen: De drie gemeenten die samen een prachtige buurtschap o  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 108 Johann Sebastian Bach

27 febr.-Al een paar weken zit onze meesterzanger hoog in de notenboom. Net terug uit Spanje. Luidruchtig klinkt zijn lokroep richting het mooiste meisje van het Mauvezand. Wie wil er straks in mei een gezinnetje van een merel of drie?  Ik dacht dat deze ‘BN  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]