Het geld klotst in Blaricum tegen de plinten: gemeente houdt 6,6 miljoen euro over

15 juni.- Over het afgelopen jaar houdt de gemeente Blaricum ruim 6,6 miljoen euro over. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor daarvan bijna 6,2 miljoen te stoppen in de algemene reserve, het grote gemeentelijke spaarvarken. Dat blijkt uit de Blaricumse jaarstukken 2018, waarover de politiek zich komende dinsdagavond buigt.

De weelde komt vooral (5,6 miljoen euro) uit een tussentijdse winstneming uit de grondexploitatie Blaricummermeent. Daar wordt veel gebouwd en dus grond verkocht, wat de gemeentelijke kassa doet rinkelen. Hoe fors die 5,6 miljoen is, blijkt als die wordt vergeleken met de totale Blaricumse uitgaven in 2018 (40 miljoen euro) en het balanstotaal vorig jaar (70 miljoen).

Al in 2009 en 2017 waren er winstnemingen uit de grondexploitatie Blaricummermeent: samen 9,2 miljoen euro. De komende jaren wordt gerekend op nog 12,1 miljoen. Volgens planning loopt deze grondexploitatie tot 2022. Wordt het boek gesloten, dan heeft de gemeente er bijna 120 miljoen euro in gestoken (denk aan plankosten, bouwrijp maken van grond, woonrijp maken van grond) en er krap 147 miljoen uit ontvangen. De totale winst bedraagt straks dus bijna 27 miljoen euro.

Sociaal domein

Tegenvallers waren er in 2018 ook. Zo kostte het sociaal domein 429.000 euro meer dan begroot, werd 209.000 euro minder binnengehaald aan OZB voor woningen en kostte de BEL-Combinatie (het ambtelijk apparaat) bijna 133.000 euro meer dan gedacht. Zonder de eenmalige opbrengsten (inclusief de Meent) en kosten houdt Blaricum over het vorige kalenderjaar 870.000 euro over.

Ook de zogeheten kengetallen tonen hoe goed Blaricum er voor staat. Het weerstandsvermogen, een verhoudingsgetal, is voldoende vanaf 1,0 en uitstekend vanaf 2,0. Blaricum schopte het tot 8,67.

Hoeveel van het vermogen eigen vermogen is, vertelt de solvabiliteit. De norm voor gemeenten is tussen de 25 en 40 procent. Blaricum reikt tot liefst 57,2 procent.

De structurele exploitatieruimte dan. Ligt die boven nul dan komt er blijvend meer geld binnen dan er uit gaat. Blaricum zag dit kengetal oplopen van 1,0 procent in 2017 naar bijna het dubbele vorig jaar: 1,9 procent.

Aflosing

De schuldquote tot slot. Met een percentage geeft die aan hoe de schuld zich verhoudt tot de inkomsten. De meeste gemeenten zitten tussen de 0 en 90 procent, bij 130 procent begint de gevarenzone. Blaricum drukte dit kengetal van een geringe en dus gunstige 2,9 procent in 2017 naar min 29,8 procent vorig jaar. De inkomsten lagen dus fors hoger dan de schulden. Wat hielp was aflossing van een lening van zes miljoen euro, waardoor de schuldenlast zakte naar 23 miljoen. Per jaar scheelt dat overigens maar 7.338 euro aan te betalen rente. Dat komt doordat de rente op die lening slechts 0,48 procent bedroeg.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 15-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cza
14°Czo
14°Cma
11,5°Cdi

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 89: De Singers

16 okt.-Waarom heeft het echtpaar Anna en William Singer, hun miljoenenvermogen honderd jaar geleden nooit aangewend om kunst te kopen van nu wereldberoemde schilders als Piet Mondriaan of Bart van der Leck die in Laren vlak bij hen om de hoek woonden. Had de zoon van de Pittsburghse staalmagnaat er geen oog voor? Was het hun behoudende, nogal zoet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]