In Laren forse druk op vergunnen, handhaven

15 juli.- Veel werk, ambtenaren moeilijk te krijgen, cijfers geven raad beperkt beeld. De ambtenaren die zich voor de gemeente Laren bezighouden met het verlenen van vergunningen en het handhaven van de regels staan onder aanzienlijke druk. Gezien het vele werk zijn ze met te weinigen. Ook ambtenaren die de juridische kant voor hun rekening nemen, ervaren ferme werkdruk.

Dat blijkt uit het ’Jaarverslag handhavingsprogramma 2018’ plus de begeleidende brief die verantwoordelijk wethouder Ton Stam aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Zo nijpend als bij de afdeling Vergunning en Handhaving is het niet bij het handhaven van de Drank- en Horecawet. Daar ligt de boel volgens Stam ’over het algemeen genomen op koers’. Dit deel van het toezicht hebben de regiogemeenten in het Gooi en de Vechtstreek ondergebracht bij een ’pool’ van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Die opereert vanuit Hilversum. Op handhaving inzake milieu gaan jaarverslag en begeleidende brief niet in. Dit type handhaving berust bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) en die komt met een eigen jaarverslag.

Niet alleen voor Laren, ook voor Blaricum en Eemnes (samen de BEL-gemeenten) geldt volgens Stam dat de nog steeds lekker draaiende economie zorgt voor een toename van het aantal zaken dat de ambtelijke afdeling Vergunningen en Handhaving op het bordje krijgt. Tegelijk zijn er te weinig gespecialiseerde ambtenaren. Gezien de gespannen arbeidsmarkt is het bovendien lastig die aan te trekken, zodat ook van buiten ingehuurde krachten moeten worden ingezet. Wel meldt Stam dat er hoop is dat in de meeste vacatures in de loop van dit jaar kan worden voorzien.

Bijzonderheid

Een bijzonderheid voor Laren is dat inwoners van deze gemeente relatief vaak een juridische (beroeps)procedure beginnen in verband met verleende of nog te verlenen (omgevings)vergunningen, zo meldt de wethouder op grond van het jaarverslag 2018. Juridische medewerkers kregen daardoor 51 procent (’1e lijn medewerkers’) en 219 procent (’2e lijn medewerkers’) werkuren méér te verstouwen dan waarop was gerekend. Voor het hele onderdeel Toezicht en Handhaving was 40 procent meer werkuren nodig dan geraamd, voor het onderdeel Vergunningen 39 procent meer.

Voor de gemeenteraad is het lastig zich op grond van het jaarverslag en de begeleidende brief een goed beeld te vormen. Beide documenten bevatten wel cijfers over 2018, maar op uitzonderingen na geen cijfers die een vergelijking mogelijk maken met 2017, laat staan met eerdere jaren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 15-7-2019

[Laren in beeld]

[Column]

IJspret

12 nov.- De dagen worden weer korter en donkerder, de temperatuur daalt; dan weet je dat het er weer aan zit te komen... “Winter Village” de ijsbaan in Laren, een jaarlijks terugkomend evenement op de Bri  Lees verder

[Kijk op Laren]

Door De Bank Genomen

17 nov.- “Wat een fantastisch en spontaan initiatief vanuit betrokken dorpelingen o.a Ineke van Vaassen, Bettie Bruins, Antoinetty vd Brink, Herold van d Berg en Wim Jordaan.De voorbereidingen van het open atelier waar 10 lokale kunstenaars hun werk tonen zijn in volle ga  Lees verder

[Het weer in Laren]

9°Cvr
9°Cza
10°Czo
9°Cma

[Opinie]

Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duur- zaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantiebe- stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s! Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: bespa- ren op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe h  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 96

4 dec.- Een paar weken geleden kwamen we als ‘sponsorbrigade’ bij elkaar, drie oud-collegae met wie ik als producent samen heb gewerkt bij de ontwikkeling en vormgeving van commerciële televisie in Nederland.  Met een sjiek woord noemen ze dat non-spotcommunicatie. De collegialiteit van destijds  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]