Nieuwjaarsspeech burgemeester Rinske Kruisinga

11 jan.- Dinsdagavond 8 januari 2019 hield burgemeester Rinske Kruisinga deze nieuwjaarsspeech in het Brinkhuis:

Dames en heren, welkom in het Hart van Laren, het Brinkhuis. U kunt nu waarnemen dat het Brinkhuis is voorzien van LED-verlichting, een voorbeeld van goed besteed subsidiegeld dat duurzaamheid en verlaagde lasten oplevert.Beste mensen, “het zit erop”. Niet voor mij, maar ik doel op discussies over herindeling. Ontstaat er nu een leegte? Ik denk het niet!Het woord bestuurskracht lag op het puntje van de tong van lokale en provinciale politici. Mijn eerste voorstel in het nieuwe jaar is dat woord te vervangen door een woord dat nu veel in rapporten en notities wordt genoemd : “samenlevingskracht”. Een aantrekkelijker begrip dan al die woorden die beginnen en eindigen met “structuur”.Vult u maar in waar u staat als inwoner van Laren. Lid van een koor, harmonie, showband, sportclub, of welke vereniging dan ook. Of gewoon als individu dat zorgt voor zijn directe omgeving.De intocht van Sinterklaas. Puur vrijwilligerswerk. Overigens een intocht die past bij de schaal en sfeer van Laren.Bijzonder Laren, een krachtige bundeling van ondernemende personen die Laren als levendig dorp op de kaart zet.Singer heeft een nationale en internationale uitstraling gekregen door haar tentoonstellingen en wordt ook nog eens verrijkt met de Nardic collectie. Waarvoor dank.Geen herindeling dus, maar van het politiek bestuur mag worden verwacht om samen met organisaties, instellingen en andere gemeenten ook die samenlevingskracht te ontwikkelen. De literatuur die mij als burgemeester wordt aangereikt, spreekt van een aanpak in netwerken en van maatwerk die passend is bij wat je te doen staat. Prima uitgangspunt lijkt mij.Wat staat ons te doen in Laren? Onze inwoners willen werken, wonen, bewegen en ademen. Dat maakt werkgelegenheid, infrastructuur en de zuiverende werking van de natuur mede leidende thema’s die we met de ons omliggende gemeenten aan willen pakken.We kennen de discussies over de energietransitie. De vorm en de mate waarin, kan ons als inwoner vertwijfeld doen afvragen wat dat voor ons gaat betekenen.Voor wij in Laren ons hoofd hierover breken, zal toch Den Haag in voorwaardescheppende zin voor duidelijkheid moeten zorgen. Maar ook in Laren zullen we moeten nadenken.Dus… de energie die vrijgekomen is door de afgeblazen herindeling geeft ruimte om na te denken over die zaken die we met onze omgeving voor elkaar willen krijgen.Over omgeving gesproken. Het lijkt saai, maar de politiek en haar bestuur moeten zich voorbereiden op de in 2021 in te voeren omgevingswet. Het belang van deze wet is niet alleen dat het om een bundeling gaat van vele wetten. Belangrijk is ook te weten wat de wetgever bedoelt met deze wet.
Namelijk,
Een veilige en gezonde leefomgeving,
Goede omgevingskwaliteit en die in stand houden,
Doelmatig beheren van de leefomgeving en
Die ontwikkelen.Dus van bestemmingsplan naar omgevingsplan dat gaat om ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.Het gaat de wetgever ook om in een vroeg stadium met inwoners en maatschappelijke organisaties een meerjarige en integrale visie te ontwikkelen.De raad moet zich, gelet op het belang dat de wetgever hecht aan het betrekken van inwoners aan de voorkant van het proces, goed nadenken over haar kaderstellende rol. Het proces aan de voorkant dichttimmeren of ruimte laten voor inspraak en initiatieven aan de voorkant.De wet gaat dus in 2021 in, maar vraagt veel voorbereiding en heeft grote juridische consequenties.Gelet op de discussies die we in 2018 hebben gevoerd over de ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw in Laren lijkt mij dit voor het politiek bestuur en dat zijn voor mij de raad en het college van B&W wel een pittige. Nu houd ik wel van pittig maar in de politieke strijd vind ik het floret effectiever dan de botte bijl.Van een andere orde is het sociaal domein, als woord abstract. Maar zoals u waarschijnlijk weet, gaat het om mensen die zorg en aandacht behoeven. Jong en oud.Het werk waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, is veelomvattend, veeleisend, complex en financieel risicovol. We doen dit in Laren samen met Huizen, Blaricum en Eemnes en ook de regio Gooi en Vechtstreek speelt haar rol. De uitvoeringsorganisatie staat. De keerzijde van de medaille is dat loketten op afstand zijn komen te staan en bij de kleinschaligheid die zo kenmerkend is en zo hartstochtelijk is bepleit door Laren. Het zou mooi zijn als daarover door de politiek nog eens zou worden nagedacht. Dit is politiek, want het kan financiële gevolgen hebben.Laren, dat haar bestuur dicht bij de mensen zal blijven houden. Het eerst merkbare van het zelfstandig blijven is dat er een vacature voor burgemeester ontstaat.In grote lijnen staat het volgende te gebeuren:De vertrouwenscommissie wordt samengesteld vanuit de raad en benoemd door die raad. Het profiel wordt vastgesteld door de raad en zal worden besproken met de commissaris van de Koning. De vacature wordt gepubliceerd. De longlist wordt shortlist. En de vertrouwenscommissie zal, zoals de naam al zegt, in alle vertrouwelijkheid de gesprekken voeren, een keuze maken en die voorleggen aan de raad die een geheime vergadering houdt. En dan pas weet u wie uw nieuwe burgemeester wordt. Het advies van de gemeenteraad is leidend voor de minister.
Nu die rol van burgemeester. Ook veel besproken de laatste tijd. Laren is als het gaat om geweldsescalaties veelal een rustige gemeente. Uiteraard is er wel eens burenoverlast en overspannen verwachtingen wat een burgemeester kan doen. Eind 2018 is de nieuwe plaatselijke verordening vastgesteld. Het biedt mij als burgemeester handvatten om in te grijpen. Maar dat is aan regels gebonden en zal aan een rechtelijke toets worden onderworpen. Ingrijpen is veelal een tijdelijke maatregel. De grondrechten van elke Nederlander zijn stevig verankerd. Het vraagt om een lange adem voor omwonenden.In ons district, en nu spreek ik in politietermen, worden door de burgemeesters pittige discussies gevoerd over de zichtbaarheid en beschikbaarheid van de politie. Niets ten kwade van de inzet van de politiemensen nu. Ik heb het afgelopen jaar goed met hen samengewerkt in het district Gooi en Vechtstreek. Ik ben op de hoogte van wat er achter de schermen gebeurd om ernstige zaken op te lossen. Dat blijft voor u uit beeld. Ik verzeker u dat het grote zorgvuldigheid en veel dossiervorming vraagt. Tijdrovend. Mijn waardering voor hun werk en van de wijkagenten is groot.Van de brandweer kan ik zeggen dat na alle structuurdiscussies bij de brandweerorganisatie zelf, het beeld rustiger wordt. Ook mijn dank spreek ik uit aan de vrijwillige brandweer die gisternacht weer moest uitrukken voor een grote woningbrand. Dank daarvoor.Dames en heren, beste mensen, we heffen het glas en kijken vooruit, wetend dat niet alles blijft zoals het was. Wij wensen u als gemeente een goed 2019 in het zelfstandige Laren en volgend jaar staat hier uw nieuwe burgemeester. Bron: Gemeente LarenGa terug

Publicatie datum: 11-1-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Regionale Bestuurskracht

18 jan.-  De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft een brief geschreven aan de Gooise gemeenten, met kopie aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland en de Tweede Kamer. Daarin stelt ze ondermeer dat een provinciale grenswijziging pas aan de orde is, wanneer gemeent  Lees verder

[Kijk op Laren]

De hut van Mie

12 febr.- De hut van Mie is nog steeds wereldberoemd in Laren en omstreken. Toch nog even het geheugen opfrissen want niet iedereen herinnert zich dat weetje nog. Het speelde een redelijk stukje voor de Tweede Wereldoorlog. Mie kreeg de hut bijna gratis, want  Lees verder

[Het weer in Laren]

-0°Cdi
7°Cwo
9,5°Cdo
11°Cvr

[Opinie]

Verkiezingsdebat: niks gezegd, dus missie geslaagd

8 mrt.- Een robbertje verplassen: dat is het wat ik gisteravond zag in dat RTL-verkiezingsdebat. Geen touw aan vast te knopen, tegen elkaar oprijende jonge honden, niet-afgemaakte fakedebatjes, ingestudeerde one-liners. En dan het ergste nog daarna: de ‘deskundigen’ die de inhoud van het debat analyseerd  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 55

14 mrt.-  Als wijs mannetje van een jaar of acht keek ik, zittend voor de radio naast mijn veel oudere zusje Bep, naar de lichtgroene omslag  van het boek waarvan zij een bladzijde omsloeg. Muziek vulde het hele huis. In grote zwarte letters las ik J.S.BACH, Matthäus Passion BWV 24  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]