Omwonenden willen wat minder steen op geitenweitje in Laren

18 mei.- Bij de Harmen Vosweg in Laren willen de gemeente en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken tot twaalf sociale huurwoningen laten bouwen. Omwonenden zien dat niet zitten. Voorzitter Harmke Willemsen en penningmeester Cees Heuker of Hoek van de Belangenvereniging Harmen Vosweg/Scheperbuurt leggen uit waartegen ze bezwaar hebben – en ook wat ze wel aanvaardbaar zouden vinden.

Het is aan de groene rand van het dorp, tegen de grens met Blaricum. Harmen Vosweg 2 en 4 zijn twee witgepleisterde woningen, ooit gebouwd voor agenten van de gemeentepolitie. Daarachter ligt een stuk grond met gras, wat struikgewas en een mooie bomenrij. Die grond staat in de buurt bekend als ’het geitenweitje. ‘

We lopen naar buiten om het in ogenschouw te nemen. De fotograaf maakt er dankbaar gebruik van. Op het geitenweitje loopt een paard en er scharrelt kleinvee rond. Ook staat er een houten onderkomen voor de dieren. Op deze plek zijn de sociale huurwoningen geprojecteerd. Daarachter ligt een akker waar het gewas in deze tijd van het jaar al aardig hoog is opgeschoten. Het is een restant van de oude Laarder eng. De Stichting Oude Landbouwgewassen Laren beheert de akker.

Woningen nodig

Het liefst zouden de omwonenden hier geen enkele steen op een andere gestapeld zien. Maar ze snappen ook wel dat er woningen nodig zijn, dus bij nieuwbouw op zichzelf hebben ze zich neergelegd. Aan het eind van het gesprek vat Willemsen het voor alle duidelijkheid nog eens samen: ,,We zijn niet tegen bouwen. We hebben niets tegen de doelgroep (sociale huurwoningen zijn voor mensen met een smalle beurs, red.). We zijn wel tegen het geplande aantal van twaalf woningen. En we zijn ook tegen het standaard-ontwerp.’’

Eind januari nam de gemeenteraad een bouwnota aan. Die gaat over wat ruwweg de woningbouwmogelijkheden zijn voor acht plekken in Laren waar dat nog kan. Voor de Harmen Vosweg worden in die nota zes tot twaalf sociale huurwoningen genoemd. De gemeente is eigenaar van de grond op deze plek, woningcorporatie Het Gooi en Omstreken wordt opdrachtgever voor de bouw.

’Niet passend’

Willemsen en Heuker of Hoek vertellen dat ze met verantwoordelijk wethouder Ton Stam al een paar keer hebben gesproken. Ook hebben ze al bouwschetsen gezien. Die noemen ze ’afschuwelijk’, ’niet passend bij dit karakteristieke stukje Laren’, ’te hoog en te veel’. Ze zouden het zonde vinden als het geitenweitje helemaal zou verdwijnen.

Ook voorzien ze verkeersproblemen als er twaalf woningen komen. Heuker of Hoek: ,,Ontsluiting via de Harmen Vosweg is lastig, via de 2e Ruiterweg ook. Je ziet, die laatste is een smalle, doodlopende straat, het begin van het fietspad naar Blaricum, hier spelen kinderen en lopen wandelaars. Wat betekent dat straks voor bijvoorbeeld de (verkeers)veiligheid?’’

Succes

Over zes woningen willen ze best praten. Heuker of Hoek: ,,We willen van dit project graag samen met de gemeente een succes maken’’. Ze opperen dat het ontwerp misschien de vorm van een boerderij zou kunnen krijgen. ,,Die kan dan worden onderverdeeld in woonunits.’’ Dat zou mooi aansluiten bij de geschiedenis, want zo werd lang geleden in het Gooi ook al gewoond.

Gemeenten rekenen voor sociale woningbouw een lagere grondprijs dan voor andere projecten. Van wethouder Stam hebben ze vernomen dat de gemeente voor dit project zelfs een ’vriendelijker prijs’ in rekening wil brengen. Heuker of Hoek: ,,Vriendelijker prijs, dat waren de letterlijke woorden van Stam.

Meedenken

Willemsen: ,,Maar de nadruk die wordt gelegd op goedkoop en haalbaarheid baart ons zorgen, al beseffen we natuurlijk dat het wel financieel haalbaar moet zijn. Maar hoewel de gemeente dus op de grondprijs wil toegeven, blijft Het Gooi en Omstreken zeggen dat ze zes woningen niet rendabel kunnen bouwen.’’ Toch laten ze de moed niet zakken. ,,De gemeente heeft de intentie er met elkaar uit te komen en wij willen graag creatief meedenken’’, zegt Willemsen.

Om het in hun ogen verwerpelijke bouwplan bij te sturen hebben omwonenden begin dit jaar de Belangenvereniging Harmen Vosweg/Scheperbuurt opgericht. Willemsen: ,,We streven naar ongeveer honderd leden hier uit de buurt. Op dit moment zijn we al over de helft, maar veel mensen moeten we nog benaderen.’’

Steviger

Voor de officiële verenigingsvorm is gekozen om gemakkelijker bijdragen van leden te kunnen inzamelen, om daarover verantwoording te kunnen afleggen en om – als het echt niet anders kan – in juridische procedures wat steviger te staan. Heuker of Hoek: ,,We hopen dat de juridische weg niet nodig is en we gaan er ook vanuit dat die niet nodig is.’’ Maar mocht het echt niet anders kunnen, dan zal de belangenvereniging die weg toch bewandelen.

Op verzoek van de vereniging heeft advocaat Gerrit Bogaers alvast een rapport opgesteld. Dat hoopt het bestuur binnenkort te kunnen aanbieden aan wethouder Stam. Zolang dat niet is gebeurd willen ze over de inhoud van het rapport niets zeggen.

Bron: Gooi en Eemlander Foto: Leo Janssen
 

Ga terug

Publicatie datum: 18-5-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cza
11°Czo
16°Cma
19,5°Cdi

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 85 Poffertjeskraam

20 sept.- Wanneer de poffertjeskraam van ‘Corn. De Haan’ in het hart van het dorp verschijnt, begint voor Laarders de lente. “Eigenlijk is het zo”, zegt Marcel Hilhorst bij wie jong en oud, aanschuift tuss  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]