OZB-probleem scheelt BEL-gemeenten tonnen aan inkomsten

14 juni.- Blaricum, Eemnes en Laren haalden vorig jaar minder onroerendezaakbelasting (OZB) binnen dan ze hadden gedacht. Dat komt doordat bij hun gezamenlijke ambtenarenapparaat, de BEL-Combinatie, dingen niet op orde zijn bij het opleggen en innen van OZB. Dat blijkt uit de jaarstukken 2018 van de drie gemeenten.

In Laren was gerekend op dik 4,2 miljoen aan OZB-opbrengst van woningen en niet-woningen. Het werd 3,9 miljoen, een tegenvaller van ruim 335.000 euro ofwel 7,9 procent.

Blaricum zag aan OZB voor woningen 75.900 euro minder in de kas vloeien dan gedacht en voor niet-woningen 133.100 euro minder. Totale tegenvaller: 209.000 euro.

Alleen Eemnes noteerde meer inkomsten: een plus van 28.000 euro. Dat komt vooral doordat de OZB voor woningen 34.000 euro meer opbracht. En dat komt weer grotendeels doordat woningen in de nieuwe wijk Zuidpolder fors in waarde stegen en dus meer OZB opbrachten. Daar tegenover stond bij de niet-woningen een OZB-nadeel van zesduizend euro.

De oorzaken die de gemeenten noemen, komen overeen. Bezwaarmakers kregen gelijk dat hun onroerend goed te hoog was gewaardeerd, bij het vaststellen van de begrotingen is uitgegaan van te hoge WOZ-waarde van onroerend goed en er is (bij niet-woningen) geen of te weinig rekening gehouden met leegstand en met nieuwe uitspraken van rechters (jurisprudentie). Voor acht niet-woningen in Eemnes gold dat daarvoor geen OZB-aanslag kon worden opgelegd omdat de noodzakelijke hertaxatie nog niet was gedaan.

Na controle van de jaarstukken schrijft de accountant aan de gemeenteraad van Laren dat de Waarderingskamer de BEL-Combinatie er in 2017 op wees dat de WOZ-administratie dringend verbetering behoefde. De beschikbare gegevens waren ’van onvoldoende niveau’. Voorts constateert de accountant: ,,Dit stevige signaal heeft follow up gekregen in 2018 maar door personele wisselingen is de kwaliteit later in 2018 weer teruggezakt.’’

In Blaricum speelt nog een andere OZB-kwestie. Ziekenhuis Tergooi verkoopt de Blaricumse locatie. In de risicoparagraaf van de gemeente staat: ,,Bij verkoop is een risico aanwezig dat er een andere WOZ-waarde gaat ontstaan met lagere opbrengst OZB tot gevolg’’. Het risico voor de gemeente wordt geschat op 90.000 euro per jaar. Maatregelen die worden genoemd om het risico te lijf te gaan: nauwlettend volgen wat Tergooi met deze locatie wil gaan doen en ‘proberen mee te sturen op nieuwe bestemming’. Overigens kan het ook zijn dat door herontwikkeling van de locatie deze straks juist meer OZB in het laatje brengt.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Een lange, hete zomer

13 juli.- Elsevier heeft Laren op de tweede plaats gezet als fijnste plaats van Nederland om in te wonen.Het gemeentebestuur is daar met recht trots op, in het volle besef dat we dat allemaal s  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ik lijk in zeker opzicht op mijn vader

13 jui.- Ik lijk in zeker opzicht op mijn vader; hij had ook nooit wat in huis dat misschien, op een zeker moment, van nut kon zijn. Zijn 'gereedschap' beperkte zich tot een hamer, nijptang en een schroevendraaier en als er een ba  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cdi
14°Cwo
15,5°Cdo
17,5°Cvr

[Opinie]

Jan Modaal zit klem

13 juli.- Volgens De Telegraaf hebben mensen met een modaal inkomen de afgelopen jaren hun vaste lasten flink zien stijgen. Ze komen steeds meer in de gevarenzone. Dan zijn er nog 3 miljoen gepensioneerden waarvan de oude  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 75

13 juli.- Op internet ontdekte ik bij toeval telefoonhoesjes voor mijn iPhone met afbeeldingen uit het oeuvre van Larens grootse meesterschilder Anton Mauve. Verrassend want aandacht in Nederland voor het werk van Mauve lijkt verslapt en nagenoeg ver  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]