OZB-probleem scheelt BEL-gemeenten tonnen aan inkomsten

14 juni.- Blaricum, Eemnes en Laren haalden vorig jaar minder onroerendezaakbelasting (OZB) binnen dan ze hadden gedacht. Dat komt doordat bij hun gezamenlijke ambtenarenapparaat, de BEL-Combinatie, dingen niet op orde zijn bij het opleggen en innen van OZB. Dat blijkt uit de jaarstukken 2018 van de drie gemeenten.

In Laren was gerekend op dik 4,2 miljoen aan OZB-opbrengst van woningen en niet-woningen. Het werd 3,9 miljoen, een tegenvaller van ruim 335.000 euro ofwel 7,9 procent.

Blaricum zag aan OZB voor woningen 75.900 euro minder in de kas vloeien dan gedacht en voor niet-woningen 133.100 euro minder. Totale tegenvaller: 209.000 euro.

Alleen Eemnes noteerde meer inkomsten: een plus van 28.000 euro. Dat komt vooral doordat de OZB voor woningen 34.000 euro meer opbracht. En dat komt weer grotendeels doordat woningen in de nieuwe wijk Zuidpolder fors in waarde stegen en dus meer OZB opbrachten. Daar tegenover stond bij de niet-woningen een OZB-nadeel van zesduizend euro.

De oorzaken die de gemeenten noemen, komen overeen. Bezwaarmakers kregen gelijk dat hun onroerend goed te hoog was gewaardeerd, bij het vaststellen van de begrotingen is uitgegaan van te hoge WOZ-waarde van onroerend goed en er is (bij niet-woningen) geen of te weinig rekening gehouden met leegstand en met nieuwe uitspraken van rechters (jurisprudentie). Voor acht niet-woningen in Eemnes gold dat daarvoor geen OZB-aanslag kon worden opgelegd omdat de noodzakelijke hertaxatie nog niet was gedaan.

Na controle van de jaarstukken schrijft de accountant aan de gemeenteraad van Laren dat de Waarderingskamer de BEL-Combinatie er in 2017 op wees dat de WOZ-administratie dringend verbetering behoefde. De beschikbare gegevens waren ’van onvoldoende niveau’. Voorts constateert de accountant: ,,Dit stevige signaal heeft follow up gekregen in 2018 maar door personele wisselingen is de kwaliteit later in 2018 weer teruggezakt.’’

In Blaricum speelt nog een andere OZB-kwestie. Ziekenhuis Tergooi verkoopt de Blaricumse locatie. In de risicoparagraaf van de gemeente staat: ,,Bij verkoop is een risico aanwezig dat er een andere WOZ-waarde gaat ontstaan met lagere opbrengst OZB tot gevolg’’. Het risico voor de gemeente wordt geschat op 90.000 euro per jaar. Maatregelen die worden genoemd om het risico te lijf te gaan: nauwlettend volgen wat Tergooi met deze locatie wil gaan doen en ‘proberen mee te sturen op nieuwe bestemming’. Overigens kan het ook zijn dat door herontwikkeling van de locatie deze straks juist meer OZB in het laatje brengt.

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-6-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cza
14°Czo
14°Cma
11,5°Cdi

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 89: De Singers

16 okt.-Waarom heeft het echtpaar Anna en William Singer, hun miljoenenvermogen honderd jaar geleden nooit aangewend om kunst te kopen van nu wereldberoemde schilders als Piet Mondriaan of Bart van der Leck die in Laren vlak bij hen om de hoek woonden. Had de zoon van de Pittsburghse staalmagnaat er geen oog voor? Was het hun behoudende, nogal zoet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]