Regionale Energie Strategie

20 sept.- In juni 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd en verwacht wordt dat het kabinet het klimaatakkoord in het najaar tekent.

Onderdeel van het akkoord is een Regionale Energie Strategie (RES) per regio. Het is een strategie die helpt om de klimaatdoelstelling te behalen. Laren valt, samen met de deelregio Gooi en Vechtstreek, onder de RES-regio Noord-Holland Zuid (NHZ).

Als onderdeel van de RES moet iedere regio in Nederland een plan maken voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land. Denk aan windmolens en zonnepanelen. Ook moet iedere regio een plan aanleveren voor de warmtetransitie, van fossiel naar duurzame warmte, in de bebouwde omgeving. Verder richt de deelregio Gooi en Vechtstreek zich ook op de energiebesparingsopgave. De CO2-uitstoot in onze regio komt voor zeventig procent van energiegebruik door de gebouwde omgeving. Hier valt dus nog het nodige te besparen. De energie-infrastructuur voor deze plannen, alsook de borging van de plannen in het ruimtelijk beleid, zijn onderdeel van de RES.

Startnotitie

Om te komen tot een RES, ontvangen de gemeenteraden van deze regio in september een startnotitie met informatie over het proces. In Laren komt de notitie in de raadsvergadering van 25 september. Het is de bedoeling dat een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord de definitieve RES door de gemeenteraden wordt vastgesteld.

Ateliers

Lokaal en per (deel-)regio worden vanaf het najaar ruimtelijke ateliers georganiseerd om informatie op te halen voor de RES. Daarmee willen we de bewoners betrekken bij de opgave. Daar komt een aantal ruimtelijke scenario’s per (deel-)regio uit voort, die vervolgens weer op lokaal niveau worden getoetst. Uiteindelijk worden de Regionale Energie Strategieën van alle regio’s aangeleverd aan een landelijk programmabureau. Samen moeten die voldoende bijdragen aan het Klimaatakkoord. Bron: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 20-9-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Vrijheid

18 jan.- Elk jaar, om precies te zijn op 5 mei, gaan mijn gedachten uit naar de woorden van mijn oma: 'Toen de jeeps kwamen, begon mijn strijd voor echte vrijheid.' Een opmerkelijke uitspraak voor een toen nog jonge vrouw, die de Tweede Wereldoorlog aan den lij  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cwo
5°Cdo
6,5°Cvr
9°Cza

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 103 Chinees Nieuwjaar

22 jan.- Welkom in ‘Het jaar van de rat’ ( 25 januari - 11 februari 2021). Een Chinese vriendin maakte mij erop attent. Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestperiode die zich kenmerkt door maaltijden met de famil  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]