Regionale Energie Strategie

20 sept.- In juni 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd en verwacht wordt dat het kabinet het klimaatakkoord in het najaar tekent.

Onderdeel van het akkoord is een Regionale Energie Strategie (RES) per regio. Het is een strategie die helpt om de klimaatdoelstelling te behalen. Laren valt, samen met de deelregio Gooi en Vechtstreek, onder de RES-regio Noord-Holland Zuid (NHZ).

Als onderdeel van de RES moet iedere regio in Nederland een plan maken voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land. Denk aan windmolens en zonnepanelen. Ook moet iedere regio een plan aanleveren voor de warmtetransitie, van fossiel naar duurzame warmte, in de bebouwde omgeving. Verder richt de deelregio Gooi en Vechtstreek zich ook op de energiebesparingsopgave. De CO2-uitstoot in onze regio komt voor zeventig procent van energiegebruik door de gebouwde omgeving. Hier valt dus nog het nodige te besparen. De energie-infrastructuur voor deze plannen, alsook de borging van de plannen in het ruimtelijk beleid, zijn onderdeel van de RES.

Startnotitie

Om te komen tot een RES, ontvangen de gemeenteraden van deze regio in september een startnotitie met informatie over het proces. In Laren komt de notitie in de raadsvergadering van 25 september. Het is de bedoeling dat een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord de definitieve RES door de gemeenteraden wordt vastgesteld.

Ateliers

Lokaal en per (deel-)regio worden vanaf het najaar ruimtelijke ateliers georganiseerd om informatie op te halen voor de RES. Daarmee willen we de bewoners betrekken bij de opgave. Daar komt een aantal ruimtelijke scenario’s per (deel-)regio uit voort, die vervolgens weer op lokaal niveau worden getoetst. Uiteindelijk worden de Regionale Energie Strategieën van alle regio’s aangeleverd aan een landelijk programmabureau. Samen moeten die voldoende bijdragen aan het Klimaatakkoord. Bron: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 20-9-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zelfstandigheid kan alleen maar als je je geld op orde hebt en samenwerkt met de buren

8 sept.- "Een erfgooier is nu eenmaal niet iemand die men op de tenen moet gaan staan, in casu in zijn rechten tekort moet doen. Dan verzet hij zich hevig, toont zich zolang koppig en onhandelbaar totdat hij verkregen heeft wa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een sterk dorp

7 sept.- De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen. Met een geslaagd eerste foodtruckfestival en een jubilerend traditioneel oogstfeest heeft Laren elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook het politieke jaar gaat weer begonnen. Larens Behoud zal zich ook het komende jaar inzetten v  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Cwo
14°Cdo
14,5°Cvr
13°Cza

[Opinie]

Timo Smit

1 sept.- Een lantaarnpaal is niet links of rechts. Hij moet er wel of niet staan. En als hij er staat moet hij branden. Op pagina 92 van het boek "Erfgooiers geportretteerd" kijkt Laarder Timo Smit met een peinzende  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 89: De Singers

16 okt.-Waarom heeft het echtpaar Anna en William Singer, hun miljoenenvermogen honderd jaar geleden nooit aangewend om kunst te kopen van nu wereldberoemde schilders als Piet Mondriaan of Bart van der Leck die in Laren vlak bij hen om de hoek woonden. Had de zoon van de Pittsburghse staalmagnaat er geen oog voor? Was het hun behoudende, nogal zoet  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]