Staatsorganisatie vinden ze in Laren niets

21 sept.- De Laarder gemeentepolitiek voelt er bar weinig voor als de Regio Gooi en Vechtstreek een eigen vervoersorganisatie zou opzetten voor zogeheten doelgroepen: leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer, WMO-taxi, vervoer naar dagbesteding.

Het doelgroepenvervoer levert geregeld problemen op. Kinderen niet op tijd worden opgehaald, gedoe met aanbesteding, vervoerders die failliet gaan en meer. Op zoek naar een oplossing heeft de Regio Gooi en Vechtstreek (RGV) een haalbaarheidsonderzoek gedaan: hoe zou het zijn als de RGV de boel in eigen hand neemt? De uitkomsten waren overwegend positief: zonder dat dat extra geld hoeft te kosten zijn verbeteringen te verwachten, zowel in de dienstverlening als voor de chauffeurs.

Vraag van de RGV aan de gemeenten: welke randvoorwaarden stelt u als we het zelf gaan doen? Daar wist de commissie maatschappij en financiën donderdagavond wel raad mee. Burgemeester en wethouders hadden vast een kritische reactiebrief voorbereid. Daarin wordt onder meer gevraagd de financiële en operationele risico’s scherp in beeld te bregen en eens helder op te schrijven hoe de RGV zo’n vervoersorganisatie heel concreet wil realiseren.

Jolanda Graafsma en Erwin van den Berg (CDA) vonden het voor nu genoeg zich achter de door het college geformuleerde tekst te scharen. „Later komt pas de vraag of we zoiets willen”, aldus Van den Berg. Anderen gingen nu al verder. Zo schetste Andreas Grunwald (D66) alle mogelijke complicaties en concludeerde: „Begin er niet aan.” En zou het er toch van komen, dan moeten de gemeenten niet hoeven opdraaien voor verliezen, stelde hij.

Karel Loeff (Larens Behoud) stelde dat in Laren het WMO-vervoer door Latax goed werkt. Wethouder Karin van Hunnik tekende wel aan dat ’we Latax nu meer betalen dan als we het via de regio zouden regelen’. Loeff waarschuwde er vooral tegen een ’staatsorganisatie’ op te zetten, waardoor ’particuliere ondernemers dan het nakijken hebben’.

Evert de Jong (Liberaal Laren) voorzag grote moeilijkheden. Maar zou de regio het toch gaan doen, dan in vredesnaam stapje voor stapje en zodanig ’dat je het ook weer buiten de deur kunt zetten’, adviseerde hij. Barbara Goos (VVD) hield een soortgelijk betoog. „De VVD is helemaal niet voor.” En komt het er toch van, dan is een goed plan nodig hoe de zaak wordt opgezet en moet ook het geld heel goed in beeld worden gebracht, aldus Goos. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-9-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Vrijheid

18 jan.- Elk jaar, om precies te zijn op 5 mei, gaan mijn gedachten uit naar de woorden van mijn oma: 'Toen de jeeps kwamen, begon mijn strijd voor echte vrijheid.' Een opmerkelijke uitspraak voor een toen nog jonge vrouw, die de Tweede Wereldoorlog aan den lij  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cwo
5°Cdo
6,5°Cvr
9°Cza

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 103 Chinees Nieuwjaar

22 jan.- Welkom in ‘Het jaar van de rat’ ( 25 januari - 11 februari 2021). Een Chinese vriendin maakte mij erop attent. Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestperiode die zich kenmerkt door maaltijden met de famil  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]