LARENS BEHOUD: 18 STARTERSWONINGEN MOGELIJK AAN EEMNESSERWEG EN VIDEO MET LIJSTTREKKER KAREL LOEFF OVER WONINGBOUW

Larens Behoud presenteert in vervolg op eerdere raadsdiscussies over de subsidieverlening en het gebruik van een veldje voor padelbanen haar plan voor starterswoningen aan de Eemnesserweg. In de plannen kunnen 15 tot 18 duurzame, milieuvriendelijke woningen voor starters worden gerealiseerd.
In beide plannen is er sprake van een nieuw, modulair systeem, dat vele voordelen biedt. De
woningen zijn vervaardigd uit CLT, Cross Laminated Timber.

Deze houtbouw is duurzaam en heeft een kleinere impact op het klimaat dan traditionele bouwwijzen.
De starterswoningen hebben eenbeperkt vloeroppervlak van 5 bij 4 meter over twee bouwlagen met een kap, en tellen totaal dus 60m2.
Ze bevatten alle moderne voorzieningen en kunnen door prefabricage snel worden gerealiseerd. De benodigde parkeerplaatsen en openbaar groen kunnen inclusief afstand tot de weg worden gerealiseerd.
In het geval van aanleg van de padelbanen zoals vergund door het college van B&W is er mogelijkheid tot het realiseren van 15 starterswoningen. Door omwonenden is echter bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning. Dit onder meer vanwege de veel hogere geluidsintensiteit van padel ten opzichte van de tennissport.
In een aangepast plan laat Larens Behoud zien dat 18 woningen gerealiseerd kunnen worden als de
padelbanen niet in een vierkant maar in elkaars verlengde worden gerealiseerd. Voordeel van deze
oplossing is dat de woningen zelf met een groene isolatieband als geluidswal kunnen dienen voor de
padelbanen. In elle gevallen zijn de woningen namelijk gesloten aan de achterzijde.
Met beide stedenbouwkundige ontwerpen gaat Larens Behoud graag het gesprek met college, raad
en sportverenigingen aan over de realisatie van deze en mogelijk andere starterswoningen in het
dorp.