Larens Behoud fractie vraagt om heroverweging locatie padel tennisbanen

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 29 september diende de Larens Behoud fractie
een motie in tegen het voornemen van VVD-wethouder Ton Stam en het college om padel-
tennisbanen te laten vestigen op het zg. hockey-veldje langs de Eemnesserweg in Laren.
Kern van de discussie is of dit wel de juiste plaats is voor die nieuw aan te leggen banen. Loeff
daarover: ‘dit is bij uitstek een mooie locatie voor sociale woningbouw zoals Larens Behoud, maar
ook andere partijen al lange tijd bepleiten’. En nu blijkt dat wethouder Stam samen met de hockey-
en tennisverenging al 2 jaar achter de schermen plannen heeft gemaakt om juist dáár nieuwe banen
aan te leggen.
Wij zijn van mening dat er voldoende andere ruimte beschikbaar is waarmee we de
tennisvereniging LLTC uitstekend kunnen bedienen en ruim baan te geven voor een solide toekomst.
Wethouder Stam stemde toe om tot aan de komende commissievergadering geen verdere
onomkeerbare stappen te zetten, maar gaf ook aan dat hij binnen zijn mandaat heeft gehandeld.
De Larens Behoud fractie stelt dat er de verschillende stappen en fasen van dit proces zeer
waarschijnlijk wel binnen het college-mandaat zijn doorlopen, maar dat de gemeenteraad te laat is
geïnformeerd en dat het geheel aan besluiten bij elkaar opgeteld een enorme impact hebben
waarvan de raad de gevolgen nu pas onder ogen krijgt.
Loeff: ‘Wij moeten deze kans op één van de laatste open percelen waar sociale woningbouw binnen
Laren mogelijk is niet laten lopen. Wij zullen er alles aan doen om een goed alternatief voor deze
mooie sport-ontwikkeling door te laten gaan en LLTC ook volle medewerking en subsidie te verlenen,
maar Sociale Woningbouw vinden wij toch echt belangrijker’.
De Larens Behoud motie om verdere besluitvorming ‘on hold’ te zetten werd met 11 van de 15
stemmen aangenomen.
————-
Foto’s: Karel Loeff en luchtfoto van het zg. hockey-veldje aan de Eemnesserweg in Laren.