Begroting 2021

26 apr.- Het lijkt nog ver weg, maar rond deze tijd beginnen in alle gemeenten de voorbereidingen voor het opstellen van de begroting voor 2021 en de drie volgende jaren. Begin juni presenteren we een kaderbrief waarin de financiële ontwikkelingen geschetst worden.

In deze bizarre tijden hebben we nu nog geen idee hoe de coronacrisis invloed zal hebben op de begroting en welke extra kosten dit met zich mee gaat brengen. Voorlopig gaan we uit van een routinescenario. In september zullen we een inschatting kunnen maken van de financiële effecten voor de gemeente.

Ook heb ik de laatste maanden al zo’n twintig moties voorbij zien komen vanuit Almelo, Bergen op Zoom, Grave, Enschede, Pijnacker, et cetera. Moties gericht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer over de uitkeringen van het gemeente- fonds. Want naast de lokale belastingen, zoals OZB en leges, komen de inkomsten van een gemeente voor drie- kwart uit het gemeentefonds. 

Alle gemeenten kampen met drie problemen: het Rijk hanteert een principe ‘trap op, trap af ’: bij teruglopende rijksbestedingen krijgen de gemeenten minder geld, maar de gemeenten worden juist geconfronteerd met kosten die op alle fronten stijgen.

Het tweede probleem wordt gevormd door de kosten van het sociale domein, waarvoor de taken door het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeenten, maar wel met grote bezuinigingen. Alle gemeenten kampen met overschrijdingen.

Ten derde is er extra geld nodig voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze drie zaken maken het ook al bij- zonder moeilijk om een sluitende begroting op te stel- len, ook voor Laren. De komende maanden moet duidelijk worden hoe we de financiële gezondheid van Laren kunnen voortzetten. Voor nu geldt vooral: blijf zelf gezond!  

Peter Calis ,wethouder financien
Ga terug

Publicatie datum: 26-4-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Verklaring fractievoorzitter Larens Behoud over de ontstane onrust in het dorp met betrekking tot de herontwikkeling van de Brink.

3 aug.- Laat ik voorzichtig zeggen dat ik wel eens rustiger van vakantie ben teruggekomen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie ook genoeg mee gekregen van wat er in Laren speelde. Het gaat wat ver om te zeggen dat we 24/7 met dorpspolitiek bezig zijn, maar de perikelen ro  Lees verder

[Kijk op Laren]

De Brink, het dorp, de mensen

3 aug.- Op 24 juni om 22.42 uur werd ik met onmiddellijke ingang voorzitter van de mooiste, grootste en meest interessante politieke club van Laren. Reden was het aannemen van het raadsbesluit inzake de herinrichtingsschets De Brink en het opstap  Lees verder

[Het weer in Laren]

30°Cwo
31°Cdo
28°Cvr
24°Cza

[Opinie]

Bomen

25 juli.- ‘Bomen maken emotie los en al snel verdwijnt de rede dan door de achterdeur.’ Zo valt Ronald Frisart vanochtend met de deur in huis in zijn analyse over de commotie die in Laren is ontstaan met betrekking tot de 24 juni door de gemeenteraad aangenomen ‘Inrichtingschets Herinrichting Brink’ waarin een Wadi, een verdiepte bovengrondse wateropvang van 60 bij 30 meter en dientengevolge een bomenkap van 41 bomen op de historische Brink is voorzien. Inmiddels ondersteunen ruim 1350 handtekeningen de petitie ‘stop de bomenkap’ en oo  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 131 Vladimir Horowitz

6 aug.- Vorige week schreef ik dat ik altijd iets heb met wereldberoemde pianisten. Bizar natuurlijk, ik ben slechts een liefhebber. Na de verrassende ontmoeting met meesterpianist Alfred Brendel vorig jaar tijdens het Opera Forwa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]